Innhold.

Søk i NorGramBank

Innledning

Dette dokumentet gir en eksempelbasert innføring i søkesystemet for den norske trebanken i INESS-prosjektet, NorGramBank. Innføringen er basert på kapittelinndeling og eksempler i Norsk Referansegrammatikk (NRG). Hensikten er å lette inngangen til søkingen for brukere uten stor erfaring med søkespråk.

Under hvert avsnitt blir et utvalg av eksemplene fra NRG gitt analyser med de grammatikkene (bokmål og nynorsk) som er brukt i trebanken. Egenskaper ved analysene som er relevante for identifikasjon av konstruksjonene, vil bli påpekt, og eksempler på søk basert på disse egenskapene blir så vist. I noen av eksemplene blir f-strukturene vist i forenklet form (såkalt `PREDs-only'), der en mengde grammatiske trekk er utelatt. De tas med når det er relevant for søket.

Dokumentasjon av søkespråket, og en kort, generell innføring i det grammatiske rammeverket som er brukt i trebanken, finnes under Documentation på INESS' nettsider. Se:
Main page
INESS Search
Overview: Grammatical framework and basic clause structure

NRG 10: Hovedsetninger og andre ytringer

NRG 10.2: De ulike setningstypene

NRG 10.2.1 Fortellende hovedsetning

Enkelt eksempel (NRG s. 924)

Marit gjekk oppover bakken

Kommentar til analysen

V2-strukturen i deklarative helsetninger (vi bruker ‘helsetning’ der NRG bruker ‘hovudsetning’) er ivaretatt ved at det finitte verbet er hode i IP, med bare IPs spesifikator foran (med funksjonen TOPIC, som tilsvarer det NRG her kaller TEMA). Det fremgår av f-strukturen at TOPIC Marit også er SUBJ: verdien av SUBJ og av TOPIC er samme struktur, noe vi ser av at de har samme indeks 18. Verbfrasen (VPmain) dominerer ikke det finitte verbet, men har det finitte verbet under I' som sitt utvidede hode. (Det finitte verbet er «flyttet» opp til I'.) Kategorien ‘deklarativ helsetning’ er markert i f-strukturen, nederst, ved hjelp av trekket STMT-TYPE (‘statement-type’) med verdien ‘decl’. Dette trekket kan da benyttes ved søk etter deklarative helsetninger.

Søkeuttrykk: Finn deklarative helsetninger

#x >STMT-TYPE 'decl'

Parafrase

En node #x dominerer, med etiketten STMT-TYPE på arken, en node 'decl'

Forklaring

#x er en nodevariabel. Siden dominans-symbolet '>' har en etikett (STMT-TYPE), må #x være en node i f-strukturen, siden arkene i c-strukturen ikke har slike etiketter. Den dominerte noden er den atomiske verdien 'decl', og slike atomiske verdier i f-strukturen skrives med enkle anførselstegn rundt (fot-tegn).

Noen søkeresultater (barnebøker)

Nana sykla bort til hola si i skogen.
Men ho hadde ikkje noko imot å stå på pedalane når ho sykla.
Ho såg seg tilbake, men det var ingen som stod og kikka etter henne.
Ikkje ei levande sjel kunne sjå henne klatra opp i hola.

Utbrudd (NRG s. 930)

Dette var flotte greier!

Kommentar til analysen

En deklarativ helsetning med utropstegn får trekket PROSODY = 'exclamatory’, som sees nederst i f-strukturen. At det er en deklarativ helsetning, fremgår av trekket STMT-TYPE (statement-type) = 'decl'. Søk etter deklarative helsetninger brukt slik kan da benytte disse trekkene.

Søkeuttrykk: Finn deklarative helsetninger brukt som utbrudd

#x >STMT-TYPE 'decl' & #x >PROSODY 'exclamatory'

Parafrase

En node #x dominerer via etiketten STMT-TYPE en node 'decl', og den samme noden #x dominerer via etiketten PROSODY en node 'exclamatory’.

Forklaring

#x er en f-struktur med attributtet STMT-TYPE med verdien 'decl’, og attributtet PROSODY med verdien 'exclamatory'.

Noen søkeresultater (barneboktekst)

Så ropte han igjen: - Dette går fint!
Da ropte han av all sin kraft: - Dette går jo strålende!
Og se, det er blitt sommer!
– Dette må vi feire!
– Jo visst er jeg det!
«Jeg har fått et barn!
Det var sannelig så hun nesten kunne sprekke!

Spørsmål (NRG s. 930)

Det er ikke noe som er galt, vel?

Kommentar til analysen

Dette er en presenteringssetning. Subjektet er et ekspletivt pronomen PRONexpl, og verbet være uttrykker her predikatet ‘exist’ i f-strukturen. En deklarativ helsetning med spørsmålstegn får trekket PROSODY = 'questioning’, som sees nederst i f-strukturen. At det er en deklarativ helsetning, fremgår av trekket STMT-TYPE (statement-type) = 'decl'. Søk etter deklarative helsetninger brukt slik kan da benytte disse trekkene. Det avsluttende vel er analysert som et ‘partikkeladverb’ (ADVprt), altså det samme vel som vi finner foran komplementer i Du har vel vært der? o.l.

Søkeuttrykk: Finn deklarative helsetninger brukt som spørsmål

#x >STMT-TYPE 'decl' & #x >PROSODY 'questioning'

Parafrase

En node #x dominerer via etiketten STMT-TYPE en node 'decl', og den samme noden #x dominerer via etiketten PROSODY en node 'questioning’.

Forklaring

#x er en f-struktur med attributtet STMT-TYPE med verdien 'decl’, og attributtet PROSODY med verdien 'questioning'.

Noen søkeresultater (barneboktekst)

Jeg lurer på om det er en liten gutt her som har lyst til å være med på sirkus?»
Nå var det da noe mellom oss?
Du blir ikke med og tar en cola i stedet for å svømme?
Det så ut som om alle syntes det var kjempegøy?
Men hun er hos dere ennå?
– Og mor har ikke sagt noe?
– Du husker ikke?
For du har vel nøkkel?
Dere har vel en stige?
Dette hadde du ikke ventet av fleskeberget som sitter her?
– Du har vel Fido hos deg?
Du bor her?
– Du tenker på Sophia?
– Likevel synes du det er riktig at kvinner kaster stein?

Spørsmål med ‘tags’ (NRG s. 931)

Det kom jo klart fram i krematoriet, ikke sant?

Kommentar til analysen

Spørre-tags som ikke sant, vet du får kategorien TAG i c-strukturen, og funksjonen ADJUNCT-TAG i f-strukturen. For å søke etter setninger med slike tags er det nok å nevne noden TAG.

Søkeuttrykk: Finn setninger med spørre-tags

TAG

Parafrase

C-strukturen har en node TAG.

Forklaring

Ved bare å benevne en node-etikett finnes alle setninger med c-strukturer som inneholder en slik node.

Noen søkeresultater (romantekst)

Men vi kan kanskje begge se at det er over, ikke sant?
«Du er forelska, ikke sant?»
«Han er pen, ikke sant?»
Du ble redd meg, ikke sant, og jeg gjorde ingen ting for at du skulle bli mindre redd.
Jeg er stor pike nå, vet du.
– Hvis du gifter deg med ham, blir han boende her hos oss, ikke sant?
– Din far kunne ha hentet deg, vet du.
– Jeg var krigerdronning, ikke sant? spurte hun.
Det var jo en kvinne han overfalt, vet du.
– Sannheten er at du godt kunne tenkt deg et sånt sted selv, ikke sant, Harry?
– Rømte strafffanger pleier å holde en lav profil, vet du.
– Vi har en avtale, ikke sant?

Avsluttende ‘tag-spørsmål’ (NRG s. 931)

Vi vant vel, gjorde vi ikke?

Kommentar til analysen

I dette eksempelet vises f-strukturen med ‘PREDS-only’, altså uten andre trekk enn dem som fører frem til PRED-verdier. Tag-spørsmålet gjorde vi ikke får, på samme måte som ikke sant, funksjonen ADJUNCT-TAG i f-strukturen. Men c-struktur-noden er I'tag, ettersom frasen har struktur som en I' med finitt verb + subjekt. Denne noden kan da brukes til søk etter slike setninger.

Søkeuttrykk: Finn setninger med tag-spørsmål

I'tag

Parafrase

C-strukturen har en node I'tag

Forklaring

Ved bare å benevne en node-etikett finnes alle setninger med c-strukturer som inneholder en slik node.

Noen søkeresultater (romantekst)

Jeg snakker ikke særlig klart, gjør jeg?
Men jeg ble avvist, ble jeg ikke?
– Eller noen andre kunne ha gjort det, hvem som helst egentlig med kjennskap til dykkernes rutiner, mens de to lå på fylla inne i bygda - de pleide å drikke i helgene, gjorde de ikke?
Du ønsker deg ut herfra, gjør du ikke.
Jeg våger å strekke hendene etter dem, gjør jeg ikke?
– Vi kan beholde ham, kan vi ikke?
– Du har vel ikke gitt noen av dem jobben min ennå, har du?
– Men vi kan dra og fiske ål, kan vi ikke?
– Men du tror ikke på den historien, gjør du?
Du spiser, gjør du ikke?
– Du er svært fornøyd med deg selv, er du ikke?
– Du har visst stor lyst til å vinne denne konkurransen, har du ikke, Jenny? spurte Charlie til slutt.

NRG 10.2.2: Spørresetninger

NRG 10.2.2.2 Setningsspørsmål (ja/nei-spørsmål)

Enkelt eksempel (NRG s. 925)

Har du lest noe av Dag Solstad?

Kommentar til analysen

I setningsspørsmål står det finitte verbet først. Det står fremdeles som hode i I' (her kalt I'aux - disse tilleggene til nodenavnene – -aux, -auxfin -sup osv. – er hovedsakelig motivert av effektivitet i analysen), mens det da ikke er noen spesifikator for IP foran. Frasen noe av Dag Solstad er analysert som en kvantorfrase (QuantP) med noe som hode, og av Dag Solstad som en preposisjonsfrase (PP) som fungerer som adverbial (ADJUNCT). F-strukturen for denne frasen har ‘noen’ som SPEC (spesifikator), mens predikatet er et tomt ‘pro’, siden der ikke er noe substantiv. At dette er en interrogativ setning, fremgår av trekket STMT-TYPE (statement-type), som har verdien 'int'. For å søke etter setningsspørsmål kan man da bruke trekket STMT-TYPE='int’. Men for å utelukke spørreord-spørsmål (se ovenfor), må man i tillegg spesifisere at setningen ikke skal ha noe FOCUS-INT, som er funksjonen til spørreord i f-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn setningsspørsmål (spørresetninger uten spørreord)

#x >STMT-TYPE 'int' & !(#x >FOCUS-INT #y)

Parafrase

En node #x dominerer, med etiketten STMT-TYPE på arken, en node 'int', og det er ikke slik at den samme noden #x dominerer, med etiketten FOCUS-INT på arken, en annen node #y.

Forklaring

#x er en nodevariabel, og dominanssymbolet ‘>’ er forsynt med en etikett, som viser at det er tale om en f-struktur med attributter og verdier. Søkeuttrykket har to utsagn kombinert med ‘&’, der det første er at #x har et attributt STMT-TYPE med verdien 'int', og det andre er et negert utsagn, der ‘!’ er negasjons-operatoren. Det sier da at den samme #x ikke har et attributt FOCUS-INT med en eller annen arbitrær verdi #y. Det negerte utsagnet må være omsluttet av parenteser for å vise negasjonens rekkevidde.

Noen søkeresultater (romantekst)

«Tror du ikke jeg skjønner det?»
Skjønner du det?»
Var det ikke Brian som hadde lært ham å sitte på en hest før han hadde lært seg bokstavene?
Var det virkelig broren hans?
Var denne farlige, ville opprøreren den samme ømhjertede mannen som plukket blomster til kona og skar trehester til barna?
«Bebreider du meg for at jeg ikke kjempet side om side med Brian, Peg?» spurte han mens han knyttet nevene.
Hadde ikke Brian fått ham til å love at han skulle ta hånd om Peggy og guttene?
«Skjønner du ikke dette, Peg?
Ville det ikke vært skammelig?
Vil du legge enda flere sorger på ham, Peg?
Skal han også ha smerten av å vite at du er vitne til hans fornedrelse?
Er det ikke det du vil?»

Setningsspørsmål med ‘løst forfelt’ (venstredislokering) (NRG s. 933)

Grete, har du sett henne?

Kommentar til analysen

Dette er et eksempel på venstredislokering. Grete står først, utenfor setningsrammen, og er antesedent for et pronomen inne i setningen (henne). I c-strukturen er leddet plassert utenfor IP som datter av ROOT. I f-strukturen er leddet analysert som et adverbial (ADJUNCT), markert som ADJUNCT-TYPE='left-disloc'. Analysen markerer også den anaforiske forbindelsen til objektet for se. Verdien av OBJ der, henne (med PRED=‘hun’), har et eget attributt ANTECED-DISLOC med det samme venstredislokerte leddet som verdi, merkert ved hjelp av indeksen 2 som også er indeksen på verdien av ADJUNCT.

Søkeuttrykk: Finn spørresetninger med venstredislokerte ledd

#x >(ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE) 'left-disloc' & #x >STMT-TYPE 'int'

Parafrase

En node #x dominerer via en sti av attributter (ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE) en node 'left-disloc’, og den samme noden #x dominerer via attributtet STMT-TYPE en node 'int'.

Forklaring

Verdien av attributtet ADJUNCT er et sett av strukturer, siden det kan være et arbitrært antall ADJUNCTs i en setning. Dette er markert med { ... } i f-strukturen. Symbolet ‘$’ representerer operatoren ‘element i’, altså ‘∈’. Søkeuttrykket (ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE) spesifiserer slik en sti av attributter inn i et medlem av verdien av ADJUNCT, som da skal ha attributtet ADJUNCT-TYPE. Uttrykket sier dermed at det finnes en f-struktur #x med et attributt ADJUNCT, og at ett av medlemmene av verdien av ADJUNCT har et attributt ADJUNCT-TYPE med verdien 'left-disloc'. Neste setning i søkeuttrykket, etter ‘&’, sier at den samme #x skal ha attributtet STMT-TYPE med verdien ‘int’; dette begrenser søket til interrogative helsetninger.

(Den automatiske analysen har vanskelig for å skille konsekvent mellom venstredislokering og innledende vokativer, så dette søket kan gi noe støy.)

Noen søkeresultater (romantekst)

– Men huset, hvorfor brant det ned?
– Nei, framtiden, hvor blir det vel den av?
– Og din mann, er han også realist?
Smilet hans - var det ikke godmodig ertende?
«Denne Susan, er det alvor med henne?»
Den kua som du hørte, hvor ble det av den da?
«Kvinnen med blikket», hvor var det?
– Men din mann, tjente ikke han noe?
– Denne hytta, hvor ligger den?

Setningsspørsmål med fokusering (utbrytning) (NRG s. 934)

Er det i kveld vi skal dra?

Kommentar til analysen

Denne analysen vises med ‘PREDs-only’, der mange trekk er utelatt fra f-strukturen. Utbrytning analyseres ved at det fokuserte leddet – i kveld her – blir verdi til FOCUS i f-strukturen, i tillegg til å være verdi til PREDLINK, altså predikativ. Leddsetningen vi skal dra uttrykker det som er gitt og kjent i utbrytningskonstruksjonen, og er derfor verdi til attributtet GVN-TOP (‘given-topic’), i tillegg til å være verdi til COMP, dvs. setningskomplement, som er leddsetningens syntaktiske funksjon. Det er bare utrbrytningskonstruksjonen som innfører trekket FOCUS, så det kan brukes i søk etter utbrytninger.

Søkeuttrykk: Finn setningsspørsmål (ja/nei-spørsmål) med utbrytning

#x >FOCUS #y & #x >STMT-TYPE 'int' & !(#x >FOCUS-INT #z)

Parafrase

En node #x dominerer, via attributtet FOCUS, en annen node #y, den samme #x dominerer, via attributtet STMT-TYPE, en node 'int', og det er ikke slik at den samme #x dominerer, via attributtet FOCUS-INT, en annen node #z.

Forklaring

Søk etter f-strukturer med attributtet FOCUS avgrenser søket til utbrytningskonstruksjoner. Neste setning avgrenser søket ytterligere til interrogativer, som er markert med STMT-TYPE (statement-type) 'int'. Siste setning er negert med negasjons-operatoren ‘!’, og sier at #x ikke skal ha noe attributt FOCUS-INT. FOCUS-INT har en verdi i spørreord-spørsmål (hv-spørsmål), der spørreordet gir verdien til FOCUS-INT (‘interrogativt fokus’). Her ønsket vi å avgrense søket til ja/nei-spørsmål.

Noen søkeresultater (romantekst)

Var det henne som for en halv time siden trodde hun hadde vunnet, fordi hun hadde lurt sjøen for dens bytte?
Og var det ikke dette hun hadde lengtet etter?
– Er det derfor moren din ikke bruker sminke?
Var det det du fikk kyssesyken av?
Var det ikke det som skjedde med fattige jenter fra landet den gang?
«Var det du som hylte?»
Var det de samme soldatene som hadde ridd forbi dem i ettermiddag?
Var det dem de lette etter?
– Var det han som fikk deg inn hit? hvisket han.
Var det de som slo?
Og var det derfor han hadde klaget på loffen som en gammel ektemann?
– Er det jeg som er blitt problemet her nå?
Var det kanskje der hun hadde vært den dagen Mrs. Archer ikke kunne finne henne? undret han.
Er det meg du peker på?
Er det fordi du vet at dette vil komme en dag, fordi du på en eller annen måte vet at det er uunngåelig, at du legger forholdene til rette for meg?
Var det da ingen som ville tale barnets sak?

NRG 10.2.2.3 Leddspørsmål (hv-spørsmål)

Enkelt eksempel (NRG s. 925)

Kva skal vi gjere no?

Kommentar til analysen

Spørreordet kva, kalt PRONint (interrogativt pronomen), står i spesifikatorposisjonen til IP. Men ordet fungerer ikke som TOPIC, men som FOCUS-INT (interrogativ-fokus), slik det fremgår av f-strukturen. Dette interrogative fokus fungerer samtidig som objekt for verbet gjere, noe som fremgår av at verdien av FOCUS-INT og av OBJ for PRED=‘gjere’ er samme struktur, indeksert 12. At vi står overfor en interrogativ helsetning, fremgår av at verdien til STMT-TYPE (statement-type) er ‘int’ (og ikke f.eks. ‘decl’). Men dette gjelder alle slags interrogativer, også setningsspørsmål (se nedenfor). Hvis man vil søke spesifikt etter spørreord-spørsmål, må man også ta med trekket FOCUS-INT, som setningsspørsmål mangler. Hvis man bare nevner FOCUS-INT, og ikke STMT-TYPE, vil man også finne avhengige (underprdnede) spørresetninger, ettersom de mangler STMT-TYPE.

Søkeuttrykk: Finn spørresetninger med spørreord (helsetninger)

#x >STMT-TYPE 'int' & #x >FOCUS-INT #y

Parafrase

En node #x dominerer, med etiketten STMT-TYPE på arken, en node 'int', og den samme noden #x dominerer, med etiketten FOCUS-INT på arken, en annen node #y.

Forklaring

#x er en nodevariabel, og dominanssymbolet ‘>’ er forsynt med en etikett, som viser at det er tale om en f-struktur med attributter og verdier. Søkeuttrykket har to utsagn kombinert med ‘&’, der det første er at #x har et attributt STMT-TYPE med verdien 'int', og det andre er at den samme #x har et attributt FOCUS-INT med en eller annen arbitrær verdi #y.

Noen søkeresultater (romantekst)

– Ute, dreiv Randi Myren på, - kva meiner du med ute?
– Korleis er mannfolk eigentleg laga! ropte Therese.
Kva gjorde han, kva dreiv han med?
– Kva er det du vil meg, gamle mann? ropte ho inn i øyret mitt.
Kvifor sit du og glaner på meg om du ikkje veit kva du vil?
– Kvifor skal eg vera her når sommaren tar slutt?
Kor mange gonger hadde den mannen audmjuka meg?
– Når trur du vi får ein sjanse til å treffast igjen?

Leddspørsmål (hv-spørsmål) der spørreordet er del av et ledd (NRG s. 938)

Hvilken dag kommer de?

Kommentar til analysen

I likhet med andre leddspørsmål (spørreord-spørsmål) kan også slike der spørreordet inngår i en frase, som her, identifiseres på grunnlag av trekkene FOCUS-INT og STMT-TYPE. Spørreordet hvilken analyseres som en interrogativ determinativ (Dint), som er hode i en frase DPint, en interrogativ determinativ-frase. I direkte (ikke avhengige) spørresetninger domineres denne frasen direkte av IP, og det kan benyttes hvis man vil søke etter slike setninger. Vi ser forøvrig at FOCUS-INT hvilken dag også fungerer som ADJUNCT i setningen; vi finner indeksen 2 som verdi i settet av ADJUNCTs.

Søkeuttrykk: Finn direkte spørresetninger der spørreordet er en determinativ

IP* > DPint

Parafrase

En node med etikett som begynner på IP dominerer direkte en node med etikett DPint.

Forklaring

Operatoren ‘>’ uttrykker direkte dominans i c- og f-strukturer. Node-etiketter uten anførselstegn rundt refererer til ikke-terminale noder i c-strukturen. En asterisk etter nodenavnet (IP*) betyr at alle noder med etiketter som begynner på ‘IP’ dekkes. Grunnen til å tilføye en slik asterisk her er at noen setninger med ‘upersonlig’ være eller bli har IPimprs som øverste node. Dette uttrykket finner da alle setninger der en node IP* dominerer en node DPint i c-strukturen.

Noen søkeresultater (romantekst)

Men hvilket ungt par hadde ikke en scene av og til?
Hvilke usynlige, nådeløse krefter hadde forvandlet ham?
Hvilken virkning ville omlegningen av ballasten ha for likevekten?
Hvilket trykk var nødvendig for å få sprengt opp døren?
Hvem pokker kunne Rebecca ha seilt med?
Hvem fanden bryr seg om denne Baker-fyren?
Hvilke rettigheter hadde hun egentlig?
Hvilken side er du egentlig på?
Hva slags kvinnfolk er du egentlig?”
Hva slags mat fikk de servert den siste uken?”
Hvem av jentene var det tro?
«Hvem pokker har kommandoen her?»
Og hvilket fang er det hun sovner på om kvelden?» spurte Laura spisst.

Leddspørsmål (hv-spørsmål) der spørreordet har funksjon inne i en leddsetning (‘setningsknute’) (NRG s. 938)

Kva trur du vi får til middag?

Kommentar til analysen

I hv-spørsmål kan det være et langdistanseforhold mellom spørreordet og den posisjonen der spørreordet har en funksjon i setningen. I denne setningen fungerer kva som objekt (OBJ) inne i den nominale leddsetningen vi får til middag (Ssub2 i c-strukturen). Dette fremgår av at den indeksen som er knyttet til verdien av FOCUS-INT, 21, også gjenfinnes som verdi av attributtet OBJ inne i COMP, der COMP er funksjonen til den nominale leddsetningen. Man kan søke etter eksempler på hv-spørsmål med spesifikke funksjoner for hv-ordet inne i setningen ved å referere til denne felles verdien for FOCUS-INT og den funksjonen man er interessert i.

Søkeuttrykk: Finn hv-spørsmål der hv-ordet fungerer som objekt i en leddsetning

#x >FOCUS-INT #y & #x >STMT-TYPE 'int' & #z >(COMP (XCOMP)* OBJ) #y

Parafrase

En node #x dominerer, via attributtet FOCUS-INT, en node #y, og den samme noden #x dominerer, via attributtet STMT-TYPE, en node 'int’, og en eventuelt annen node #z dominerer, via en sti av attributter COMP pluss null eller flere XCOMP pluss OBJ, den tidligere nevnte noden #y.

Forklaring

Første setning sier at en f-struktur #x skal ha attributtet FOCUS-INT med en verdi #y. Dette avgrenser søket til hv-spørsmål. Neste setning sier at samme #x skal ha STMT-TYPE = 'int'. Dette avgrenser søket ytterligere til interrogative helsetninger, altså direkte spørsmål. Siste setning sier at der også er en f-struktur #z (enten en annen eller den samme som #x) som dominerer den samme #y som er verdi til FOCUS-INT, men via en sti av attributter som begynner med COMP, deretter har null eler flere XCOMP, og endelig OBJ. Dette sørger for at #y er objekt innenfor en komplementsetning (COMP), som er funksjonen til nominale leddsetninger, og til infinitivsfraser med 'pro'-subjekt (ikke kontrollert subjekt). XCOMP er funksjonen til åpne komplementer, altså infinitvs- eller partisippfraser med kontollert subjekt – f.eks. komplementer til hjelpeverb. Eksempler: I første eksempel nedenfor, Hva trpr du jeg gjorde?, er hv-ordet (#y) OBJ i den enkle nominale setningen jeg gjorde #y, altså umiddelbart OBJ til COMP. Stien er altså ... COMP OBJ. I annet eksempel, Hva tror du dette skal bety, Rannei?, inneholder den nominale setningen dette skal bety #y et hjelpeverb med bety #y som XCOMP (subjektet er kontrollert av subjektet for skal), slik at her blir stien ... COMP XCOMP OBJ #y.

Noen søkeresultater (barnebøker og romaner)

Hva tror du jeg gjorde?
Hva tror du dette skal bety, Rannei?»
Og hva tror du foreldrene kommer til å si?
– Hvilken vei tror du de tok? spurte han da de kom til knutepunktet der alle tunneler møtes.
«Fru Benjaminsen, hva var det den legen gjorde med deg, spurte fruene på venteværelset.»
«Hvor mange dører sa du at du hadde dirka opp?» spurte hun etter at Morten hadde fomlet rundt i låsen en evighet av fem minutter.
«Når det er ordnet, hva vil patriotene og bolsjevikene at jeg skal gjøre da?»
Og hva tror dere jeg fant i bunnen av mors overfylte smykkeskrin?
Han begynte å gå fortere, ville snu seg, gjorde det ikke, skrådde innover mot det venstre fortauet, hva tror han jeg gjør her sent på natten, med koffert, midt i gaten?
Hva slags lønn tror du egentlig jeg har mulighet til å få, hvis jeg endelig skulle få meg noe å gjøre?
Og hva foreslår du at jeg tar på meg? spurte hun med sursøt stemme.
«Hva har du tenkt at han skal gjøre for deg?»
«Hvor mange kvinner tror du du kan banke opp nå, Jake?» sa han hånlig.
«Hvor mange hestekrefter tror dere en sånn sak kan ha?»
Ja, når vi er inne på det, hva mener du egentlig at jeg skal gjøre med livet mitt?»

Leddspørsmål (hv-spørsmål) med en preposisjon foran spørreordet (NRG s. 939 f.)

For hvem er ytringsfriheten hellig?

Kommentar til analysen

Preposisjon + spørreord utgjør en frase som er kategorisert som PPint (interrogativ preposisjonsfrase) i c-strukturen, der den står i spesifikatorposisjon under IP i direkte spørsmål. FOCUS-INT (interrogativt fokus) i f-strukturen er bare objektet for preposisjonen, hvem. Hele preposisjonsfrasen fungerer i denne setningen som ADJUNCT (adverbial), der analysen viser at objektet (OBJ) for preposisjonen for er identisk med FOCUS-INT; de har samme indeks 11. Søk etter direkte spørsmål med preposisjonsstyrt spørreord kan enkelt gjøres ved å søke etter PPint dominert av en node med en etikett som begynner på ‘IP’ (Det finnes både IP, IPinq og IPimprs. Den siste gjelder typer av upersonlige setninger med være og bli.)

Søkeuttrykk: Finn hv-spørsmål der hv-ordet er styrt av en preposisjon

IP* > PPint

Parafrase

En node med en etikett som begynner på ‘IP’ dominerer direkte en node med etiketten PPint i c-strukturen.

Forklaring

Spørreord-spørsmål med preposisjon foran spørreordet avgrenses entydig ved å søke etter en frase PPint under IP*, der asterisken markerer at nodeetiketten kan ha flere bokstaver etter ‘IP’. Hvis man utelater ’IP* >’ og bare søker etter PPint, vil man også få tilslag på avhengige (underordnede) spørresetninger.

Noen søkeresultater (avistekst)

I hvilken grad ble politiets helse, arbeidshelse, arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet ivaretatt etter terrorangrepene?
– På hvilken måte har livet ditt forandret seg?
– I hvor mange av blodprøvene fant dere spirocheter?
Men i hvilken grad vil en militæraksjon uten FN-mandat svekke FN?
I hvilke situasjoner har du opplevd det?
– I hvor stor grad kan dere omgås menn?
– På hvilken måte har du forberedt Øygard og kona på det massive mediekjøret?
– På hvilken måte er algoritmer bedre enn mennesker?
Siden når begynte jeg å tro på at det finnes unntak for enkelte?
– På hvilken måte er det viktig?
– På hvilke måter kjører dere hverandre opp?
På hvilket område mener du de rødgrønne partiene har sviktet på idrettspolitikken?
På hvilken måte er det annerledes i Norge?

Setningsfragment med en preposisjon foran spørreordet (NRG s. 940)

Om kva?

Kommentar til analysen

Spørsmål som bare består av spørreord-frasen (Hvem? Hvordan? Om hva?) analyseres som ‘wh-ellipsis’ (WH-ELL). Predikatet er et tomt 'pro', som tilsvarer verbet i en ikke-elliptisk spørresetning. Når en preposisjon står foran hv-ordet, dominerer WH-ELL noden PPint (interrogativ preposisjonsfrase).

Søkeuttrykk: Finn ellipiske hv-spørsmål med preposisjon foran hv-ordet

#x:WH-ELL > PPint & #x >> #y >STMT-TYPE 'int'

Parafrase

En node #x med etikett WH-ELL dominerer direkte en node med etikett PPint i c-strukturen, og den samme noden #x projiserer en f-struktur #y, og #y dominerer, via et attributt STMT-TYPE, en node 'int'.

Forklaring

Elliptiske hv-spørsmål domineres av WH-ELL, og PPint begrenser søket til tilfeller med preposisjon foran hv-ordet. Operatoren ‘>>’ beskriver projeksjon av f-struktur fra c-struktur. Uttrykket #x >> #y sier altså at noden #x (WH-ELL) projiserer en f-struktur #y. Videre har denne #y et attributt STMT-TYPE med verdien ‘int’. Dette siste begrenser søket til direkte (ikke avhengige) spørsmål. Dette kunne også ha vært uttrykt ved å spesifisere at WH-ELL skulle domineres av toppnoden ROOT, altså: ROOT > WH-ELL > PPint. Da kunne man sløyfe referansen til f-strukturen.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

Først må vi vita: frå kven?
– For kva?
– Til kva?
– På kva for måte?
I tilfelle kva?
Frå kva?
«Av kven?»
Han måtte få tak i nokon, men på kva måte?

Leddspørsmål (hv-spørsmål) med koordinerte spørreord (NRG s. 940)

Kven eller kva ser du?

Kommentar til analysen

Koordinerte nominale spørreord beskrives som en frase IntNOMcoord. Denne koordinasjonen fungerer som FOCUS-INT (interrogativt fokus) i f-strukturen. Koordinasjoner beskrives der som sett, markert med {...} der elementene er de strukturene som koordineres. Slike sett har også sine egne trekk, f.eks. COORD-FORM, som har konjunksjonens form som verdi. For å søke etter direkte spørsmål med koordinerte spørreord kan man søke etter en node IntNOMcoord direkte dominert av IP* (dvs en node med en etikett som begynner på ‘IP’).

Søkeuttrykk: Finn hv-spørsmål med koordinerte nominale spørreord

IP* > IntNOMcoord

Parafrase

En node med etikett som begynner på ‘IP’ dominerer direkte en node med etikett IntNOMcoord i c-strukturen.

Forklaring

Ved å søke etter setninger der IP* dominerer IntNOMcoord direkte avgrenser man søket til direkte (ikke avhengige) spørresetninger med koordinerte spørreord.

Noen søkeresultater (avis- og romantekst)

Men hvorfor er Ulltveit-Moe blitt den tydeligste stemmen blant norske investorer når det kommer til klimakamp – hvem og hva fikk ham til å snu?
– Hvem eller hva er det?
Hva/hvem betyr noe for deg?
Og da heksene drømte erotisk om djevelen, hva eller hvem drømte så nutidens unge piker om?

Leddspørsmål (hv-spørsmål) med ‘løst forfelt’ (venstredislokering) (NRG s. 942)

Men Erik selv, hvor godt hadde han kjent sin sønn?

Kommentar til analysen

‘Løst forfelt’, eller venstredislokering, innebærer at setningen innledes med et ledd som står utenfor selve setningsrammen, og blir referert tilbake til av et pronomen inne i setningen. Det venstredislokerte leddet Erik selv er derfor plassert direkte under ROOT, til venstre for IP. I f-sttukturen har dette leddet funksjon som et ADJUNCT, og er markert med trekket ADJUNCT-TYPE='left-disloc'. Forbindelsen til det anaforiske pronomenet han er også markert. f-strukturen til han er verdi til SUBJ for predikatet ‘kjenne’, og den inneholder trekket ANTECED-DISLOC, med det venstredislokerte leddet som verdi, markert med dets indeks 7. Videre finner vi strukturen til spørrefrasen hvor godt som verdi til FOCUS-INT (interrogativt fokus), og også som ADJUNCT (adverbial) til predikatet ‘kjenne’, markert med indeksen 2. Søk etter hv-spørsmål med venstredislokering kan da benytte trekkene FOCUS-INT og ADJUNCT-TYPE.

Søkeuttrykk: Finn hv-spørsmål med venstredislokering

#x >FOCUS-INT #y & #x >(ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE) 'left-disloc'

Parafrase

En node #x dominerer via et attributt FOCUS-INT en node #y, og den samme noden #x dominerer via en sti av attributter ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE en node 'left-disloc'.

Forklaring

Verdien av ADJUNCT er et sett. En sti av attributter som skal gå inn i et medlem av et slik sett, gjør det ved hjelp av symbolet ‘$’, som står for element-operatoren ‘∈’ (‘medlem av’). Uttrykket #x >(ADJUNCT $ ADJUNCT-TYPE) 'left-disloc' sier altså at #x har et attributt ADJUNCT, og at et element i verdien av ADJUNCT har et attributt ADJUNCT-TYPE med verdien 'left-disloc'. Søkeuttrykket avgrenser da hv-spørresetninger ved hjelp av FOCUS-INT, og avgrenser ytterligere til setninger med venstredislokering ved hjelp av ADJUNCT-TYPE.

Noen søkeresultater (avis- og barneboktekst)

Den Utøya jeg har så kjære sommerminner fra, hvordan var det mulig?
Og de to, hvorfor hvisker de sammen når jeg har ordet?
Tiden mellom begynnende tegn til katastrofe og full utfoldelse av den – når er den?
Det å la en gruppe uten beskyttelsesbehov gå foran i køen – hvilke konsekvenser har det?
– Men du som elsker klasserommet så høyt, hvorfor har du ikke vendt tilbake dit?
– Men valgnatta, hvordan blir den?
– Dine to etternavn Gahr og Støre, hvor kommer de fra?
– Handlingen du har utført, hvordan kan den endre på det inntrykket?
«Den der tørrfisken deres, hvor tørr er den»?
Men mødrene, hvor er de?
– Og Marianne da, hvordan er det med henne?

Leddspørsmål (hv-spørsmål) med fokusering (utbrytning) (NRG s. 942)

Kva var det du såg?

Kommentar til analysen

Utbrytninger (fokuseringer) er karakterisert ved at de har attributtene GVN-TOP (‘given-topic’) og FOCUS i f-strukturen. GVN-TOP er leddsetningen (her: du såg), som uttrykker gitt og kjent innhold i utbrytningssetninger. FOCUS har identisk verdi med PREDLINK, som er predikativet i slike setninger. I hv-spørsmål med utbrytning er det spørreordet som slik er fokusert. Disse setningene karakteriseres dermed ved at FOCUS og FOCUS-INT (interrogativt fokus, spørreordets funksjon) er samme element, det vil si har samme verdi i f-strukturen. I analysen her ser vi at både FOCUS-INT, FOCUS og PREDLINK har en og samme verdi med indeks 17. Dette kan benyttes ved søk etter slike setninger.

Søkeuttrykk: Finn hv-spørsmål med utbrytning (fokusering)

#x >(FOCUS & FOCUS-INT) #y & #x >STMT-TYPE 'int'

Parafrase

En node #x dominerer via både attributtet FOCUS og attributtet FOCUS-INT en node #y, og den samme noden #x dominerer via attributtet STMT-TYPE en node 'int'.

Forklaring

At to attributter har samme verdi i en f-struktur, kan uttrykkes på kompakt måte ved å forbinde de to attributtene med ‘&’ som etikett på dominanssymbolet ‘>’. En alternativ måte å si det samme på er #x >FOCUS #y & #x >FOCUS-INT #y. Dette søkeuttrykket finner dermed setninger der spørreordet (FOCUS-INT) er fokusert (FOCUS) ved hjelp av utbrytning. Dessuten avgrenser setningen #x >STMT-TYPE 'int' søket til direkte (ikke avhengige) spørsmål.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

Kva slags musikk var det han snakka om?
Men kva slags Gud er det, som krev eit offer for våre synder?
Kva er det elles vi drassar på den jentungen for, sa han.
Kva er det eigentlig som er rett?
– Kva var det du sa om Helveteshunden? seier ho.
Kva var det eigentleg du skulle?
Kven er det som tuslar heilt aleine så djupt inni vinterskogen? tenkte han.
Kva er det som feilar meg? tenkte ho.
Men kven er det som eig døden?
«Kva i all verda er det de prøver å seia?»
«Kva var det han spurde om?» sa Unni i øyra til Svein.
«Kva var det ho sa om menn, og kven prata ho om?»
«Kva er det som har skjedd med deg?»
«Og kva var det ho hadde fortalt, sa du?»
«Kva er det som ikkje kjem på tale?»
«Kva er det du prøver å forstå?»
Kven er det som kjem så tidleg?
Kven er det som er i eit så viktig ærend?
Kva røynd er det du tenkjer på?
Kva er det du vil, seier ho.

NRG 10.2.2.4 Spesielle typer

Spørsmål med uttrykt performativ (inquit) (NRG s. 944)

«Kan eg gå?», spurde ho.

Kommentar til analysen

Kategorien Vinq står for ‘inquit-verb’, der ‘inquit’ betegner den bruken av utsagnsverb o.l. der de så å si henges på et utsagn (Jeg er sulten, sa han; Kom hit! ropte hun og vinket, osv.). F-strukturen viser at det innledende utsagnet analyseres som et komplement (COMP) til utsagnsverbet. Vinq er en syntaktisk definert kategori, og omfatter alle verb som kan brukes på denne måten, også slike som strengt tatt ikke har innhold av utsagn (f.eks. tro i Har du mange fiender, tror du?). Den overordnede kategorien IPinq står da for kombinasjonen av et slikt innledende utsagn og den etterfølgende inquit-frasen, med mulighet for ulike skilletegn imellom. For å søke etter spørresetninger brukt som komplement til inquit-verb på denne måten, kan man f.eks. benytte kategorien IPinq, og markeringen STMT-TYPE='int' inne i COMP i f-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn spørresetninger som står som komplement til etterfølgende ‘inquit’-tilføyelser

IPinq >> #x >(COMP $ STMT-TYPE) 'int'

Parafrase

En c-struktur-node med etikett IPinq projiserer en f-struktur #x som har et attributt COMP der et element i verdien av COMP har et attributt STMT-TYPE med verdien 'int'.

Forklaring

Noden IPinq avgrenser søket til setninger med den beskrevne ‘inquit’-strukturen. Operatoren ‘>>’ uttrykker relasjonen mellom en node i c-strukturen og den f-strukturen som noden projiserer, her benevnt med variabelen #x. Denne f-strukturen #x har et attributt COMP, og akkurat i inquit-strukturer er verdien av COMP et sett (markert i f-strukturen med {...}) fordi det finnes slike konstruksjoner som har mer enn ett komplement. Symbolet ‘$’ står for ‘element-i’-operatoren ‘∈’. Uttrykket i parentesen sier altså at et element i verdien til COMP har et attributt STMT-TYPE, og dette har verdien 'int'. Dette avgrenser søket til tilfeller der komplementet til inquit-verbet er en spørresetning.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

– Er det noko spesielt du skal? sa Jørn.
– Har du det keisamt? sa ho til sist.
Og kven vil leita etter utbytet frå eit postran på eit postkontor? sa Lasse gong på gong.
– Har det ikkje gått opp for deg enno? sa Jørn.
– Såg du også den framsyninga? sa eg nokså tamt, for eg visste ikkje korleis eg skulle innrette meg.
– Korleis er mannfolk eigentleg laga! ropte Therese.
– Er vi ikkje alle bra karar? undrast faren.
– Er du sikker? spør mora.
– Har du lånt det nye skjerfet mitt? roper ho inn til Rikka.
– Var det ikkje eg og du som skulle fortelje kvarandre ting? spør mora og prøver å stanse Rigmor i trappa.
– Kjem vi oss vidare i dag når det blæs slik? spør Inga medan ho tygg flatbrød med varm pale og ser utover den urolege sjøen.
– Kva er det, oldemor? spurde eg ein dag ho stod med ein asjett i handa over oppvaskkummen.

Spørsmål med spørrepartikkel (NRG s. 945)

Hadde han ment det alvorlig, tro?

Kommentar til analysen

Spørrepartikler som tro/tru analyseres som TAGint (interrogativ tag) i c-strukturen. I f-strukturen har den funksjonen ADJUNCT-TAG. Setninger med en slik tag kan lett søkes etter ved hjelp av kategorien TAGint.

Søkeuttrykk: Finn spørresetninger med interrogativ tag

TAGint

Parafrase

c-strukturen inneholder en node med etiketten TAGint

Forklaring

Noden TAGint forekommer bare i spørresetninger med en slik tag. Søkeuttrykket er derfor tilstrekkelig til å avgrense slike setninger.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

Hvor mange tusen ganger kommer de bildene til å rulle fram tro?
Hva gikk det av ham tro?
Var det ikke noen på døra nå tro?
Hvor gammel er han tro?
Har han funnet ut at hun har vært i skatollet og brukt fotoapparatet, tro?
Og hva var det i den teen tro?
Var det siste gangen det ble ringt fra tårnet, tro?
Hva gjør han nå tro?
Han gjorde seg mer brutal enn vanlig, og han tenkte at hun hadde forandret seg på denne tiden, hun hadde ikke dette lett snerpete og udefinert bluferdige over seg, og far tenkte at Stig Sommer måtte ha merket forskjellen - og lurte han på hvor det kommer fra, tro, dette nye?
– Hva er det med ham i kveld tro, sa Stella.
Var de for gamle til å bli tent på hverandre tro?

NRG 10.2.3: Bydesetning (imperativ)

Enkelt eksempel (NRG s. 925)

Lukk vinduet når du går!

Kommentar til analysen

I imperativsetninger står det finitte verbet først, stadig som hode i I' (eller I'imp som noden kalles her), uten noen spesifikator for IP foran. At setningen er imperatiov, fremgår to steder i f-strukturen. For det første har trekket STMT-TYPE (statement-type) verdien 'imp’. For det annbet har trekket MOOD verdien ‘imperative’ inne i den strukturen som er verdi til TNS-ASP (tense-aspect; i praksis også modus). Grunnen til denne redundansen er at imperativ både er en morfologisk kategori og en setningstype-kategori. Forøvrig har f-strukturen også et subjekt (SUBJ) for imperativen, selv om dette ikke er uttrykt i c-strukturen. Det er da et tomt 'pro'-subjekt, markert som 2. person (PERS=2). Ellers viser analysen at adverbiale leddsetninger analyseres som CP-er med subjunksjonen (C, ‘complementizer’) som hode (CPadv, Cadv). For å søke etter imperativsetninger kan vi da benytte trekket STMT-TYPE=‘imp'.

Søkeuttrykk: Finn imperativsetninger

#x >STMT-TYPE 'imp'

Parafrase

En node #x dominerer, med etiketten STMT-TYPE på arken, en node 'imp'.

Forklaring

#x er en nodevariabel, og dominanssymbolet ‘>’ er forsynt med en etikett, som viser at det er tale om en f-struktur med attributter og verdier. #x har et attributt STMT-TYPE med verdien 'imp'.

Noen søkeresultater (romantekst)

Gå stille i trappen.
– Pass deg, ellers spytter jeg deg mellom fregnene.
– Stå ikke her og gjør det da.
– Flytt deg.
Tenk å tape for jenter da!
Vent til vi forteller det til de andre!
Bare si det, så skal jeg ta dem.
Kom, så finner vi dem.
– Tenk om han er så langt unna at han ikke kan komme hjem igjen.

Imperativsetning med foranstilt nektelse (NRG s. 953)

Ikkje gå enno!

Kommentar til analysen

Nektelsesadverbet ADVneg står i spesifikatorposisjonen til IP (forfeltet), og imperativformen av verbet har kategorien Vfinimp og domineres av I'imp. C-strukturnodene er altså subskribert med informasjon om nektelse og imperativ, av parsing-effektivitetsgrunner (den samme informasjonen finnes i f-strukturen som ADV-TYPE='neg’ og STMT-TYPE='imp'). Dette gjør det mulig å søke etter imperativsetninger med foranstilt nektelse på grunnlag av c-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn imperativsetninger med foranstilt nektelse

IP -> ADVneg I'imp

Parafrase

En node med etiketten IP ekspanderes med døtrene ADVneg I'imp.

Forklaring

Det er mulig å spesifisere et subtre i c-strukturen ved hjelp av en frasestrukturregel med symbolet ‘->’ mellom mor og døtre. I dette tilfellet er det ikke tale om flere døtre, men hvis det er mulig, kan de markeres med ‘.’ (én datternode) eller ‘.*’ (null, én eller flere datternoder). For eksempel: IP -> ADVneg .* I'imp , hvis det kan tenkes at andre noder opptrer mellom de to spesifiserte. Men dette er altså ikke aktuelt her.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

– Ikkje gråt meir.
Ikkje gråt meir no, så køyrer eg deg tilbake.
Hahaha, hald opp, David, ikkje sjå på meg slik!
Derfor kjende han eit agg mot henne da ho sa: - Ikkje gruble så mykje.
– Ikkje tenk meir på det nå, lovar du meg det?
Å, ikkje fortel det, Synnøve.»
Ikkje sjå fornærma ut.
«Rydd bordet, du, og ikkje bry hovudet ditt med kva eg vil seie åt Ola.
Ikkje protester.
Ikkje gjer det, da.»
– Lov meg berre ein ting - ikkje lov meg noko du trur du ikkje kan halda.
«Å, ikkje ta den,» fauk Karl opp.
– Ikkje slå så hardt da!
Ikkje tenk på kven sitt postkasselokk det er som kling, når dei kling sine tydelige klangar ute i gata: om det er dykkar lokk eller eitt av dei tre andre i husklynga.
Huff, seier Lill, ikkje sei slikt.

Imperativsetning med etterstilt nektelse (NRG s. 953)

Gå ikkje enno!

Kommentar til analysen

Ved etterstilt nektelse er ADVneg datter av S, som også i andre setningstyper. Siden S domineres av I'imp i imperativsetninger, kan imperativsetninger med etterstilt nektelse entydig identifiseres på grunnlag av dominansforholdene i c-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn imperativsetninger med etterstilt nektelse

I'imp > S > ADVneg

Parafrase

En node med etiketten I'imp dominerer direkte en node med etiketten S, som direkte dominerer en node med etiketten ADVneg.

Forklaring

Siden noden I'imp er spesifikk for imperativsetninger, og et ADVneg under S nødvendigvis må komme etter det finitte verbet, som er venstresøster til S, vil de spesifiserte dominansforholdene avgrense imperativsetninger med etterstilt nektelse.

Noen søkeresultater (barnebok- og romantekst)

Narr meg ikkje til å le.
– Drinkane er betalte, tenk ikkje på det! sa kelneren.
Tru berre ikkje at alle spor er borte!
Og tull no ikkje, eg har bruk for eit skikkelig svar.
– Slepp det ikkje på golvet no då, seier Vilja strengt og tek medisinglaset som står mellom mjølposane i skapet.
– Gå ikkje rundt meg som ein siklande hund!
– Gjer det, men vent ikkje for lenge.
– Uroa deg ikkje, Eide Plipp!
Tenk ikkje på prisen, eg betaler.
– Gløym aldri at du er ei flott jente, Lene.
Vidare, snigl, snu deg ikkje.
Spør ikkje kva slags gjerningar!
Og mist det ikkje.
«Snakk ikkje slik til Riddaren av Darm!» ropte eg harm.
«Prøv deg ikkje på Stormvind,» sa eg .
Bygg ikkje murar!
Stopp ikkje rennande vatn.
– Ta ikkje den om kor vanskeleg alt var før.

NRG 10.3: Setningsfragment

NRG 10.3.1 Oversyn og avgrensing

Enkelt eksempel (NRG s. 958)

Kjem snart!

Kommentar til analysen

Setningsfragmenter er ytringer som ikke har form av fullstendige helsetninger med subjekt og verbal (eller bare verbal ved imperativsetninger). I skriftlig sammenheng avgrenses de av hovedskilletegn. Fullstendige helsetninger har kategorien IP, IPinq eller IPimprs i c-strukturen. Toppnoden ROOT dominerer da én av disse. I analyseeksempelet er ytringen av kategorien I', som dominerer den finitte verbet og dets komplement. Det utelatte subjektet er representert i f-strukturen med PRED= ‘pro’, som er markert ELLIPTIC = +. Dette trekket kan brukes ved søk etter slike ellipser. Men setningsfragmenter kan også tilhøre andre kategorier. Setningsfragmenter kan derfor avgrenses negativt gjennom å spesifisere at ROOT ikke dominerer IP, IPinq eller IPimprs.

Søkeuttrykk: Finn ytringer som ikke har form av komplette helsetninger

!(ROOT > IP*)

Parafrase

Det er ikke slik at noden med etiketten ROOT dominerer en node med en etikett som begynner på ‘IP’.

Forklaring

‘!’ er negasjonsoperatoren, med rekkevidde over det som står i den følgende parentesen. Søkeuttrykket sier dermed at det ikke skal foreligge en node ROOT som dominerer en node IP* (det vil i praksis si IP, IPinq eller IPimprs). Alle analyserte uttrykk har ROOT som toppnode. Dette søkeuttrykket avgrenser dermed setningsfragmenter, definert som ytringer med annen form enn komplette helsetninger.

Noen søkeresultater (avistekst)

Stillheten etterpå
De spinkle tikkene fra en sekundviser som beveger seg rundt og rundt som om ingenting har hendt.
Adele som synger på stereoanlegget.
Andrines trillende latter.
«Pitbullterje».
Tikk.
Ytterst på Nakenodden der det knapt fins et strå å gjemme seg bak.
En gang.
Smijernsport.
Et gult murhus.
Søtlig.
Skrivebordet i den ene enden, vinduet med utsikt mot fabrikkpipene og brua i den andre.
Hadde bare vært med i AUF et halvt år, men var allerede nestleder i lokallaget i Fredrikstad.
Synet av en sovende treåring her inne sammen med Gunnarpuppen.
Så varm og levende.
69 ulike mennesker som hver for seg etterlater et vakuum i en familie, i et hjem.
Av det som var.
Forteller at hun har fått nyss om en kinoavtale som kanskje var på gang seinere denne sommeren, etter Utøya.
Ei håndskrevet huskeliste til høstens kommunevalgkamp.
Ny stillhet.
I en forsamling, i en skolegård, på et bilde med mange andre?
At de kjenner dem igjen som en del av seg selv?
5 år gammel.
Bortsett fra gymtimene.
Ventet på en sang.
Alle jenterommene det ikke lenger bor jenter i.
I Tokke, Trondheim, på Nesodden, Nøtterøy, i Kristiansand, Mo i Rana, Meråker, Øvre Eiker, Vefsn, Sund, Drammen, Askøy, Osterøy, Tønsberg, Bærum, Sarpsborg, Oslo, Stange, Rygge, Halden, Levanger, Bodø, Eidsvoll, Lunner, Bardu, Gjøvik, Ørsta, Stryn, Hadsel, Hamar, Egersund, Toten, Svalbard, Vestby, Ås, Fredrikstad, Namsos, Hundvåg, Hole, Sortland, Nes, Salangen, Rjukan, Vadsø, Lyngdal, Alta, Haugesund, Sula og Orkdal.
23. februar 2010.
«HEI!
Hyler.
Statsgjeld som prosentandel av bnp:
Storbritannia 82;
Vil bo hos moren

Setningsekvivalent (rotadverb) (NRG s. 959 f.)

Ja.

Kommentar til analysen

Setningsekvivalenter som ja, jo, nei, og adverb som typisk kan utgjøre hele ytringer, har kategorien ADVroot. De domineres av ROOT når de utgjør en ytring.

Søkeuttrykk: Finn ytringer i form av setningsekvivalenter

ROOT > ADVroot & !(ROOT > IP*)

Parafrase

En node med etiketten ROOT dominerer direkte en node med etiketten ADVroot, og det er ikke slik at en node ROOT dominerer en node med etikett som begynner på ‘IP’.

Forklaring

Det er aldri mer enn én node ROOT i en analyse, derfor er det ikke nødvendig å bruke en variabel for å spesifisere at det er tale om samme node ROOT. Dette søkeuttrykket avgrenser ytringer med et ADVroot på toppnivå. Annen del av uttrykket utelukker tilfeller der ROOT også dominerer en IP, IPinq eller IPimprs, ved hjelp av negasjonsoperatoren ‘!’.

Noen søkeresultater (avistekst)

– Ja.
Kanskje.
Bevares, ja.
– Tale, ja.
– Nei.
– Nei.
– Kanskje.
Nei!
– Nei.
Takk?»
Nei da.

NRG 10.3.5 Interjeksjoner

Enkelt eksempel (NRG s. 968)

Pøh, det var i gamledager, det! blåser Siri.

Kommentar til analysen

Interjeksjoner har kategorien INTERJ, og domineres av INTERJP siden de kan ha adledd. De kan forekomme både alene som setningsekvivalenter, og, som her, integrert i en setning. I f-strukturen analyseres de som ADJUNCT med ADJUNCT-TYPE='parenthetical', som betyr ‘innskudd’. (Vokativer analyseres på samme måte.) I dette eksempelet er interjeksjonen en del av komplementet til et inquit-verb. Mer om analysen av inquit-konstruksjoner kan leses under Spørsmål med uttrykt performativ .

Søkeuttrykk: Finn ytringer som består av en interjeksjon

!(ROOT > IP*) & ROOT > INTERJP

Parafrase

Det er ikke slik at en node ROOT dominerer en node med etikett som begynner på ‘IP’, og en node ROOT dominerer en node med etikett INTERJP.

Forklaring

Mens eksempelet ovenfor viser en INTERJ som er integrert i en setning, søker vi her etter INTERJ som fungerer som setningsekvivalent. Det innebærer at INTERJP er direkte dominert av toppnoden ROOT, og at ROOT ikke i tillegg dominerer noen node med etikett ‘IP...’ (ved hjelp av negasjonsoperatoren ‘!’); det vil si, der er ikke noen del av ytringen som har setningsform.

Noen søkeresultater (avistekst)

– Hmm.
– Hei pus.
– Hehehe!
Sorry, mutter!
– Faen, så jævlig!
Oioioi!
Å, gode gud!»
Å nei, å nei, å nei!
– Nja.
– Hei!
– Jaja.
Aha!
– Jaja, absolutt.
– Hm.
«Oj.
– Ja ja ja ja ja!
Hallo!
– Hei!
– Å herregud.
– Haha.
– Åh, vidunderlig!
Plopp!
Hehehe.
Hæhæhæ.
– Hm.
– Yess!
Sorry.
– Hæ?
«Ha ha».
Uff!
«Mooorna, Jeeeens!»
Siemsalabim
– Å, ja!
Booom.
– Mm.
– Eh...
Bang!
Puh!
Yeeʼha
– Ne-ei.
– Jøss.
Huffameg!
– Fy faen.
– Hujja!
Nei, faen heller...
– Jøss!
«Å neeeeiii.
«Hei, hei!
«Jaaaa!»
Pling!
Åh!
Håhå!
Ha-ha-ha-ha!
Næææ Næææ».
Boooing!

NRG 11: Leddsetninger

NRG 11.2: Eksplikative leddsetningar (leddsetninger uten gap)

NRG 11.2.1 Nominale eksplikativsetningar

Gjengivelse av direkte tale, etterstilt komplement (NRG s. 977)

Han ropte: «Gå til sides!»

Kommentar til analysen

Analysen av slike eksempler, der komplementet til utsagnsverbet (ropte) er etterstilt og har form av direkte tale, er ikke helt tilfredsstillende; det er analysert som to koordinerte setninger (IPcoord) bundet sammen av kolon, uten at analysen gir uttrykk for at den andre setningen fungerer som et komplement til verbet i den første. I f-strukturen utgjør en slik koordinasjon et sett, markert med {...}, og med et trekk COORD-FORM, her med verdien ‘colon’. Denne analysen medfører at søk på IPcoord med COORD-FORM='colon’ vil gi en del støy – mange treff som ikke er utsagnsverb + direkte tale. Men søket kan avgrenses hvis man tilføyer betingelsen at kolon skal etterfølges av anførselstegn.

Søkeuttrykk: Finn setninger med etterstilt komplement i form av direkte tale

#x:IPcoord >> #y >COORD-FORM 'colon' & #x >* #z:QUOTE & COLON . #z

Parafrase

En c-strukturnode #x med etikett IPcoord projiserer en f-struktur #y som via attributtet COORD-FORM dominerer en node 'colon’. den samme c-strukturnoden #x dominerer direkte eller indirekte en node #z med etiketten QUOTE, og en node med etikett COLON står umiddelbart foran noden #z QUOTE i c-strukturen.

Forklaring

Første setning begrenser søket til setninger som inneholder koordinerte IP-er med kolon imellom. Annen setning spesifiserer at det må stå et anførselstegn (QUOTE) et sted under IPcoord; operatoren ‘>*’ betegner direkte eller indirekte dominans. Tredje setning sier at det må stå et kolon umiddelbart foran dette anførselstegnet #z:QUOTE. Dette avgrenser en stor undermengde av de aktuelle konstruksjonene rimelig presist.

Noen søkeresultater (avis-, barnebok- og romantekst)

– Da svarte Svensson høflig: «nei, og om du var i min posisjon, ville du sagt det samme».
Jeg sendte henne bilde av meg selv og spurte litt flåsete: «ser du hvem jeg ligner på?»
Slik Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen sa under debatten: «90% av de jeg får tilbakemeldinger fra, som er ubehagelige, de er norske menn.»
Så kom jeg hjem fra Paris, og begynte etter hvert i tv, og det var i den overgangen noen sa til meg: «nå må du lande, få ned heliumballongen».
Noen dager senere sa sønnen min til meg: «så rart at ingen ville komme i bursdagen min, mamma», fortalte hun til VG på søndag.
Vi kan ikke si: ‘Gi oss bilnøklene.
«Det sto: ‘En er tatt, tre igjen.»
Begge frøs de så de hakket tenner, og til slutt sa Ronja: «Jeg tror jeg må gå nå, før jeg fryser i hjel.»
Det ble stille en stund, så spurte Ronja: «Snakker han om meg, noen gang?»
Ronja gråt i skjegget hans og snufset og spurte: «Er jeg barnet ditt nå, Mattis?
Han reiste seg fort og la til: «Vår menneskelighet akkurat nå kan vi i så fall takke redningsoffiserene for.
Så la han til: «Dette var like på hekta, Petter.»
Petter la armen over øynene og stønnet, men Geir fortsatte hårdnakket: «Hvis du tror du gjorde meg en tjeneste med det, tar du feil.
Mallory hevet øyenbrynene, som for å si til meg: " Skjønner du for en pest og en plage denne missekonkurransen skal bli?”
«Hør på dette: ‘Mine damer og herrer, en ulykke er en ulykke.
Din far brølte av sine lungers fulle kraft: ‘Mener du at hun ikke får puste?
Marie nikket og hvisket: " Jeg skal si det til ham.”
Da Tait svingte inn på veien som førte til Thornapple-elven, spurte hun: " Hvor skal jeg bo?”
Da hun var ferdig, la hun fjærkosten på plass under disken, og så sa hun med hes stemme: " Jeg er ferdig.”
Willie ropte tilbake: " Kom igjen, Free.
Willie kjempet for å få igjen pusten, og til slutt gispet han fram: " Du kommer aldri til å arbeide som tømmer-blinker i disse traktene, Free Havlick.
Free spurte alvorlig: " Finnes det en mann med rent hjerte?
Om mine foreldre skrev jeg: «min mor var en gudfryktig, strevsom kvinne som slet for en stor barneflokk.
Han ble sittende en stund, ansiktet gav så tydelig uttrykk for det han tenkte at han like gjerne kunne ha sagt det høyt: «jeg er ikke sikker på om jeg vil fortelle mer.»
mens det siste mørket senket seg over ham, hørte han seg selv hviske: «hvordan går det ved Mon te Grosso?»
Han holdt på å si: «fordi jeg ikke orket å snakke med deg», men han syntes det var for uhøflig.
«Takk for i dag, Irene,» sa hun etter timen og hun kunne ha svart: «ha det, Hanna, eller «takk for i dag, Hanna,» men hun klarte ikke å si noenting.
Mens Laney strevde for å holde tårene tilbake, prøvde hun på nytt: «leg vet hvordan du har det.
Husk hva jeg sa for ti år siden: ‘Dra hvor du vil, gjør hva du vil.’

Gjengivelse av direkte tale, foranstilt komplement (inquit-setninger) (NRG s. 977)

Du er fyrtårnet vårt, lo søstrene.

Kommentar til analysen

Kategorien Vinqfin står for finitt ‘inquit-verb’, der ‘inquit’ betegner den bruken av utsagnsverb o.l. der de så å si henges på et utsagn (Jeg er sulten, sa han; Kom hit! ropte hun og vinket, osv.). F-strukturen viser at det innledende utsagnet analyseres som et komplement (COMP) til utsagnsverbet. Vinq er en syntaktisk definert kategori, og omfatter alle verb som kan brukes på denne måten, også slike som strengt tatt ikke har innhold av utsagn (f.eks. le i eksempelet her, eller tro i Har du mange fiender, tror du?). Den overordnede kategorien IPinq står da for kombinasjonen av et slikt innledende utsagn og den etterfølgende inquit-frasen, med mulighet for ulike skilletegn imellom. Slike konstruksjoner kan dermed søkes etter ved hjelp av frasen IPinq.

Søkeuttrykk: Finn setninger med inquit-innskudd og foranstilt komplement til inquit-verbet

IPinq

Parafrase

C-strukturen har en node med etiketten IPinq.

Forklaring

Setninger med inquit-verb som inskudd etter et utsagn kan avgrenses gjennom referanse til en node IPinq, som er spesifikk for denne konstruksjonen.

Noen søkeresultater (avis-, barnebok- og romantekst)

«Klar for nye eventyr», står det på den.
– For å kjenne et nærvær, sier hun.
«Jeg står nå der med dem på røykehjørnet, men jeg vet ikke hva jeg skal snakke om», sa hun.
Hun ble utrygg når de forandret personlighet, forklarte hun.
«Du kan bli hørt!», slår en rød plakat på veggen fast.
Han vervet minst femti medlemmer til det lokale AUF-laget, forteller hun.
Og tallet var enda høyere, tror han.
– Tanken på tida som gikk fra han forsto hva som kom til å skje, til han ble drept skaper stor frustrasjon og sinne i meg, sier faren.
Ingen må noensinne bli hengt opp etter ørene, slo han fast.
Men da har jeg i hvert fall det, tenker jeg.
«Man down!» roper en kollega.
– Da burde ekteskapet gå greit, smiler Thomas, før han legger til:
Det gikk lettere da, mente hun, og ungen ville nok bli muntrere av seg om den kom til verden med sang.
«Ronja, ditt barneliv begynner storslagent», sa Lovis der hun stod med barnet på armen ved den ødelagte muren og så på elendigheten.
«Men åssen kan jeg vite hvem som er villvetter og grådverger og Borkarøvere», spurte Ronja.
– Om fire uker skal du stå brud! sa markmusen til henne.
Det må være Gremlin, tenker jeg.
«Elsker du meg, Elisabeth?» mumlet han.
Er du syk?» hadde hun spurt.
«Kanskje hun venter barn,» foreslo Fritz.
«Hun så da på deg med varme i blikket,» fortsatte Fritz forklarende.
«C-Carl!» stammet hun.
«Nei,» hvisket hun tilbake,
«Jeg tenker,» kom det langsomt fra Eisenthal.
«Legene Jarvis, Farmer, Williams og Wilson», sto det på en skinnende messingplate.
– Sånn uten videre? kom det vantro fra Matthew.
– Jeg ville ikke si det akkurat slik, svarte han kjølig.
Kom og se resten av leiligheten, mumlet han og forsvant ut av døren.
– Spennende saker, bemerket hun tørt da det hadde gått ti minutter.
– Jeg går bare gjennom journalene for morgendagen, fikk hun opplyst.
– Men hvor i all verden var alle misjonærvennene deres? hørte jeg meg selv si høyt.
«Gud ville lett ha tilgitt oss at vi valgte livet fremfor bøker,» skrev Besta.
Det hadde vært så ryddig og rent overalt i leiligheten, husket jeg.

Setninger innledet med at, leddsetnings-leddfølge (B) (NRG s. 983)

At dette ikke kunne gå bra, var helt opplagt.

Kommentar til analysen

At-setninger har kategorien CPnom, med subjunksjonen at som hode (Cnom). I at-setninger med vanlig leddsetnings leddfølge, er komplementet til CPnom en Ssub, altså en eksosentrisk frase av type S, der døtrene kan ha den illustrerte rekkefølgen DP (SUBJ) - ADV - VP. En slik S-frase inngår også i helsetninger, som også illustrert her (Scop). Det som medfører den ulike leddfølgen i leddsetninger og helsetninger, er at S-frasen i helsetninger er komplement til en IP med spesifikator og hode. Hodet i IP, det finitte verbet, (Vcopfin under I'cop i eksempelet) kan betraktes som flyttet dit fra VP (her VPcopmain); dette medfører den ulike leddfølgen i helsetninger, der et eventuelt ikke ville ha stått under Scop, og dermed etter det finitte verbet. Flytting inngår ikke i den formelle analysen i dette rammeverket; forbindelsen er isteden ivaretatt gjennom begrepet ‘Extended Head’, forklart i grammatikkdokumentasjonen under 2.4 On the nodes I and V and the notion ‘Extended Head’’ og det der følgende avsnittet om setningsstrukturen i norsk. Dette innebærer at det finitte verbet under I' (I'cop her) fungerer som hode i VP (VPcopmain her) i f-strukturen selv om det ikke er datter av denne noden, fordi nodene projiserer samme f-struktur. Videre har subjektet en alternativ posisjon som spesifikator til IP, slik at Scop ikke dominerer noe subjekt i dette eksempelet. Søk etter at-setninger med leddsetnings leddfølge kan da benytte den egenskap at CPnom dominerer Ssub i slike setninger.

Søkeuttrykk: Finn at-setninger med leddsetnings leddfølge

CPnom > Ssub

Parafrase

En c-strukturnode med etikett CPnom dominerer direkte en node med etikett Ssub.

Forklaring

At-setninger avgrenses entydig gjennom noden CPnom, og leddsetnings leddfølge avgrenses av at komolementet er Ssub (og ikke IP*). Dette søket omfatter også at-setninger der leddfølgen er forenlig med såvel leddsetnings som helsetnings leddfølge; da velges leddsetning leddfølge (Ssub) som default.

Noen søkeresultater (avis-, barnebok- og romantekst)

En følelse av at noe ikke er som det skal.
Han ser at de beveger seg nedover Wadi Tutak, et uttørket elveleie som bukter seg gjennom landsbyen Tutak.
Han merker at stemningen i bilen er spent, som om alle vet at noe vil komme.
Jeg hørte at noen ropte tidlig på morgenen, men denne lille gruppen er den første jeg har funnet.
Når du blir vant til dem, oppdager du at hver sjimpanse har sitt spesielle utseende, akkurat slik det er med oss mennesker.
Da hører jeg at det tasser i det tørre gresset.
Visste så altfor godt at hun måtte lyve, måtte høres overbevisende ut.
Hun ante ikke at Carl ville reagere slik som han gjorde.
«Du angrer på at du giftet deg med meg!» sa Carl sint.
Maria Brogger visste at hun ikke eksisterte lenger for de som var der ute, utenfor hospitalets vegger.
Men hele byen visste hun hadde gått fra ham ni måneder før, ja det måtte ha vært rett etter at barnet ble unnfanget.
Det var vel derfor han ikke ville snakke med henne, sa hun til seg selv, så godt som hun hadde skjult at hun var forelsket i ham, kunne han umulig ha oppdaget det.
Det var ingen grunn til å anta at den mystiske livredderen skulle være annerledes.
Og Matthew trodde ikke at en ny omgang med søvnløse netter og fødselsdepresjoner var til hjelp for noen av dem.
Blikket hans ble fjernt idet han så inn i fortiden, så langt tilbake at fantasi og virkelighet gikk over i hverandre.
Cassandra Mercer smilte for seg selv og fant ut at det nok fantes en Gud, og at han var på hennes side.
Hun hadde vært så rasende da hun gikk at hun kunne ha skreket høyt.
Det første jeg tenkte var at hun liknet på koppen hun holdt i hendene, den elegante tekoppen i porselen med stråmønster i blått og tynne krakeleringer.
Jeg så alt helt tydelig og visste at dette bildet av henne var for alltid prentet i hukommelsen min.
Jeg visste at jeg måtte ta de åtte skrittene fra døra bort til stolen med min bestemor i og ta på henne.
Hun stilte seg alltid opp på lytteposten sin litt før det var rimelig å forlange at moren skulle være der.
Dagene hadde vært så like de siste ti årene at hun neppe hadde lagt merke til den forandringen som hadde foregått med ansiktet hennes.
Da fikk hun vite at det var for å skaffe mat og klær til dem, og på søndagen hadde barnet bekymret spurt om de ikke fikk mat i dag, da, siden moren var hjemme.

Setninger innledet med at, helsetnings-leddfølge (A) (NRG s. 983)

Selmer sa at han visste ikkje om noko festlegare.

Kommentar til analysen

At-setninger kan også ha helsetnings leddfølge, med setningsadverb som ikkje etter istedenfor foran det finitte verbet, og eventuelt med topikaliserte ledd foran det finitte verbet, med subjektet etter verbet. Slike at-setninger uttrykker ofte at den talende går god for innholdet i dem – at den talende gjør proposisjonen til sin egen. De analyseres her ved at CP tar en IP (eller IPimprs) som komplement, istedenfor en Ssub (beskrevet umiddelbart ovenfor, der også leddfølgen i IP kommenteres: Setninger innledet med at, leddsetnings leddfølge). At-setninger med helsetnings leddfølge kan da søkes etter på grunnlag av den nevnte c-struktur-analysen.

Søkeuttrykk: Finn at-setninger med helsetnings leddfølge

CPnom > IP*

Parafrase

En c-strukturnode med etikett CPnom dominerer umiddelbart en node med etikett som begynner på ‘IP’.

Forklaring

At-setninger har kategorien CPnom. Ettersom at-setninger med helsetnings leddfølge analyseres med IP eller IPimprs som komplement til CPnom, avgrenses slike setninger ved søk etter CPnom som dominerer IP*.

Noen søkeresultater

– Vår filosofi er at om man trives med livet, så er risikoen mindre for å begå overgrep.
Vi kan håpe at når Tyskland blir stilt overfor et valg, vil det velge velmenende lederskap, heller enn å rammes av tapene som er knyttet til å forlate det.
Hun så dem ikke, men hun kjente så hun grøsset av det at der var de.
Iblant hørte hun at de snakket om Borkarøverne, og da husket hun på at dem skulle hun passe seg for.
En dag jaget de Ronja gjennom skogen, og hun skjønte at nå ble det virkelig farlig.
Hun fikk det for seg at nå skulle hun gjøre noe hun hadde tenkt på lenge.
Hver kveld kom muldvarpen på visitt, og han snakket alltid om at når sommeren var over, ville ikke solen skinne så kraftig mer – nå stekte den jo på jorden så den ble hard som sten.
Jeg begynte å studere den høsten og husker at maken hadde jeg aldri sett.
Elg, tenkte han skremt, men så kom han på at det var ikke elg så langt oppe på fjellet.
Han hadde sett Gerda vokse opp, hadde arbeidet for hennes far siden hun var tre år, og visste godt at når fruen sa straks, så mente hun det.
De fikk hund fordi Theamor syntes det var så trist at Lovise ble større, men Theamor ble ikke trist da hunden døde.
Av og til sa hun det så tett etter hverandre at hun trodde at nå satt den, men med en gang hun stoppet for å trekke pusten ble hun usikker.
Og konklusjonen er at politiet festet ikke noe lit til min forklaring.
Thatcher drev igjennom nye fagforeningslover som blant annet innebar at fagforeningslederne kunne ikke starte streiker uten å ha de menige medlemmene med seg på streikevedtakene.
«Nå kommer folk til å tro at du er dum», sa Åsne, men jeg lo og tenkte at det var ikke var så farlig.
– Vi hadde mislyktes så lenge, at jeg turte ikke riktig å tro på det.
– Jeg sa at du kan ikke skrive dikt med en datamaskin!
Men foreldrene var beinharde og ga klar beskjed om at det kom ikke på tale.
Selv om media ikke navngir en straffedømt, gir dere leserne så mange spor og faktabiter at man trenger ikke å være etterforsker for å finne ut hvem det kan være.
Til tross for all vår erfaring burde vi vite at vold kan ikke fjerne vold.

Nominale leddsetninger med utelatt subjunksjon (NRG s. 984)

Han trudde prisane ikkje kom til å stige neste år.

Kommentar til analysen

Nominale leddsetninger uten subjunksjonen (C) at har ikke kategorien CPnom i c-strukturen; en CP har en C som hode. Kategorien er Ssub2. (Ssub2 er ekvivalent med Ssub – altså generelt S i leddsetninger; ‘2’ er en midlertidig tilføyelse av tekniske grunner.) Denne frasekategorien dekker ikke bare nominale leddsetninger. Derfor må nominale leddsetninger uten subjunksjon skilles ut ved hjelp av f-strukturen, der de bærer trekket CLAUSE-TYPE='nominal'. At de mangler subjunksjon, fremgår av at de ikke har noe trekk COMP-FORM – sammenlign forrige eksempel, med COMP-FORM=at.

Søkeuttrykk: Finn nominale leddsetninger uten subjunksjon

#x >CLAUSE-TYPE 'nominal' & !(#x >COMP-FORM #y)

Parafrase

En node #x dominerer, med etiketten CLAUSE-TYPE på arken, en node ‘nominal’, og det er ikke slik at den samme noden #x dominerer, med en etikett COMP-FORM på arken, en node #y.

Forklaring

Det finnes en f-struktur med verdien ‘nominal’ til attributtet CLAUSE-TYPE, som innebærer at det er en nominal leddsetning. Videre har den samme f-strukturen ikke noe trekk COMP-FORM, som inebærer at leddsetningen mangler subjunksjon.

Noen søkeresultater

Det er først nå han blir livredd.
De inngikk et veddemål, Thomas visste han kom til å tape, og nå skyldte han henne en middag.
«Jeg tenkte jeg skulle gjøre opp for meg».
Han trodde ikke hun visste.
Jens syntes det virket på stemmen hennes som om det var Hilde som ikke gadd.
Galahad synes det er spennende med de to voksne onklene.
Jeg tror nesten de gjør det.
Hun visste han ikke kom til å slå.
Jacob Eiche hadde sagt det var underlig, for det var bare i Bergen det var slik.
Hun hadde aldri trodd han skulle gi henne grunn til å angre på det.
Visste det der oppe var bildet av noe som hadde skjedd for lenge siden, hvis det noen gang hadde hendt og ikke bare var et eventyr.
Det fantes noen som mente en kunne komme seg ut.
– Ja, jeg tror jeg vil søke.
Det var så vidt hun skimtet veien.
En kjole som mor og jeg mange ganger hadde sagt ikke passet seg for en gammel dame.
Jeg vet du synes mye er skrot, men tenk på det som kapitlene i en lang livsfortelling.

Koordinerte nominale leddsetninger med og uten subjunksjon (NRG s. 985)

Det var rart at han kom og ho blei heime.

Kommentar til analysen

Når to koordinerte nominale leddsetninger utgjør en logisk enhet, kan at noen ganger stå bare foran den første. Det er da bare én CPnom, som har koordinerte Ssub som komplement (Ssubcoord). Eksempler på dette kan finnes på grunnlag av denne c-strukturen der CPnom dominerer Ssubcoord. (En feilkilde ved søk er at det kan være vanskelig for parseren å skille mellom et slikt tilfelle og det at en ny helsetning følger umiddelbart etter en at-setning, så det kan bli noe støy blant treffene.)

Søkeuttrykk: Finn kordinerte nominale leddsetninger der ‘at’ bare står foran den første

CPnom > Ssubcoord

Parafrase

En node CPnom i c-strukturen dominerer direkte en node Ssubcoord.

Forklaring

CPnom er kategorien for at-setninger. Når to leddsetninger er koordinert, og den siste mangler at, analyseres dette som en CP med koordinerte Ssub. Koordinerte Ssub domineres av Ssubcoord.

Noen søkeresultater

– Hvis mor får så lite samvær, betyr det vanligvis at hun er helt uegnet eller det er spesielle forhold ved barnet, hevder psykolog Espen Walstad.
Så forstod jeg, og jeg kjente at blodet forlot ansiktet og huden på armene nuppet seg.
«Jeg har en nyhet til deg også,» sa hun, og stemmen hennes var så full av kjærlighet og varme at han smeltet, og all den vonde følelsen forsvant.
Men i stedet for å bære varene rett opp til leiligheten, gikk hun inn bakdøren, låste etter seg og bar posene opp etter at alarmen var koblet inn igjen og hun kunne føle seg trygg.
– Javel, så du sier altså at dette nye programmet er mye mer effektivt enn det gamle, og øker nøyaktigheten med tretti prosent?
– At bilen din ble totalvrak og Jason og Becky kan være skadet fordi noen ungdommer kjedet seg og ville ha det litt moro?
Besta hadde en gang forklart at Jesus var skåret i elfenben, og de ørsmå bloddråpene var rubiner.
Tante ble operert, og på sykehuset sa de at hun snart ville bli helt frisk, men det var nødvendig at hun stadig ble passet og pleiet til hun kom til krefter.

Indirekte spørresetninger, setningsspørsmål (ja/nei-spørsmål) (NRG s. 989)

Ho spurde om eg hadde sett filmen før.

Kommentar til analysen

Indirekte ja/nei-spørsmål eller polaritetsspørsmål har kategorien CPpol i c-strukturen, med subjunksjonen Cpol. Funksjonen i f-strukturen er COMP (verbalt komplement) til hovedverbet, spørje i eksempelet. Verdien av COMP har trekket CLAUSE-TYPE = ‘pol-int’ (polaritetsinterrogativ). Dette trekket kan brukes ved søk etter indirekte ja/nei-spørsmål.

Søkeuttrykk: Finn indirekte ja/nei-spørsmål

#x >CLAUSE-TYPE 'pol-int'

Parafrase

En f-struktur #x har et attributt CLAUSE-TYPE med verdien ‘pol-int’.

Forklaring

Alle leddsetninger har trekket CLAUSE-TYPE, og avhengige ja/nei-spørsmål skilles ut ved å ha verdien ‘pol-int’ til dette trekket.

Noen søkeresultater

Jeg tviler på om han noen sinne ville blitt valgt til biskop.
Seerne skal aldri være sikre på om han faktisk drepte den jenta eller ikke, sier Eliassen.
Hun lurte på om han ville utdype.
Det kommer helt an på om du får den støtten og hjelpen du trenger.
På spørsmål om han har angret seg eller hatt dårlig samvittighet for sine sinneutbrudd, blir Schanche brått morsk.
Det er bare å ringe til alle snekkerverksteder i byen, spørre om de har mottatt en større ordre, nærmere bestemt 142 kister, og bingo!
– Jeg er ikke så sikker på om det er en kvinne vi trenger.
– Aller først synes jeg vi må finne ut om vi kan tilby det den andre parten ønsker, ikke sant?
Han hadde faktisk lekt med tanken på om han skulle fri til henne i flere måneder nå.
pene, velholdte hus med pene, alminnelige mennesker inni, mennesker som det ikke lot til å bety noe for hvorvidt huset deres ble solgt eller ikke.
– De dukket opp fra intet, og vi sendte dem tilbake uten å vite om de ville klare seg, uten kjennskap til forholdene som ventet dem.
– OK, mrs Simms, la oss lytte litt på det gamle brystet ditt og se om det er blitt noe bedre.
Hvis smertene ikke gir seg, må du oppsøke lege for å sjekke om du har pådratt deg en skade.
Dere må også bestemme om dere vil ha tispe (hunnhund) eller hannhund.
Da hun hørte at de diskuterte seg imellom om de skulle ta henne før eller etter maten, ble hun redd, men ikke rådløs.

Indirekte spørresetninger, leddspørsmål (hv-spørsmål) (NRG s. 989)

Jeg skal undersøke hva vi må ta med.

Kommentar til analysen

Indirekte hv-spørsmål har kategorien WhP i c-strukturen, med spørreordet (hv-ord, når) som hode. Funksjonen i f-strukturen i eksempelet er COMP (verbalt komplement) til hovedverbet undersøke, men hv-spørsmål kan også fylle andre funksjoner. hv-setningens f-struktur har trekket CLAUSE-TYPE med verdien ‘wh-int’. Dette trekket kan brukes ved søk etter indirekte hv-spørsmål, men opptrer også i elliptiske hv-spørsmål av typen Han viste ikke hvem. For å avgrense søket et fulle leddsetninger, kan man isteden ta utgangspunkt i c-strukturkategorien WhP.

Søkeuttrykk: Finn indirekte hv-spørsmål

WhP

Parafrase

C-strukturen har en node med etiketten WhP.

Forklaring

WhP dominerer indirekte hv-spørsmål i c-strukturen, med spørreord og setning (Ssub) som døtre. Søk etter WhP finner derfor slike leddsetninger.

Noen søkeresultater

Det var det samme hver dag, i kortere eller lengre tid, alt etter som hvor forsinket moren var.
Maria visste hva han tenkte.
– Jeg bare forflyttet meg etter hvor partyet var.
Det var forskjell på hvordan jeg så ut og hvem jeg egentlig var.
Matteus glemte helt til neste gang hvor faren var.
«Uansett hva det er, så må det ut!
– Spør herr Arne og herr Eirik, spør alle de herrene som står her, om hvem som bad dem sverge troskap til kong Håkons sønn!
Matteus glemte helt til neste gang hvor faren var.
– Maria Lupus, mumlet Lea, - jeg undrer på hvor hun kom fra.
Kanskje hun misforstod, kanskje han bare er med på leken for å se hvordan det går?
Men hva det var, skjønte hun ikke, ikke før tjeneren lukket døren til den lille salongen i huset i Strandgaten bak dem, og hun var alene med mannen sin.
Hun visste ikke hva hun skulle si.
Maria visste hva han tenkte.
Han kjente hvordan det bruste i blodet.
For hun snakker som om det finnes en lov som bestemmer hvordan folk skal være.
– Du skjønner hvorfor mor ikke får vite hva jeg driver med?
Valper synes det er gøy å leke, men det er ikke alltid de forstår det når du ikke vil leke lenger, og det er heller ikke alltid du skjønner når valpen har fått nok.
Drittsekken kjørte av gårde, skjønte ikke hva han hadde gjort.
Nå skal vi se hva mamma har laget i dag!

Indirekte spørresetninger, alternativ med ikke (NRG s. 990)

Han spurde om vi ville vere med eller ikkje.

Kommentar til analysen

Indirekte ja/nei-spørsmål kan uttrykke alternativet ved hjelp av et eller med en etterfølgende negasjon. Konjunktet etter eller er da elliptisk; subjektet og predikatet fra første konjunkt underforstås (eller vi ikkje ville vere med). En slik ellipse har kategorien VPnegell i c-strukturen (‘VP-negative-ellipsis’). Koordinasjoner representeres som sett av strukturer i f-strukturen, omsluttet av { ... }. I eksempelet er den verdi til COMP. Annet konjunkt har da subjektet fra første konjunkt (vi), og et ‘pro’-predikat som forstås som å referere tilbake til predikatet i første konjunkt (‘vere’). For å søke etter slike eksempler er det nok å forlange en node VPnegell i setningen.

Søkeuttrykk: Finn indirekte ja/nei-spørsmål med eller + negasjonsellipse

VPnegell >> #f >CLAUSE-TYPE 'pol-int'

Parafrase

C-strukturen inneholder en node med etiketten VPnegell, og denne noden projiserer en f-struktur #f med attributtet CLAUSE-TYPE med verdien ‘pol-int’.

Forklaring

Det elliptiske ikke i en eller-koordinert VP i indirekte ja/nei-spørsmål har kategorien VPnegell. Den forekommer også i uttrykk med enten: enten du vil eller ikke, og slike eksempler blir da også inkludert medmindre søkeutrykket begrenses til avhengige ja/nei-spørsmål. Dette skjer ved hjelp av trekket CLAUSE-TYPE='pol-int'.

Noen søkeresultater

Du finn fort ut om du likar dei eller ikkje.
Han kunne likevel ikkje vita om det ho sa, stemte eller ikkje.
Jonas veit ikkje om han kjenner han igjen eller ikkje.
Eg visste ikkje om du var der eller ikkje, sa eg.

Indirekte spørresetninger, hv-ledd med spesifisert syntaktisk funksjon på øverste nivå (NRG s. 992)

Han spurde kva dette her er.

Kommentar til analysen

Indirekte hv-spørsmål, som har kategorien WhP i c-strukturen, fyller funksjonen COMP (verbalt komplement) i f-strukturen. hv-ordet gir verdien til attributtet FOCUS-INT, altså interrogativt fokus. Dessuten vil det alltid fylle en annen funksjon i leddsetningen. I dette eksempelet er funksjonen predikativ (her kalt PREDLINK). At PREDLINK og FOCUS-INT har samme verdi, fremgår av at de to strukturene har samme indeks 7. Dette kan benyttes ved søk etter indirekte hv-spørsmål der man vil finne eksempler der hv-ordet fyller en bestemt funksjon. (PREDLINK i søkeuttrykket kan erstattes med SUBJ, OBJ osv.).

Søkeuttrykk: Finn indirekte hv-spørsmål der hv-frasen fyller funksjonen predikativ (PREDLINK) på øverste nivå i leddsetningen

WhP >> #x >(FOCUS-INT & PREDLINK) #y

Parafrase

En c-strukturnode WhP projiserer en f-struktur #x med attributtene FOCUS-INT og PREDLINK, der begge attributtene har den samme verdien #y.

Forklaring

WhP er kategorien for avhengige hv-setninger i c-strukturen. Operatoren ‘>>’ gir den f-strukturen #x som noden projiserer. Denne #x dominerer (‘>’) en struktur #y, og denne dominansen skjer via to attributter FOCUS-INT og PREDLINK. Dette innebærer at hv-frasen (som er FOCUS-INT) er identisk med predikativet i setningen (verdien til PREDLINK). Slik søkeuttrykket er formulert, forutsettes det imidlertid at FOCUS-INT og PREDLINK står på samme nivå i setningsstrukturen. Eksempler der predikativet er dypere innføyet i hv-setningen, f.eks. i en infinitivsfrase eller en at-setning, blir ikke funnet av dette søkeuttrykket. Men se neste eksempel.

Noen søkeresultater

De vet ikke hvor sterk fienden er, de venter mens to amerikanske jagerfly sendes ut for å speide i terrenget de skal kjøre inn i.
Nå forteller jeg Thomas hvor redd jeg er.
Seim er svært interessert i hvordan resultatene da blir:
– Dette forteller i et nøtteskall hva formålet vårt er:
Derfor tok han gullkronen av hodet sitt og satte den på hodet til Tommelise og spurte hva hun het og om hun ville bli hans hustru – da ville hun bli dronning over alle blomstene!
Jeg lurer alltid på hva det er hun tenker på.
Brukte enhver anledning til å vise hva for et pokkers mannfolk han var.
Han gikk hurtig bortover, åpna ei dør her og der og nevnte hva for et rom det var.
Men hva det var, skjønte hun ikke, ikke før tjeneren lukket døren til den lille salongen i huset i Strandgaten bak dem, og hun var alene med mannen sin.
Det var før hun oppdaget hva sjalusi egentlig var.
Hun visste hvem det var nå.
Carl Eisenthal visste knapt hva det var han spiste.
Jeg pleier ikke å plukke opp fremmede menn uansett hvor dårlig vær det er.
– Du aner ikke hvor vanskelig det er å hanskes med tenåringer.
Men da Besta skjønte hvor ille situasjonen var i Peking, hadde hun og den ene jenta bestemt seg for å la bibler være bibler i veikanten, mens den tredje jenta hadde insistert på å slepe med seg sine.
Det var det samme hver dag, i kortere eller lengre tid, alt etter som hvor forsinket moren var.
Hun lo mye, og snakket ivrig om hvor kaldt det var og hvor friskt det var ute allikevel.
Men jeg hadde noen gode, nære venner fra barndommen, som jeg fremdeles har, og som vet hvem jeg er.

Indirekte spørresetninger, hv-ledd med spesifisert syntaktisk funksjon i en innføyet frase (NRG: ikke omtalt)

Han spurte hva dette kunne ha vært

Kommentar til analysen

Se kommentaren til forrige analyse om analysen av avhengige spørresetninger der hv-ordet fungerer som predikativ (PREDLINK). Forskjellen mellom forrige eksempel og dette er at PREDLINK i dette tilfellet ikke står på samme nivå som FOCUS-INT, men står i et innføyet infinitivsuttrykk. XCOMP er et åpent verbalkomplement – åpent i den forstand at subjektet er kontrollert av et ledd høyere opp, dette i dette tilfelle. PREDLINK er et argument til vært, og vært står som XCOMP til ha, som i sin tur er XCOMP til kunne. Hvis vi vil søke spesifikt etter eksempler der PREDLINK står på et dypere innføyet nivå enn FOCUS-INT, kan vi spesifisere denne innføyningen i søkeuttrykket.

Søkeuttrykk: Finn indirekte hv-spørsmål der hv-frasen fyller funksjonen predikativ (PREDLINK) på et innføyet nivå i hv-setningen

WhP >> #x >FOCUS-INT #y & #x >* #z >PREDLINK #y

Parafrase

En c-strukturnode WhP projiserer en f-struktur #x med attributtet FOCUS-INT med verdi #y, #x dominerer direkte eller indirekte (‘>*’) en f-struktur #z, og denne f-strukturen #z har et attributt PREDLINK med den samme verdien #y.

Forklaring

WhP er kategorien for avhengige hv-setninger i c-strukturen. Operatoren ‘>>’ gir den f-strukturen #x som noden projiserer. Denne #x har et attributt FOCUS-INT med verdi #y. Dessuten dominerer #x en annen f-struktur #z direkte eller indirekte – #z kan altså være dypere innføyet enn bare ett nivå. Det fremgår av at operatoren er ‘>*’, ikke bare ‘>’. Dette utelukker da at FOCUS-INT og PREDLINK står på samme nivå, og dermed treffene fra forrige eksempel ovenfor. Her inkluderes ikke bare eksempler med hjelpeverbkonstruksjoner, men også eksempler der PREDLINK er ledd i en leddsetning innføyet i hv-setningen.

Noen søkeresultater

Margrete Try (37) har følt hvor tøft det kan være for kroppen med mye antibiotika.
Vi har sett hvor sterke vi kan være.
– Jeg tenker selvfølgelig mye på hvordan det vil bli, om folk vil hjelpe meg til å klare det.
I forbindelse med utlysningen, angis det ofte hvor lang prosjektbeskrivelsen bør være.
Vi tillater oss å spørre hvor Margrete Haugum har vært i denne perioden?
For når røverne riktig var i farten, danset de og jumpet som tullinger rundt i salen, og Ronja så snart hvordan det skulle være.
Omsider ville jeg da kunne få vite hvem jeg egentlig hadde vært.

Jeg vet ikke hvor gal han trodde jeg var blitt.
Vet De hva jeg håper at De vil komme til å være for meg, Emilie?
Det du forstår, er hvordan fysikerne og astrofysikerne forestiller seg at virkeligheten kan være.
Jeg skjønte jo hvor fryktelig hun syntes det var, men for meg var oppdagelsen mest merkelig.
Viljar hadde ikke sagt noe om hvor hard han mente straffen skulle være.

Indirekte spørresetninger, hv-ledd med spesifisert syntaktisk funksjon, innføyet eller ikke (NRG: ikke omtalt)

Se de to foregående eksemplene. Hvis man ikke vil spesifisere om PREDLINK skal være på samme nivå som FOCUS-INT eller ikke, men åpne for treff av begge typer, kan man bruke dette uttrykket:

Søkeuttrykk: Finn indirekte hv-spørsmål der hv-frasen fyller funksjonen predikativ (PREDLINK), enten innføyet eller på øverste nivå i hv-setningen

WhP >> #x >FOCUS-INT #y & #z >PREDLINK #y

Parafrase

En c-strukturnode WhP projiserer en f-struktur #x med attributtet FOCUS-INT med verdi #y, og en f-struktur #z har et attributt PREDLINK med den samme verdien #y.

Forklaring

Se forklaringene til de to foregående eksemplene. I dette siste eksempelet sies det ingenting om forholdet mellom noden #x som har attributtet FOCUS-INT, og noden #z som har attributtet PREDLINK. De kan være samme node, eller ulike noder med hvilken som helst plassering i forhold til hverandre. I praksis (i henhold til grammatikken) kan ikke #z være høyere enn #x, fordi de har same verdi, og en FOCUS-INT har aldri en verdi unifisert med noe utenfor hv-setningen. Dette søket vil finne unionen av treffene fra de to foregående søkeeksemplene.

Infinitivskonstruksjoner, enkelt eksempel (NRG s. 994)

Barna likte å lese eventyr.

Kommentar til analysen

Infinitivsmerket _å_ analyseres som en subjunksjon, engelsk ‘complementizer’, som benevnes C med subskript: Cinf. Subjunksjonen analyseres som hodet i frasen, som derfor har kategorien CPinf. I eksempelet er CPinf datter av helsetningens verbfrase (VPmain) og fyller funksjonen XCOMP i f-strukturen. Denne funksjonen blir forklart i eksemplene nedenfor; her illustrerer vi bare analysen av å-infinitiver generelt. De kan finnes gjennom et enkelt søk etter kategorien CPinf:

Søkeuttrykk: Finn infinitivsfraser med ‘å’

CPinf

Parafrase

Det finnes en c-strukturnode med etiketten CPinf

Forklaring

Det er tilstrekkelig å nevne kategorien CPinf i søkeuttrykket ettersom det da vil finne alle setninger der minst én node i c-strukturen har denne etiketten, og alle å-infinitiver analyseres slik.

Noen søkeresultater

«Tanken på en drink får meg til å holde ut gjennom dagen.
Nå arbeider forskere ved Fiskeriforskning med å avdekke fiskemelets hemmeligheter.
Det er vanskelig å måle Golfstrømmens styrke, understreker Mauritzen.
Poenget var å score flest poeng, få ballen flest mulig ganger gjennom åpningen.
Håpet om bedre dager var begynt å spire.
Brukte enhver anledning til å vise hva for et pokkers mannfolk han var.
Tanken på fire nye uker til neste gammeldans truet med å ta livet av meg.
– Jeg tror ikke du kommer til å bli brun, Rita.
Selv om de prøvde å fortelle henne at hun ikke skulle tenke på fortiden.
Forskjellen var ikke å miste hodet når det lå på skafottet.
Jeg pleier ikke å plukke opp fremmede menn uansett hvor dårlig vær det er.
Og det er farlig å gå her ute når det lyner.
Det eneste vi har gjort, var å justere dem da de var nye.
Hvordan er det å bo i et så berømt hus?
De måtte hogge trær for å komme fram her.

Infinitivskonstruksjoner, leddstilling: adverbialer etter _å_ (NRG s. 996)

Det er hensiktsmessig å likevel si at det er refleksivtransformasjonen som har virket her.

Kommentar til analysen

F-strukturen er her redusert til ‘PREDs only’, det vil si at mange trekk er undertrykt for å spare plass. Infinitivsfrasen å likevel si at ... illustrerer at adverbialer kan opptre mellom infinitivsmerket (Cinf) _å_ og infinitiven. Eksempler på slik plassering av adverbialer kan søkes etter ved å spesifisere døtrene til CPinf i søkeuttrykket.

Søkeuttrykk: Finn infinitivsfraser med ‘å’ der det står et ledd mellom ‘å’ og infinitiven

CPinf -> Cinf . VP*

Parafrase

Det finnes en c-strukturnode CPinf som dominerer en sekvens av noder der den første er Cinf, den andre er uspesifisert, og den tredje har en etikett som begynner på ‘VP’.

Forklaring

Operatoren ‘->’ kan brukes til å spesifisere et lokalt tre i c-strukturen, altså en mornode og dens umiddelbare døtre, slik en frasestrukturregel gjør. En datter med uspesifisert kategori kan representeres av et punkt. Hvis det kan være et uspesifisert antall slike døtre, kan man bruke asterisk (Kleene star) etter punktet: ‘.*’. Den siste datteren i en CPinf kan bl.a. være en infinitivsverbfrase (VPinf) eller en koordinasjon av verbfraser (VPcoord). Derfor skrives ‘VP*’, som dekker enhver node hvis etikett begynner på ‘VP’.

I et søk som dette vil de aller fleste treffene ha ikke eller bare som det aktuelle adverbialet, mens andre adverbialer er langt sjeldnere, og vanskeligere å finne i en usortert liste av treff. Det kan derfor være nyttig å sortere treffene etter det aktuelle adverbialet ved hjelp av et litt mer komplekst søkeuttrykk. Dette må da skje på Query-siden, og kan gjøres som nedenfor, der punktet er erstattet av en variabel som man så kan si mer om:

Søkeuttrykk 2: Finn infinitivsfraser med ‘å’ der det står et ledd mellom ‘å’ og infinitiven, sortert etter det predikat som uttrykkes av dette leddet

CPinf -> Cinf #x_ VP* & #x_ >> #f_ >PRED #p

Parafrase

Det finnes en c-strukturnode CPinf som dominerer en sekvens av noder der den første er Cinf, den andre er en uspesifisert #x_, og den tredje har en etikett som begynner på ‘VP’. Noden #x_ projiserer en f-struktur #f_ med et attributt PRED som har verdien #p, og denne verdien #p skal treffene sorteres etter.

Forklaring

Første del av uttrykket er forklart ovenfor. Den uspesifiserte datteren er her representert med en variabel #x_. Når variabelnavn inneholder en understrekning, betyr det at treffene ikke skal sorteres på grunnlag av deres verdier – det er bare variabler uten understrekning som skal behandles slik. Annen del av uttrykket spesifiserer at c-struktur-noden #x_ projiserer en f-struktur #f_, og at denne har et attributt PRED med en verdi representert med variabelen #p. Treffene blir da sortert etter denne verdien. Resultatet på Query-siden ser ut som nedenfor (ikke alle linjene er tatt med), der frekvensen for de ulike PRED-verdiene står til venstre:

Treffene kan inspiseres ved klikking på linjene. Et utvalg av treff:

Noen søkeresultater

Da hadde hun rukket å kjenne godt på hvordan det er å ikke ha kastet anker.
Det var en følelse av å ikke ha et hjem, av at jeg var som et omreisende sirkus.
Det ville nok vært ryddigere og mer kontrollerbart å bare legge betong over det hele
Men det er ikke så lett å plutselig bli foreldre for første gang.
Barnet blir opptatt av å glede mamma eller pappa i stede for gleden ved å for eksempel tegne, klatre eller stupe hodekråke.
Napoleon var også kjent for å nærmest sluke maten.
Det er derfor viktig å blant annet fortsette avlsprosjektet der vi avler fram fjellrev som kan settes ut i naturen, sier DN-direktøren.
Å eie og vedlikeholde en forfalskning hadde en egen evne til å gradvis demoralisere deg», heter det i boka.
Det er ikke snakk om å bokstavelig talt begynne å spise akkurat det aper spiser.
Men moren syntes det var greit å iallfall ha plassert bordet i hagen.
Bergholm mener at man kan unngå å havne i «evig singel-fellen» ved å først og fremst tørre å åpne opp.
– Forsvarsministeren ga meg et tilleggsoppdrag om å spesifikt vurdere beredskapen, sier forsvarssjef Harald Sunde.
Herregud, hvor sentimental kan man ikke bli, det er vanvittig, tenker Frederik, men hva betyr mer enn nettopp det å uforbeholdent kunne kjenne kjærlighet?

Infinitivskonstruksjoner, leddstilling: adverbialer foran _å_ (NRG s. 997)

Jeremy går forbi og konsentrerer seg om ikke å snuble i trappen.

Kommentar til analysen

F-strukturen er her redusert til ‘PREDs only’, det vil si at mange trekk er undertrykt for å spare plass. Adverbialer kan også opptre foran infinitivsmerket å_, slik som _ikke i dette eksempelet. Adverbialet er da første datter til CPinf, infinitivsfrasen ikke å snuble i trappen. Som i forrige eksempel kan man søke etter eksempler på dette ved å spesifisere døtrene til CPinf i søkeuttrykket. På samme måte som i forrige eksempel kan treffene sorteres etter hvilket adverbial som er plassert slik. Et problem ved denne konstruksjonen er at det ofte er flertydig hvor dette adverbialet skal tilknyttes – til infinitivsuttrykket, eller til et verb som står foran. Eksempel: Han forsøkte ikke å avbryte henne. Konsekvensen av det er at de automatisk disambiguerte analysene i trebanken ofte ikke er riktige på dette punktet. Søkeresultatet vil derfor inneholde en del uriktige treff.

Søkeuttrykk: Finn infinitivsfraser med ‘å’ der det står et ledd foran ‘å’, sortert etter det predikat som uttrykkes av dette leddet

CPinf -> #x_ Cinf VP* & #x_ >> #f_ >PRED #p

Parafrase

Det finnes en c-strukturnode CPinf som dominerer en sekvens av noder der den første er en uspesifisert #x_, den andre er Cinf, og den tredje har en etikett som begynner på ‘VP’. Noden #x_ projiserer en f-struktur #f_ med et attributt PRED som har verdien #p, og denne verdien #p skal treffene sorteres etter.

Forklaring

Operatoren ‘->’ kan brukes til å spesifisere et lokalt tre i c-strukturen, altså en mornode og dens umiddelbare døtre, slik en frasestrukturregel gjør. En datter med uspesifisert kategori kan representeres av en variabel, her #x_. Når variabelnavn inneholder en understrekning, betyr det at treffene ikke skal sorteres på grunnlag av deres verdier – det er bare variabler uten understrekning som skal behandles slik. Den siste datteren i en CPinf kan bl.a. være en infinitivsverbfrase (VPinf) eller en koordinasjon av verbfraser (VPcoord). Derfor skrives ‘VP*’, som dekker enhver node hvis etikett begynner på ‘VP’. Annen del av uttrykket spesifiserer at c-struktur-noden #x_ projiserer en f-struktur #f_, og at denne har et attributt PRED med en verdi representert med variabelen #p. Treffene blir da sortert etter denne verdien. Resultatet på Query-siden ser ut som nedenfor (ikke alle linjene er tatt med), der frekvensen for de ulike PRED-verdiene står til venstre:

Treffene kan inspiseres ved klikking på linjene. Et utvalg av treff:

Noen søkeresultater

Jeg har valgt ikke å ta det inn over meg.
Jeg var i livsfare, sier han, som akkurat har lokket dem frem, for så å skyte.
Jeg ventet bare på selv å dø, sier Leila Asatiani.
Han smelte neven i bordet for riktig å understreke det han hadde sagt.
– Det er veldig rart for en ungdomspartileder plutselig å få en upolitisk rolle.
Jeg måtte gå med sjøen vestover for i det hele tatt å kunne gå noenlunde trygt.
Av en eller annen grunn fikk komplimenten hans henne til nesten å gråte.
Og så må jeg sørge for bestandig å ha noen kroner i bakhanda.
Hun stoppet igjen og dunket i gulvet med stokken ved vekselvis å løfte og slippe den.
Dulcie gremmet seg når hun hørte disse uttalelsene, men hun overlot til Dar taktfullt å korrigere sin tantes kommentarer.
Hvis du nå vil kalle inn hunden din, er det bedre å rope på den enn fullstendig overraskende å dra den inn.

Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: subjektkontroll (NRG s. 998)

Per liker å danse.

Kommentar til analysen

like er et kontrollverb. Det innebærer at verbet knytter et ikke-finitt verbaluttrykk til seg, her en infinitiv, og at subjektet for denne infinitiven er ‘kontrollert’ av ett av verbets argumenter, her subjektet. like og danse har begge Per som subjekt. Infinitivskonstruksjonen å danse, en CPinf, projiserer verdien til XCOMP i f-strukturen. XCOMP er funksjonen til ‘åpne komplementer’, det vil si fraser som får sitt subjekt kontrollert utenfra. I LFG er dette representert ved unifikasjon: Verdien til SUBJ i XCOMP og SUBJ i helsetningen er samme struktur. I eksempelet er dette subjektet også TOPIC, som er en funksjon som første ledd i en deklarativ setning får tildelt. Verdien av topic er indeksert 2, og denne indeksen opptrer også som verdi for SUBJ de to nevnte stedene: Det dreier seg om samme struktur. Denne identiteten kan benyttes ved søk etter eksempler på slik kontroll.

Søkeuttrykk: Finn infinitivskonstruksjoner der subjektet er kontrollert av subjektet i oversetningen

#x_ >(SUBJ & XCOMP SUBJ) #y_ & #x_ >(XCOMP VFORM) 'inf' & #x_ >(XCOMP COMP-FORM) 'å'

Parafrase

En f-struktur #x_ dominerer en f-struktur #y_ langs to stier av attributter: SUBJ og (XCOMP SUBJ). Den samme #x_ dominerer også verdien 'inf' langs attributtstien (XCOMP VFORM). Den samme #x_ dominerer også verdien 'å' langs attributtstien (XCOMP COMP-FORM).

Forklaring

Når to verdier i f-strukturen er unifisert, innebærer det at det finnes to veier til denne felles verdien, to stier av attributter fra et felles utgangspunkt. Dette kan uttrykkes ved at de to stiene kombineres med operatoren ‘&’. Første del av søkeuttrykket sier da at det finnes en struktur #x_ hvorfra det går to veier til en annen struktur #y_, henholdsvis langs attributtet SUBJ og langs attributtstien (XCOMP SUBJ). Dette uttrykket finner da alle setninger der et subjekt i en frase er identisk med subjektet i frasens XCOMP. Siden slik kontroll ikke er begrenset til infinitivsuttrykk – XCOMP kan f.eks. også ha partisippform – spesifiserer andre del av søkeuttrykket at den samme XCOMP skal ha VFORM=inf. Siden vi her ser på infinitivsuttrykk med ‘å’, begrenser siste del av søkeuttrykket treffene til eksempler der XCOMP har verdien 'å' til attributtet COMP-FORM (‘complementizer form’).

Det finnes svært mange eksempler på subjektkontroll i trebanken. Det er derfor hensiktsmessig å sortere treffene, f.eks. etter kontrollverbet, altså det verbet som tar XCOMP som argument. Det kan oppnås ved at vi spesifiserer verdien til PRED i strukturen #x_ som det vi vil ha treffene sortert etter. Dette må skje på Query-siden:

Søkeuttrykk2: Finn infinitivskonstruksjoner der subjektet er kontrollert av subjektet i oversetningen, og sorter treffene etter oversetningens predikat

#x_ >(SUBJ & XCOMP SUBJ) #y_ & #x_ >(XCOMP VFORM) 'inf' & #x_ >(XCOMP COMP-FORM) 'å' & #x_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ dominerer en f-struktur #y_ langs to stier av attributter: SUBJ og (XCOMP SUBJ). Den samme #x_ dominerer også verdien 'inf' langs attributtstien (XCOMP VFORM). Den samme #x_ dominerer også verdien 'å' langs attributtstien (XCOMP VFORM). #x_ har et attributt PRED med verdien #p, og treffene skal sorteres etter denne verdien.

Forklaring

De tre første delene av søkeuttrykket forklares ovenfor. Siste del sier at strukturen #x_ har et predikat #p – det vil si predikatet som uttrykkes av kontrollverbet – og dette er jo selvsagt, men det sies for å oppnå at treffene blir sortert etter verdien av #p. Variabelnavn som ikke inneholder understrekning (slik f.eks. ‘#x_’ gjør) medfører at treffene på Query-siden blir sortert etter deres verdier hvis disse er atomiske. Resultatet på Query-siden ser ut som nedenfor (bare de første linjene er tatt med), der frekvensen for de ulike PRED-verdiene står til venstre:

Treffene kan inspiseres ved klikking på linjene. Et utvalg av treff:

Noen søkeresultater

– Jeg begynte etterhvert å hate alt som hadde med krigen å gjøre.
I Stokke sitter Ronny Alte og prøver å oppsummere situasjonen i NDL.
– Jeg ble forsinket og klarte ikke å skaffe en gård tidlig nok.
Etter endt skolegang hadde han ikke mulighet til å fortsette å studere.
Vi holder på å miste det mest dyrebare vi har, sier Breivik i sin forklaring.
Når vi våger å ha tillit til hverandre, rekker vi lengst.
Uansett, hadde kanskje ikke hun, Naledi, lovet Mma Tshadi å gi beskjed til Taolo?
– De fleste er opptatt av å kunne formidle og glemmer helt å være der for partner.
Hun har tvunget seg til å tenke positivt.
Det var noe som plaget ham, og hun aktet å finne ut hva det var.

Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: objektkontroll (NRG s. 998)

Eg bad Per om å komme.

Kommentar til analysen

be om er et kontrollverb når det tar objekt. Det innebærer at verbet knytter et ikke-finitt verbaluttrykk til seg, her en infinitiv, og at subjektet for denne infinitiven er ‘kontrollert’ av ett av verbets argumenter, her objektet. be om har Per som objekt, og komme har Per som subjekt. Infinitivskonstruksjonen å komme, en CPinf, projiserer verdien til XCOMP i f-strukturen. XCOMP er funksjonen til ‘åpne komplementer’, det vil si fraser som får sitt subjekt kontrollert utenfra. I LFG er dette representert ved unifikasjon: Verdien til SUBJ i XCOMP og OBJ i helsetningen er samme struktur. Strukturen står som verdien til SUBJ inne i XCOMP, og denne strukturen har indeksen 2, som vi gjenfinner som verdi til OBJ for ‘be*om’ Det betyr at verdiene er samme struktur. Denne identiteten kan benyttes ved søk etter eksempler på slik kontroll. (Sammenlign forrige eksempel, med subjektkontroll.)

Søkeuttrykk: Finn infinitivskonstruksjoner der subjektet er kontrollert av objektet i oversetningen, og sorter treffene etter oversetningens predikat

#x_ >(OBJ & XCOMP SUBJ) #y_ & #x_ >(XCOMP VFORM) 'inf' & #x_ >(XCOMP COMP-FORM) 'å' & #x_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ dominerer en f-struktur #y_ langs to stier av attributter: OBJ og (XCOMP SUBJ). Den samme #x_ dominerer også verdien 'inf' langs attributtstien (XCOMP VFORM). Den samme #x_ dominerer også verdien 'å' langs attributtstien (XCOMP VFORM). #x_ har et attributt PRED med verdien #p, og treffene skal sorteres etter denne verdien.

Forklaring

Når to verdier i f-strukturen er unifisert, innebærer det at det finnes to veier til denne felles verdien, to stier av attributter fra et felles utgangspunkt. Dette kan uttrykkes ved at de to stiene kombineres med operatoren ‘&’. Første del av søkeuttrykket sier da at det finnes en struktur #x_ hvorfra det går to veier til en annen struktur #y_, henholdsvis langs attributtet OBJ og langs attributtstien (XCOMP SUBJ). Dette uttrykket finner da alle setninger der et objekt i en frase er identisk med subjektet i frasens XCOMP. Siden slik kontroll ikke er begrenset til infinitivsuttrykk – XCOMP kan f.eks. også ha partisippform – spesifiserer andre del av søkeuttrykket at den samme XCOMP skal ha VFORM=inf. Siden vi her ser på infinitivsuttrykk med ‘å’, begrenser tredje del av søkeuttrykket treffene til eksempler der XCOMP har verdien 'å' til attributtet COMP-FORM (‘complementizer form’). Siste del sier at strukturen #x_ har et predikat #p – det vil si predikatet som uttrykkes av kontrollverbet – og dette er jo selvsagt, men det sies for å oppnå at treffene blir sortert etter verdien av #p. Variabelnavn som ikke inneholder understrekning (slik f.eks. ‘#x_’ gjør) medfører at treffene på Query-siden blir sortert etter deres verdier hvis disse er atomiske. Resultatet på Query-siden ser ut som nedenfor (bare de første linjene er tatt med), der frekvensen for de ulike PRED-verdiene står til venstre:

Treffene kan inspiseres ved klikking på linjene. Et utvalg av treff:

Noen søkeresultater

Han måtte gå mange runder med manus for å få et anstendig norsk forlag til å gi den ut.
Be noen du kjenner godt om å følge med på føflekker på ryggen.
– Der er det montert metallpigger, for å hindre måsene i å bruke dem.
Men jeg har ikke klart å overtale kona mi til å bli med.
Nå saksøker de Filippinenes rikeste mann og anklager ham for å ha stjålet Marcos-familiens selskaper.
Men han har i ettertid advart unge spillere mot å gjøre det samme på grunn av det massive medietrykket.
Han så at den unge Widerberg hadde talent og inviterte ham til å hospitere på Akademiet.
Det er der Haugkallen lokker Veslemøy til å gi ham skjerfet sitt.
Prinsen beordret tjenerne sine til å kle henne opp i en staselig kjole.
Pappa motiverte meg heller til å lære meg tysk.

Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: ikke-kontrollert pro (NRG s. 999)

Det er nødvendig å vente på svar.

Kommentar til analysen

I de foregående eksemplene er subjektet for infinitiven kontrollert av (identisk med) ett av leddene i oversetningen. I dette eksempelet er det ikke noe ledd som kontrollerer subjektet for infinitiven. Det er en ekstraponeringskonstruksjon med ekspletivt det som subjekt, og upersonlig være, der den ekstraponerte infinitivskonstruksjonen (CPinf) å vente på svar også kunne ha vært subjekt (Å vente på svar er nødvendig), og står som første argument til predikatet ‘være’ i f-strukturen. Infinitiven har et generelt refererende, underforstått subjekt: Det er nødvendig at noen, eventuelt avgrenset av konteksten, venter på svar. Dette analyseres som et ‘tomt pronomen’, som i LFG ikke innebærer noen tom node i c-strukturen, men en verdi til SUBJ for 'vente' som ikke er projisert av noen c-struktur-node. Denne strukturen har PRED='pro' og PRON-TYPE=null, og ansees å referere anaforisk på linje med et vanlig pronomen – men er ikke definitt. Søk etter infinitivskonstruksjoner med et slikt subjekt kan f.eks. benytte seg av trekket PRON-TYPE=null. Den syntaktiske funksjonen til en slik infinitivskonstruksjon med ikke-kontrollert subjekter ikke XCOMP, men COMP, SUBJ eller OBJ (for preposisjon).

Søkeuttrykk: Finn infinitivskonstruksjoner der subjektet er et tomt, anaforisk 'pro' (ikke kontrollert)

#x_ >(SUBJ PRON-TYPE) 'null' & #x_ >VFORM 'inf'

Parafrase

En f-struktur #x_ har verdien 'null' til attributt-stien (SUBJ PRON-TYPE), og den samme strukturen #x_ har verdien 'inf' til attributtet VFORM

Forklaring

Første del av søkeuttrykket isolerer strukturer med subjekt (SUBJ), der verdien til SUBJ har PRON-TYPE='null', som betyr at subjektet ikke er uttrykt i c-strukturen, altså ikke er «synlig», men likevel pronominalt og anaforisk (ikke kontrollert av noe ledd i oversetningen). Annen del sikrer at det dreier seg om et infinitivledd, ettersom enhver infinitiv projiserer en f-struktur med VFORM=inf.

Ettersom det finnes svært mange treff på dette søkeuttrykket, er det nyttig å sortere treffene etter et hensiktsmessig kriterium. En mulighet er å sortere dem etter predikatet i den f-strukturen som infinitivskonstruksjonen er en del av – 'være’ i eksempelet ovenfor. Mange eksempler vil ha 'være' som et slikt predikat og kunne ha vært sortert ytterligere på grunnlag av predikativet (PREDLINK) til 'være' – 'nødvendig' i eksempelet. Her skal vi likevel begrense oss til å sortere etter det overordnede predikatet:

Søkeuttrykk2: Finn infinitivskonstruksjoner der subjektet er et tomt, anaforisk 'pro' (ikke kontrollert), og sorter treffene etter predikatet i den konstruksjonen som inneholder infinitivsuttrykket

#y_ > #x_ >(SUBJ PRON-TYPE) 'null' & #x_ >VFORM 'inf' & #y_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #y_ dominerer direkte, langs ett eller annet uspesifisert attributt, en f-struktur #x_, som har verdien 'null' til attributt-stien (SUBJ PRON-TYPE), og den samme strukturen #x_ har verdien 'inf' til attributtet VFORM. Den overordnede strukturen #y_ har attributtet PRED med verdien #p, og treffene skal sorteres etter denne verdien.

Forklaring

Vi innfører innledningsvis den dominerende f-strukturen #y_ for å kunne referere til det overordnede predikatet, og det skjer i siste del av uttrykket, der PRED i denne strukturen benevnes med variabelen #p. Variabler som ikke inneholder understrekning (slik #x_ gjør) danner grunnlag for sortering når det søkes på Query-siden. Antall treff listes da opp til venstre for hvert slikt predikat. Resultatet vises nedenfor, der bare de første linjene er tatt med:

Treffene kan inspiseres ved klikking på linjene på Query-siden. Et utvalg av treff:

være: Det er en fornøyelse å se hvordan han manøvrerer klokt i feltet.
for-purpose: Før Knut flyr av gårde, tar han Stellan til trampolinen til naboen, for å hoppe opp og ned med sønnen.
lyst*til: – Egentlig har jeg lyst til å ha færre ting.
bli: – Det kan bli en stor endring å bo i statsministerboligen?
nødt*til: – Jeg er nødt til å tro på det, alternativet er så fryktelig, sier hun.
pro: Det å være lensmann i Sogndal er jo en ganske annerledes jobb.
som: – Det er jo nesten som å leve i et ekteskap.
enn: – Basket er morsommere enn å lese, men jeg gjør det fordi vi har det i lekse.
tid*til: Senkingen av Blücher forsinket okkupasjonen av Oslo og ga kongehus og regjering tid til å flykte.
lov-license*til: Det forhandles med tyskerne om at en av dem skal få lov til å reise.

Infinitivskonstruksjoner styrt av selektert preposisjon; subjektet for infinitiven: ikke-kontrollert pro (NRG s.1000)

Denne treninga hadde eg inderleg hug til å sjå på.

Kommentar til analysen

Infinitivsfrasen (CPinf) å sjå på i dette eksempelet er styrt av preposisjonen til, som er selektert av substantivet hug. En slik selektert preposisjon utgjør et komplekst predikat sammen med verbet i f-strukturen (‘hug*til’). At preposisjonen er selektert, uttrykkes også ved kategorisymbolene PPsel-v og Psel-v i c-strukturen. Slike infinitivskomplementer knyttet til substantiver via en selektert preposisjon analyserer vi med et ikke-kontrollert subjekt, på linje med forrige eksempel. I et eksempel som dette (eg har hug til å sjå denne treninga) kunne det virke nærliggende å si at infinitivens subjekt er kontrollert av det høyere subjektet eg, men vi har likevel valgt å analysere det som et tomt anaforisk ‘pro’ fordi det ikke er liketil å skille ut de kontekstene der det er rimelig å si at slike NP-tilknyttede infinitiver har kontrollert subjekt (Hugen til å sjå treninga var overveldande; Eg kunne sjå ein tydeleg hug til å sjå treninga). Når det er rimelig å se på de to subjektene som det samme, slik som her, må det da analyseres som et tilfelle av anafori, ikke kontroll. Søk etter infinitiver knyttet til NP via en selektert preposisjon kan basere seg på c-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn infinitivskonstruksjoner som er knyttet til nominalfraser via en selektert preposisjon

NP > PPsel-v > CPinf

Parafrase

En node NP i c-strukturen dominerer direkte en node PPsel-v som direkte dominerer en node CPinf.

Forklaring

En preposisjonsfrase selektert av et substantiv (N) er dominert av NP. Selekterte preposisjonsfraser har kategorien PPsel-v eller PPsel-n, der -v betyr at komplementet til preposisjonen er verbalt (infinitiv eller at-setning), mens -n betyr at det er nominalt. Denne distinksjonen er der av effektivitetsgrunner. Hvis man vil søke etter selekterte preposisjonsfraser uavhengig av denne distinksjonen, kan man trunkere til PPsel*. CPinf er kategorien for infinitivsfraser med å_, der _å er C (‘complementizer’).

Noen søkeresultater

Så var det problemet med å få pakken ut av huset.
Dersom eg får lov til å tømma lommene mine.
Kor mange gonger hadde han gitt meg grunn til å bøye hovudet?
Da eg får mot til å fortelja om romanen, er samhaldet definitivt, frå den dagen er det kunstnarane som held saman, mot resten av småbyen
Det var noko heilt anna, sa han, men kva det andre gjekk ut på, fann han ingen grunn til å seia meir om.
Kven hadde lyst til å bryte opp?
– Lærarinner har ikkje lov til å slå.
Lysta til å gjere ugagn hadde vore der frå ho vakna, og no breidde den seg igjennom kroppen hennar.
Ho vakna av eit mislukka forsøk på å løfta seg ut av vatnet med raske vengeslag.
Inger og eg har byrja lage oss avtalar om å møtast der.
Frå øya vår kunne vi tydelig sjå at ho gav han klar beskjed om å ikkje seie noko meir.
Det var ikkje nokon vits i å ta snora over aksla.
Ho måtte ta seg tid til å bruke lommetørkledet.
Først nå sende dei ut melding til alle lensmannskontor og politikammer om å jakte på den raude bilen.

Infinitivskonstruksjoner styrt av ikke-selektert preposisjon; subjektet for infinitiven: syntaktisk kontrollert (NRG s.1000)

Fritjof vaska golvet utan å bli våt.

Kommentar til analysen

Frasen utan å bli våt har kategorien PPvbobj i c-strukturen. Det er en preposisjonsfrase med verbalt objekt, altså et objekt i form av en infinitivsfrase eller at-setning. De fleste preposisjoner tar bare nominale objekter når preposisjonene er semantiske, det vil si, når PP-en fungerer som adverbial (ADJUNCT) og ikke som argument. Muligheten for å ta infinitivsfrase eller at-setning som objekt er noe som først og fremst selekterte preposisjoner har, slik det vises i siste eksempel ovenfor. Slike selekterte PP-er er argument til det selekterende ordet (verb, substantiv eller adjektiv). Men en undermengde av de semantiske preposisjonene kan danne adverbiale ledd med infinitivsfrase eller setning som objekt. De markeres med kategorien Pvbobj. Subjektet i slike infinitivsfraser er (vanligvis) syntaktisk kontrollert av subjektet i oversetningen; det er ikke et tomt pro-subjekt, slik som med forrige eksempel. Vi ser at SUBJ for infinitiven ‘bli’ er ‘Fritjof’. Dette er altså kontroll inn i et adverbialt ledd. At det er ‘syntaktisk kontrollert’ betyr at det er konstruksjonens syntaks som medfører denne kontrollrelasjonen, og ikke noe spesifikt styrende verb, som ved leksikalsk kontroll (like, prøve osv.). Slike preposisjonsstyrte infinitivsfraser med syntaktisk kontrollert subjekt kan søkes etter ved hjep av kategorien PPvbobj.

Søkeuttrykk: Finn setninger med infinitivsfraser styrt av semantiske (ikke-selekterte, selvstendige) preposisjoner

PPvbobj >> #f >OBJ #g >VFORM 'inf'

Parafrase

En c-strukturnode PPvbobj projiserer en f-struktur #f med et attributt OBJ som har som verdi en f-struktur #g med et attributt VFORM med verdien 'inf'.

Forklaring

Preposisjonsfraser med semantisk (ikke-selektert) preposisjon og verbalt objekt har c-strukturkategorien PPvbobj. Søket begrenses til slike PPvbobj som har infinitivsfraser som objekt, gjennom referanse til f-strukturen #f projisert av PPvbobj, og spesifikasjon av at dens OBJ skal ha verdien 'inf' til VFORM.

Noen søkeresultater

Eg reiste meg opp og bøygde meg mot sverdet for å hengje det på plass att.
Eg aner ikkje kva Eiril gjorde for å få oss gjennom.
Og han hadde dette sverdet for å stå rusta mot den usle spådommen.
Far vart litt rar med det same, og såg lenge på Martin utan å seie noko.
Jonas fortel om alle telefonane som har ringt i det siste utan å leggja igjen nokon nummer.
Ein dag skremde Ulven dei andre dyra ved å bere seg merkeleg åt.
– Det er ikkje lett å avgjera, sa oldemor etter å ha studert han ei stund, - men eg trur du ser kry ut?
Han høyrer berre sin eigen pust etter å ha sprunge heile vegen.
I staden for å laga ein geip, nikka Lasse roleg.
Han kjende at blekksprutarmane var i ferd med å sleppe taket.

Infinitivskonstruksjoner ved treverdige verb; subjektet for infinitiven: kontrollert av indirekte objekt (NRG s.1001)

Vi forbyr dere å røyke her.

Kommentar til analysen

CPinf-frasen å røyke her er XCOMP, åpent komplement, til predikatet ‘forby’, som tar tre argumenter: SUBJ, OBJ-BEN (indirekte objekt) og XCOMP. Ved slike verb er det det indirekte objektet (dere) som kontrollerer subjektet for infinitiven: Verdien av OBJ-BEN har indeks 2 i f-strukturen, som er indeksen til verdien til SUBJ i XCOMP. Det kan søkes etter slike eksempler med utgangspunkt i at OBJ-BEN skal ha samme verdi som SUBJ i XCOMP:

Søkeuttrykk: Finn setninger med infinitivskomplement, der det indirekte objektet kontrollerer subjektet i infinitivskomplementet

#x >OBJ-BEN #y & #x >(XCOMP SUBJ) #y

Parafrase

En f-struktur #x har et attributt OBJ-BEN med verdi #y, og den samme f-struktur #x har en sti av attributter <XCOMP SUBJ> med den samme #y som verdi.

Forklaring

At det indirekte objekt, OBJ-BEN, kontrollerer subjektet i infinitivskomplementet, XCOMP, uttrykkes ved at samme variabel (#y) refererer til verdien av OBJ-BEN og verdien av XCOMPs SUBJ.

Søkeuttrykket vil gi en usortert liste av treff, mens det kan være fordelaktig å sortere treffene etter hvilket verb det er som tar det indirekte objektet og infinitivskomplementet. Det kan gjøres ved at søkeuttrykket utvides som nedenfor, og brukes på Query-siden:

Søkeuttrykk: Finn setninger med infinitivskomplement, der det indirekte objektet kontrollerer subjektet i infinitivskomplementet, og sorter treffene etter det styrende verbet

#x_ >OBJ-BEN #y_ & #x_ >(XCOMP SUBJ) #y_ & #x_ >PRED #p

Parafrase

Som parafrasen ovenfor, pluss tillegget: og den samme f-struktur #x_ har et attributt PRED med verdien #p som treffene skal sorteres etter.

Forklaring

På Query-siden blir treffene sortert etter verdiene til de variablene som ikke inneholder understrekning, når disse verdiene er atomiske (altså ikke komplekse strukturer). Derfor er understrekning tilføyet variablene #x_ og #y_, mens #p, verdien til PRED, ikke har understrekning. Dette gir følgende output ved søk i bokmålsdelen av trebanken:

På Query-siden kan treffene inspiseres ved at man klikker på predikatene i denne listen.

Noen søkeresultater

Justisminister Knut Storberget (Ap) får refs for å ha bedt koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen dempe kritikken mot politiet.
Burde de bedt ham gjøre noe annerledes?
Hennes nyinnsatte kollega så at hun var sliten og ba henne ta ferie.
Det finnes blant annet plastbuer, som kan lette trykket, og disse kan fotterapeuten hjelpe deg å sette på.
Lær barnet å sovne selv ved å legge han i sengen når han er søvnig, men ikke sover.
Mamma Berit står motvillig i bakgrunnen, hun har nektet dem å gjøre det før.
«Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks.
– Du må tillate deg selv å kjenne på følelsen.
Gården ble kjøpt før loven som forbød svarte å eie land her, ble innført.
– Kommunene kan pålegge legevakten å bruke alarmradio.
Jeg befaler deg å komme tilbake!
Uten gode relasjoner å støtte seg til, ville jeg aldri tilrådd noen å komme ut, sier Ohnstad.
Idrettspresident Børre Rognlien sier at Norges Idrettsforbund er imot å fjerne knockoutloven, som påbyr boksere i Norge å bruke hjelm.
Ingen fremmede kunne komme og se det som ikke tilkom dem å se.

Infinitivskonstruksjoner som subjekt; subjektet for infinitiven: ikke-kontrollert pro (NRG s.1003)

Å føre samtalar i familien vart ein kunst.

Kommentar til analysen

CPinf-frasen å føre samtalar i familien står i spesifikatorposisjon i IP (dvs. i forfeltet), og er derfor TOPIC i f-strukturen. Dessuten er frasen SUBJ, som har TOPIC-verdiens indeks 75 som verdi. Infinitivsuttrykk som subjekt har ikke kontrollert subjekt; subjektet for infinitiven er et ikke-uttrykt ‘pro’ med arbitrær referanse. Infinitivsuttrykket har et attributt VFORM (verbform) med verdien ‘inf’, og dette trekket kan benyttes ved søk etter infinitivsuttrykk som fungerer som subjekt.

Søkeuttrykk: Finn setninger der et infinitivsuttrykk fungerer som subjekt

#x >(SUBJ VFORM) 'inf'

Parafrase

En f-struktur #x har en sti av attributter <SUBJ VFORM> med verdien 'inf'.

Forklaring

Infinitivsuttrykk har verdien 'inf' til attributtet VFORM i f-strukturen. SUBJ som første element i attributtstien begrenser søket til setninger der et slikt infinitivsuttrykk fungerer som subjekt.

Noen søkeresultater

For å vere med henne til Tchikao er ein ting, å vere med henne og stele er noko heilt anna.
Å stele er ikkje det same som å dele!
Å gøyme seg var einaste utveg.
Å gå dit var greitt, men når eg kom tilbake, kva skulle eg fortelje da?
Å oppsøka sosialkontoret var å svelgja stoltheten, bøya nakken og be om hjelp.
Å bli send til Amerika vart eit ståande trugsmål andsynes meg.
Å gå hadde ikkje gjort meg betre, eg kjende framleis skakinga i kroppen.
– Skjønnar han ikkje at å stikka av herifrå, betyr aldri, aldri å komma ut att i dagslys!
Å vere god mot mauren kravde jo ikkje noko nytt av ho.
Å sjå henne så snørrete har fått meg til å like henne.

Objektsinfinitiv; infinitiv uten ‘å’ med subjekt kontrollert av objektet (NRG s.1006)

Vi hørte vatnet risle.

Kommentar til analysen

Konstruksjonen med å_-løs infinitiv som komplement til et verb som tar kontrollerende objekt, kalles tradisjonelt ‘akkusativ med infinitiv’. Infinitivuttrykk uten _å har kategorien VP i c-strukturen, risle i eksempelet. Den projiserer verdien til XCOMP, åpent komplement, i f-strukturen, og subjektet i XCOMP er kontrollert av objektet til høre i oversetningen (vatnet), indikert med indeks 10. Objektet i oversetningen analyseres som ikke-tematisk, det vil si: vatnet er syntaktisk objekt til hørte, men det er ikke argument til verbet, noe som fremgår at det står utenfor argumentlisten <...> i PRED-verdien 'høre<[vi][risle]>[vann]'. Semantisk er altså 'høre' et to-plass-predikat som her tar ‘vi’ som første argument og proposisjonen at vannet rislet som annet argument. Kontrollrelasjonen mellom OBJ og <XCOMP SUBJ>, og fraværet av _å_, kan brukes til å søke etter slike konstruksjoner.

Søkeuttrykk: Finn setninger med objekt og infinitivsuttrykk uten å der objektet kontrolleter subjektet i infinitiven (‘akkusativ med infinitiv’)

#x_ >OBJ #y_ & #x_ >XCOMP #z_ & #z_ >SUBJ #y_ & !(#z_ >COMP-FORM)

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt OBJ med verdi #y_, og den samme f-struktur #x_ har et attributt XCOMP med verdi #z_, og denne XCOMP #z_ har et attributt SUBJ med den samme verdi #y_ som er verdien til OBJ, og det er ikke slik at XCOMP-verdien #z_ har et attributt COMP-FORM med noen som helst verdi.

Forklaring

Søket avgrenses til setninger der et objekt kontrollerer subjektet i et infinitivsuttrykk ved at vi lar variabelen #y_ være verdi både til OBJ og til SUBJ i XCOMP, som betyr at samme struktur opptrer begge steder. Ytterligere avgrensning til infinitivsuttrykk uten _å_ oppnås ved den negative betingelsen til slutt, der ‘!’ uttrykker negasjon: Infinitivsuttrykket skal ikke ha noen verdi til COMP-FORM, som får en verdi i alle infinitivsuttrykk og alle setninger som har subjunksjon.

Det kan være nyttig å sortere treffene etter verbet i oversetningen. Det kan oppnås ved en tilføyelse til søkeuttrykket:

Søkeuttrykk: Finn setninger med objekt og infinitivsuttrykk uten _å _der objektet kontrollerer subjektet i infinitiven (‘akkusativ med infinitiv’), og sorter treffene etter predikatet til verbet i oversetningen

#x_ >OBJ #y_ & #x_ >XCOMP #z_ & #z_ >SUBJ #y_ & !(#z_ >COMP-FORM) & #x_ >PRED #p

Parafrase

Som parafrasen ovenfor, pluss: F-strukturen #x_ har verdien #p til sitt attributt PRED, og treffene skal sorteres etter denne verdien.

Forklaring

Når det søkes på Query-siden, sorteres treffene etter verdiene til variabler som ikke har understrekning, som #p i dette eksempelet. Variabler med understrekning, som #x_ osv., blir ikke behandlet slik. Ved søk på query-siden i bokmålsdelen av trebanken får vi da følgende resultat:

Klikking på predikatnavnene på websiden bringer frem eksemplene. Blant predikatene forekommer også noen engelske. Det skyldes at engelskspråklige setninger, som kan opptre som sitater o.l. i trebanken, automatisk analyseres med den engelske lfg-grammatikken. Noen treff er også feilanalyser.

Noen søkeresultater

La oss gå to dager tilbake.
Hvorfor lot de henne vokse opp i trange kår rundt omkring i Østerdalen?
Hun lar latteren trille utover spisebordet og flytter på noen krøller.
Tine så broren hale opp fiskesnøret.
Han hadde sett dem frakte hemmelige våpen inn til klosterbryggen, og den fremmede visste navnet hans, prøvde å presse ham.
Allikevel hører man samme frase gjentas;
I dag hører man reporterne snakke om datiden (bare få decennier siden) som om de var av et annet sinn og viten.
Amelie kjente en klump samle seg i magen.
Gunnarstranda observerte lyset i ekteparets leilighet bli slukket.

Objektsinfinitiv etter la; spesiell passiv-lesning (NRG s.1008 f.)

Kongen lot hodet hente.

Kommentar til analysen

I litterær stil kan verbet la ta objekt + infinitiv med en spesiell tolkning. I denne setningen er ikke objektet hodet agens for infinitiven hente, men patiens. Betydningen er altså den samme som vi ville ha fått med infinitiven i passiv: Kongen lot hodet hentes; han lot altså noen hente hodet (der ‘lot’ ikke betyr ‘tillot’, men ‘beordret’, ‘sørget for at det skjedde’). Dette kan behandles som et vanlig tilfelle av kontroll av subjektet hvis vi antar at infinitiven her behandles som passiv. Til tross for at den ikke har passivmarkering (hverken -s eller hjelpeverbet bli), har infinitivsstrukturen (verdien av XCOMP) markeringen PASSIV=+. Vi antar altså at verbet la har evnen til å gjøre et komplementverb til syntaktisk passiv. Dette medfører da automatisk at kontrollrelasjonen blir riktig, og at vi kan ha en agensfrase tilknyttet: Kongen lot hodet hente av tjeneren. PRED-verdien til XCOMP får argumentstrukturen for passiv, det subjektet er lenket til annet argument, altså patiens, mens første argument er ulenket her (NULL). Vi kan søke etter slike eksempler ved å spesifisere at verbet er la, at det tar en XCOMP som er markert som passiv, og at denne XCOMP samtidig ikke har noen markering for PASS-TYPE, som s-passiver og bli-passiver får. Det er likevel en ulempe at denne konstruksjonen er vanskelig å skille fra den vanligere konstruksjonen med la der vi har en vanlig ‘akkusativ med infinitiv’, som beskrevet i forrige eksempel ovenfor – f.eks. Hun lot ham gå. I alle tilfeller der infinitiven kan være både intransitiv og transitiv, oppstår en syntaktisk tvetydighet (f.eks. i Han lot kyllingen spise), og ofte er det gale alternativet valgt i trebanken. Det blir dermed endel støy blant treffene ved dette søket.

Søkeuttrykk: Finn setninger med la pluss objekt og infinitivsuttrykk i aktiv form, der objektet kontrollerer infinitivens patiens-argument, som om den stod i passiv

#x_ >PRED 'la' & #x_ >(XCOMP PASSIVE) '\+' & !(#x_ >(XCOMP PASS-TYPE))

Parafrase

En f-struktur #x_ har attributt PRED med verdien 'la', og den samme #x_ har også markeringen '+' for attributtstien <XCOMP PASSIVE>, mens #x_ ikke har noen verdi til noen attributtsti <XCOMP PASS-TYPE>.

Forklaring

Eksempler å denne spesielle bruken av la finnnes ved at vi spesifiserer at verbets infinitivskomplement skal være markert som passiv samtidig som det ikke har noen verdi til PASS-TYPE, noe som i praksis innebærer at infinitiven ikke har den vanlige passivmarkeringen med -s (PASS-TYPE=morph) eller bli + partisipp (PASS-TYPE=periph). Symbolet ‘\’ foran ‘+’ er et ‘escape’-tegn som forhindrer at ‘+’ leses som en operator i søkeuttrykket.

Noen søkeresultater

Du skal være så mett og tilfreds at du ikke lar deg friste.
«Så, mot min mors ønsker og harmdirrende protester, tok han meg med til kirken og lot meg døpe.»
Vi så hvilken veldig festning gudene lot bygge omkring seg.
Men kongen hadde funnet ham og flokken hans og hadde latt dem omringe.
Det er fatalt for deg om du lar deg narre.
han kan ikke la meg drepe når jeg gir meg til kjenne.
– Hun lot Raija gravlegge med den fuglen om halsen, sa Sedolf stille.
Det var jeg som nekta å la oss ruinere.
Jeg sier rolig at jeg lar ham arrestere hvis han ikke blir med i bilen.
Kanskje det var fordi vicomten hadde latt den anlegge som en typisk fransk hage, det var som om en kunne skimte skyggen av Versailles et sted i bakgrunnen.
Og han hadde latt ham halshugge.
Det er vel løst prat også, da, at kong Knut lot Håkon, brorsønnen min, snikmyrde?» sa hun.
Dra til Hallingdal og la meg beskytte av fjellbøndene?

At-setning som ‘apposisjon’ til substantiv (NRG s.1011 ff.)

Den påstanden at skuddet ble avfyrt med hensikt, er jo helt absurd.

Kommentar til analysen

Visse substantiver kan ta at-setning som ‘apposisjon’, som de kalles i NRG. NorGram analyserer dem som COMP, altså som et argument til substantivet. Eksempler er antagelse, faktum, oppfatning, påstand, tanke, idé. I denne konstruksjonen må nominalfrasen være definitt. Grunnen til at NorGram analyserer denne typen som et COMP-argument og ikke som en apposisjon, er at apposisjoner ikke stiller snevre krav til substantivets semantiske egenskaper, men bare refererer til det samme som substantivet, mens de aktuelle tilfellene her gjelder substantiver med proposisjonelt innhold og dermed en mer innvendig forbindelse mellom substantiv og at-setning. At-setningen (CPnom) at skuddet ble avfyrt med hensikt står som datter av NP-en med påstanden som hode, og den projiserer verdien av COMP i f-strukturen. For å søke etter slike tilfeller, kan man søke etter substantiver med COMP som argument, der denne COMP er projisert av en nominal leddsetning (CPnom).

Søkeuttrykk: Finn setninger med substantiv som tar en at-setning som argument, med funksjonen COMP (kalt ‘apposisjon’ i NRG)

#x_:NP > CPnom >> #f_ & #x_ >> #g_ >COMP #f_ & #g_ >PRED #p

Parafrase

En c-strukturnode #x_ med etikett NP dominerer en node CPnom som i sin tur projiserer en f-struktur #f_, og noden #x_ (NP-en) projiserer en f-struktur #g_ som har et attributt COMP med verdi #f_ (= projeksjonen av CPnom), og den samme f-struktur #g_ (NP-projeksjonen) har attributtet PRED med verdi #p, hvis verdier skal listes opp (ved søk på Query-siden).

Forklaring

For å finne at-setninger som står som ‘apposisjon’ (her: COMP) til substantiver, er det ikke nok å søke etter substantiver som tar et COMP-argument, ettersom dette også dekker tilfeller der COMP er et infinitivsuttrykk (CPinf, f.eks. hensikten å reise), og tilfeller der COMP er en selektert PP (PPsel-v, f.eks. beskjeden om at han reiser). Derfor spesifiserer vi først at NP skal dominere CPnom, som er kategorien for at-setning. Siste setning i søkeuttrykket, som spesifiserer #p som verdi til PRED, er med for å sørge for at verdiene til PRED blir listet opp i output; det sikres ved at variabelnavnet ikke har noen understrekning, slik f.eks. #x_ har.

Noen søkeresultater

Ikke så rent lite påvirket av det faktum at Norge ikke tok et oppgjør med kommunistene etter Berlinmurens fall.
Det faktum at ugifte kvinner publiserer mindre kan ha flere forklaringer.
Det faktum at hun var gravid, var kanskje en av grunnene til at hun var så rolig.
Men han kunne ikkje fri seg frå den tanken at oslofolk måtte vera ein skjør sort.
Dette hadde satt utallige folk på den tanken at han gikk som en kjerring.
Dessuten er vi av den oppfatning at disse øvrige bevisene gir stor sikkerhet for at Torgersen er uskyldig.
De nye friske grenene ga meg den ideen at de måtte kunne brukes til kurvfletting, siden de lignet piletrærne i England.
Ofte får man høre den feilaktige påstanden at det var Galileo Galilei som oppfant teleskopet.
«Vi fortsatte derfor å arbeide ut fra den antagelsen at denne kvinnen kan være Christine Helstrum.»

At-setning og infinitiv som apposisjon til demonstrativ (NRG s.1013 f.)

Ho sa det at ho ikkje ville rekke fram i tide.

Kommentar til analysen

at-setninger og å-infinitiver kan stå som apposisjon til demonstrativene det og dette. CPnom (at-setning) eller CPinf (å-infinitiv) opptrer da som datter til DP, og projiserer verdien til APP i f-.strukturen. Demonstrativen er spesifikator i den nominale frasen, og det uttrykkes ved at den er verdi til stien <SPEC DET> i frasens (DP-ens) f-struktur. Siden frasen ikke har noe substantiv, er PRED det tomme 'pro'.

Søkeuttrykk: Finn setninger med at-setning eller å-infinitiv som apposisjon til demonstrativene dette eller det

#x_ >PRED 'pro' & #x_ >(SPEC DET) & #x_ >(APP VFORM)

Parafrase

En f-struktur #x_ har PRED = 'pro', en verdi til stien <SPEC DET> og en verdi til stien <APP VFORM>.

Forklaring

Ved å spesifisere at PRED skal være 'pro', sikrer vi at den nominale frasen ikke inneholder noe substantiv, som ville ha gitt PRED en annen verdi. F-strukturene til bestemmere i nominale fraser finnes under attributtet SPEC (‘spesifikator’). Demonstrativer ligger her under attributtet DET. Ved å kreve at <SPEC DET> skal ha en verdi, avgrenser vi søket til fraser med demonstrativ. Apposisjoner er plassert under attributtet APP. Ved å kreve at stien <APP VFORM> har en verdi, sikrer vi både at frasen har en apposisjon og at denne er et verbalt uttrykk (leddsetning eller ikke-finitt frase).

Dette søkeuttrykket vil gi noe støy fordi det er vanskelig for automatisk parsing og disambiguering å skille mellom slike apposisjonsuttrykk og tilfeller der et ekspletivt det kommer til å stå rett foran en at-setning ved inversjon, f.eks. i: Stemmer det at gjennomsnittsalderen i ensembla er vorten temmeleg høg?

Noen søkeresultater

dette å fatta ein dimensjon bortom livet som er døden, der me ikkje tilhøyrer kvarandre;
Blei ein meister i dette å halde seg.
De elsket denne stillheten i skogen, dette ikke å vite.
Det gjør meg fryktelig sliten dette at jeg aldri kan skru av.
Berre det å troppe opp på fest med eit jævla trekkspel!
Det å gå på slankerʼn sto for meg som noe ganske jævlig og uhåndterlig.
Berre det at det i det heile tatt var eit gjerde midt inni ville skogen var nok.
Det var det at det ikkje fanst ein einaste lys hest der!
Det at moren og faren min er så rause personer...
Det at hun var på vei til skolen og nye eksamener, registrerte hun knapt.

At-setning, hv-setning og infinitiv som subjekt (NRG s.1014 f.)

At prisane vil stige, er ein forferdeleg tanke.

Kommentar til analysen

De nominale leddsetnngen (CPnom) at prisane vil stige er subjekt, i denne setningen som datter av IP, i topic-posisjon. I f-strukturen finner vi projeksjonen av denne leddsetningen som verdi til både TOPIC (i kraft av posisjonen) og SUBJ (koindeksert som 16). At dette subjektet har verbal form, fremgår blant annet av at trekket VFORM har en verdi, her 'fin'. Det kan benyttes ved søk etter slike verbale subjekter.

Søkeuttrykk: Finn setninger med at-setning, hv-setning, infinitivsfrase eller annen verbal frase som subjekt

#x_ >(SUBJ VFORM)

Parafrase

En f-struktur #x_ har en verdi til attributtstien <SUBJ VFORM>.

Forklaring

Et fellestrekk ved at-setninger, hv-setninger og infinitivsfraser er at de alle har en verdi til attributtet VFORM ('fin' eller 'inf'). Enhver setning med et slikt subjekt vil derfor ha en verdi til stien <SUBJ VFORM>.

Noen søkeresultater

At eg er halvt husdyr og halvt vill, er såleis til beste for alle i skogen.
At nynorsken skal ha eit nært og levande forhold til dialektane, er for oss sjølve grunntanken med språket vårt.
At norsk misser visse funksjonar til engelsk, er nok tilfelle.
At jenter ikke liker dataspill er en stor myte.
At prosjektet var i mål ble offentliggjort i forrige uke.
Så kva som skjer når kommunen fjernar desse, for å nytta dei til varetransport, står att å sjå.
Kor mange som meistra den spesielle gotiske handskrifta og sjølve kunne føra ein penn, er ikkje kjent.
Korleis Johan Ferdinand da skal våga å fortelja at han også spelar jazzmusikk, er meir enn han sjølv kan forstå.
Kven som sende han dit, blei aldri kjend,
Men hvordan en fremmed oppfattet byen var også farget av hva han var vant til å se.
Hvilken kontekst spørsmålene stilles i, er også av betydning for refleksjonen.
Å bli til ein hund var noko av det verste ein ulv kunne kome ut for.
Å velje nynorsk er eit verdival – men kva for verdiar er det som kan få folk til å velje den minst prestisjetunge målforma i Noreg?
Å ønske endring er starten på en bevisstgjøring, hvor du ser og forstår at ett eller flere mønstre er til hinder for at du har det godt.
Å lese tekstene i denne boka, kan være en påminnelse om at den status Ibsen har oppnådd i Storbritannia, og i den engelskspråklige del av verden, neppe var uunngåelig.
Den akademiske verden er midtveis i livet veldig preget av at å vite er å kunne.

At-setning, interrogativsetning og infinitiv med ekspletivt ‘det’: ekstraposisjon (NRG s. 1015)

Det er ein forferdeleg tanke at prisane vil stige.

Kommentar til analysen

Et alternativ til å ha at-setning, hv-setning eller å-infinitiv som subjekt (som i forrige eksempel) er å ha et ekspletivt (ikke-refererende) det som subjekt, og den verbale frasen til slutt i setningen. Konstruksjonen kalles tradisjonelt ‘ekstraposisjon’. Ekspletivt subjekt har kategorien PRONexpl i c-strukturen og projiserer verdien til SUBJ i f-strukturen, der det ikke uttrykker noe PRED – ekspletivt det har ikke noe semantisk innhold. At-setningen (CPnom) at prisane vil stige projiserer verdien til COMP, og er dermed argument til hovedpredikatet 'vere'. Dette analyseres som første argument til 'vere' (det står ført i argumentlisten), noe som uttrykker at at-setningen spiller samme semantiske rolle som den gjør som subjekt i den alternative At prisane vil stige, er ein forferdeleg tanke (se forrige eksempel). ein forferdeleg tanke fyller funksjonen PREDLINK, som betyr predikativ. Konstruksjonen ekstraposisjon er markert ved hjelp av verdien 'extrapos’ til trekket VCONSTR, og dette kan benyttes ved søk etter eksempler på ekstraposisjon.

Søkeuttrykk: Finn setninger med ekspletivt subjekt og ekstraponert at-setning, interrogativsetning eller å-infinitiv

#x_ >VCONSTR 'extrapos'

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt VCONSTR med verdi 'extrapos'.

Forklaring

Enhver setning med ekstraposisjon er markert i f-strukturen med attributtet VCONSTR med verdi 'extrapos'.

Dette enkle søkeuttrykket vil gi usorterte treff som output. Det er praktisk å sørge for at treffene sorteres, f.eks. etter typen av ekstraponert frase – at-setning, hv-interrogativ, om-interrogativ eller å-infinitiv. Det kan oppnås med følgende tilføyelse til søkeuttrykket:

Søkeuttrykk: Finn setninger med ekspletivt subjekt og ekstraponert at-setning, interrogativsetning eller å-infinitiv, og sorter treffene etter typen av ekstraponert frase

#x_ >VCONSTR 'extrapos' & (#x_ >(COMP CLAUSE-TYPE) #t | #x_ >(COMP VFORM) #t:'inf')

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt VCONSTR med verdi 'extrapos', og den samme #x_ har enten en attributtsti <COMP CLAUSE-TYPE> med verdi #t, hvis verdi treffene skal sorteres etter (det fremgår av at variabelnavnet ikke innholder noen understrekning), eller #x_ har en attributtsti <COMP VFORM> med verdi 'inf', som da blir verdien til variabelen #t.

Forklaring

Enten-eller-forbindelser (disjunksjoner) markeres ved hjelp av loddrett strek i parenteser: (...|...). Hvis det ekstraponerte leddet er en leddsetning, har det en verdi til CLAUSE-TYPE – 'nominal', 'wh-int' eller 'pol-int'. Hvis det er en infinitivsfrase, har CLAUSE-TYPE ikke noen verdi, og VFORM er 'inf'.

Noen søkeresultater

På Query-siden gir dette søkeuttrykket resultatet nedenfor:

Ekstraponert infinitiv er den hyppigste typen med over 33 000 treff. De kan inspiseres ved klikk på linjene. Et lite utvalg:

Det var rart å sitja der i jentegarderoben, sånn på kveldstid og alt.
Det var ikke mulig å si at det gikk bra, selv om det gikk bra.
Ja, det hender at eg blir mjuk i magen når Fredrik sit og teiknar.
For dersom det var sant at Dride kunne berge han, var det oppgåva mi å bringe bod tilbake til Dann.
Da er det lurt at de ser at du som er voksen, også skriver.
Det gikk plutselig opp for ham at han kom til å savne det smilet hvis han ikke fikk se det igjen.
Var det ikkje så farleg korleis eg lukta lenger?
Men det var selvsagt begrenset hva man kunne gjøre med et middelmådig anlegg.
– Men det skader ikke om han for en gangs skyld må vente på oss.

Nominal leddsetning som objekt (eller komplement) til verb (NRG s.1020 ff.)

Eg hugsar at du låste døra før vi gjekk.

Kommentar til analysen

Nominale leddsetninger som står som ‘objekt’ for verb, analyseres ikke som OBJ av NorGram, men som COMP, altså ‘verbalt komplement’. Analyse som OBJ kunne også ha vært motivert i norsk, mens COMP er klarere motivert i engelsk. At-setningen (CPnom) at du låste døra før vi gjekk er datter av VPmain og projiserer verdien til COMP i f-strukturen og analyseres dermed som annet argument til predikatet 'hugse'. At det dreier seg om en leddsetning, og ikke f.eks. en infinitivsfrase, fremgår av trekket CLAUSE-TYPE, som har verdien 'nominal' i at-setningens f-struktur. Det kan legges til grunn ved søk. Det er også nødvendig å avgrense søket på annen måte, ettersom leddsetninger som COMP også opptrer i andre tilfeller, som vi ikke ville betrakte som objekt-lignende. Ett eksempel er at-setninger i utbrytningssetninger som Det var på det tidspunkt at han dukket opp, der at-setningen er COMP til 'være', og i ekstraponeringssetninger som Det er hyggelig at du kommer. Et annet eksempel er at-setninger som komplement til selekterte preposisjoner, som i Hun var glad for at det gikk slik. Selekterte preposisjoner analyseres ikke som selvstendige predikater; at-setningen blir isteden COMP til det verbale predikatet 'glad*for'.

Søkeuttrykk: Finn setninger med nominal leddsetning som ‘objekt’ til verb, og sorter resultatet etter verbet

#x_ >VFORM & #x_ >(COMP CLAUSE-TYPE) 'nominal' & !(#x_ >(COMP PFORM)) & !(#x_ >(SUBJ PRON-TYPE) 'expl_') & #x_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ har en verdi til attributtet VFORM, den samme #x_ har verdien 'nominal' til attributtstien <COMP CLAUSE-TYPE>, det er ikke slik at #x_ har noen verdi til attributtstien <COMP PFORM>, #x_ har ikke verdien 'expl_' til attributtstien <SUBJ PRON-TYPE>, og #x_ har verdien #p til attributtet PRED, en variabel hvis verdier skal listes ut i output på Query-siden.

Forklaring

Første setning, med krav om verdi til VFORM, sikrer at #x_ er f-struktuen til et verb. Annen setning sikrer både at det finnes en COMP, og at denne har form av en nominal leddsetning. Tredje setning, som utelukker at COMP har noen verdi til PFORM, utelukker eksempler der leddsetningen står som komplement til en selektert preposisjon; som nevnt ovenfor projiserer ikke en selektert preposisjon sin egen f-struktur, men den bidrar med trekket PFORM til komplementet. Fjerde setning utelukker at #x_ har ekspletivt det som subjekt. Dette utelukker da f.eks. utbrytningssetninger og ekstraponeringer fra eksemplene (fordi COMP-setningen der ikke er objekt-lignende). Siste setning sørger for at treffene blir sortert etter hovedverbets predikat.

Noen søkeresultater

Toppen av trefflisten etter søk (i en liten del av trebanken) ser slik ut:

Et lite utvalg treff:

Han trodde ikke hun visste.
– Vi trodde jo først at det måtte gå an å gjemme seg.
Kunne fremdeles ikke tro at hun skulle elske ham.
Nokre gonger lét Karen folk tru at ho hadde skimta noko som ho i røynda berre hadde høyrt.
Foreldrene sier det gjør godt å være blant tingene hans.
Ingen sier lenger at Tyskland ikke har en annen politikk utover den europeiske.
Hun syntes hun kunne høre noen gå gjennom det stille og mørke huset.
Synes du at jeg oppfører meg latterlig?
Han ser at han treffer.
Men han kunne sjå at ho var heilt oppteken av pengeteljinga.
«Vil du jeg skal rive deg i filler og klore deg?»
Da hun svingte inn på parkeringsplassen på baksiden av klinikken, oppdaget hun at navnet hennes var malt på et lite hvitt skilt.

Infinitivsfrase som objekt (eller komplement) til verb, kontrollert subjekt (NRG s.1020 ff.)

Har du hugsa å låse døra?

Kommentar til analysen

Infinitivsfraser som står som ‘objekt’ til verb, analyseres som XCOMP eller COMP av NorGram, avhengig av om de har kontrollert subjekt der subjektet for infinitiven forstås som identisk med subjektet eller objektet i oversetningen – XCOMP, eller ikke-kontrollert subjekt med PRED = 'pro' – COMP. I dette eksempelet er subjektet kontrollert, og funksjonen er XCOMP. hugsa er et kontrollverb med subjektkontroll: SUBJ for infinitiven 'låse' er 'du', i f-strukturen indeksert 4, og denne indeksen går igjen som verdi for SUBJ for ‘hugsa’, og dessuten for hjelpeverbet 'ha-perf'. Konstruksjonen er omtalt ovenfor under infinitivskonstruksjoner, der man kan finne relevante søkeuttrykk: Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: subjektkontroll . Et eksempel på COMP-analysen av infinitivsfraser, der subjektet ikke er kontrollert, finnes ovenfor under Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: ikke-kontrollert pro .

Søkeuttrykk: Se ovenfor under Infinitivskonstruksjoner, subjektet for infinitiven: subjektkontroll .

Potensielt objekt (ekspletivt det som objekt) (NRG s.1025 f.)

Ledelsen fant det nødvendig å stanse produksjonen.

Kommentar til analysen

Verb som tar objekt pluss objektspredikativ (Han gjorde meg sint; Hun malte veggen rød) kan betraktes som en kombinasjon av verb pluss en ‘småsetning’ som tilsvarer en enkel setning med subjektspredikativ: Han gjorde + jeg ble sint. Subjektet i denne småsetningen (jeg) fungerer som objekt for det overordnede verbet (gjøre). Dette kan også skje i tilfeller der småsetningen tilsvarer en setning med ekspletivt subjekt, som i ekstraponeringssetninger: Det er nødvendig å stanse produksjonen (sml. ovenfor under At-setning, interrogativsetning og infinitiv med ekspletivt ‘det’: ekstraposisjon . I slike tilfeller blir det ekspletive subjektet til et ekspletivt objekt (‘potensielt objekt’) etter slike verb (finne, anse, gjøre m.fl.), som i Ledelsen fant det nødvendig å stanse produksjonen. Dette fremgår av at det analyseres som PRONexpl under S i c-strukturen og projiserer verdien til OBJ i f-strukturen. OBJ har ikke noe trekk PRED – det er ikke et semantisk argument. Hovedpredikatet ‘finne’ har tre argumenter, ‘ledelse’ (SUBJ), ‘stanse’ (COMP) og ‘nødvendig’ (PREDLINK, dvs. predikativ), mens OBJ, indeksert 14, står utenfor argumentlisten (men er med fordi funksjonen OBJ er subkategorisert for av finne her). Eksempler på ekspletivt objekt kan finnes gjennom å søke etter OBJ som har PRON-TYPE='expl_'. (Advarsel: Ikke alle konstruksjoner med ekspletivt objekt er for øyeblikket ivaretatt i vårt leksikon, slik at det vil være eksempler i korpus som ikke blir funnet fordi de ikke har fått en slik analyse.)

Søkeuttrykk: Finn setninger med ekspletivt objekt (‘potensielt objekt’, ikke-refererende det ), sortert etter verbet.

#x_ >PRED #p & #x_ >(OBJ PRON-TYPE) 'expl_'

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt PRED med verdien #p, som skal skrives ut (variabelnavnet inneholder ikke understrekning), og den samme struktur #x_ har en sti av attributter <OBJ PRON-TYPE> med verdien 'expl_'.

Forklaring

Ekspletivt objekt blir entydig identifisert gjennom at objektets trekk PRON-TYPE har verdien 'expl_'. Grunnen til at verdien 'expl_' avsluttes med en understrekning, er at atomiske verdier med denne egenskapen behandles av parseren som instansierte. Det betyr at de ikke kan unifiseres med noe, selv ikke med identisk utseende atomiske verdier. Hensikten i dette tilfellet er å forhindre at setninger med mer enn ett ekspletivt objekt får en analyse (f.eks. *Det fant han det vanskelig), der begge forekomstene av det ellers kunne ha blitt analysert som OBJ og unifisert med hverandre. Vanligvis er det verdien til PRED som har denne filtrerende funksjonen, ettersom PRED-verdier også er instansierte, men ekspletive pronomen har ikke noen PRED-verdi. Denne understrekningen har ikke noe å gjøre med understrekningen i variabelnavn i søkeuttrykk (som #x_); den understrekningen betyr at variabelverdien ikke skal listes opp på treffsiden. Verdien av PRED i uttrykket ovenfor, #p, har ikke understrekning, og det medfører at PRED-verdiene listes opp ved søk på Query-siden, og kan brukes til å sortere treffene etter. Søkeuttrykket begrenser ikke treffene til setninger med COMP (nominal setning eller infinitivsfrase), slik at treffene også kommer til å inkludere eksempler som Og korleis har du det, bestefar? Tilføyelsen & #x_ >COMP ville medføre en slik begrensning.

Ved å klikke på disse PRED-verdiene på Query-siden kan man inspisere treffene. Et lite utvalg:

Noen søkeresultater

– Og korleis har du det, bestefar?
Eg har det travelt.
Høyre og Frp vil gjøre det lettere for bedrifter å bruke midlertidig ansatte.
Jeg tror jeg kunne hatt en fotballkarriere fremdeles hvis jeg hadde tatt det mer med ro.
Hun tok det rolig.
La det vera klart at slik samanslåing ikkje kjem i konflikt med det vi alt har sagt om aukande spesialisering.
Eg finn det tryggast å bukke, eg også.
Jeg fikk det for meg at jeg måtte besøke Gunn.
Jeg har det som plommen i egget her.
Hun så ham rulle seg i snøen, og hun så det blinke i sølvskoene hans.
Men han bet tennene sammen og holdt det gående.
Hører du det knase i bein?
I det samme kjente han det nappe i snøret.
Nå ser han det som sin plikt som forsker å gjøre nettopp det.
– Ikke faan, du har rota det til nok nå.
Eller har du kunnet avskaffe oss uten å gjøre det av med deg selv?
Jeg anser det imidlertid som en plikt å tro at han er uskyldig.

Subjektsløftning (verb med ikke-tematisk subjekt pluss infinitiv) (NRG s.1026 ff.)

Leken later til å være slutt.

Kommentar til analysen

Noen verb som tar infinitivskomplement, har subjekter som kan analyseres som ‘ikke-tematiske’, det vil si at de ikke er argument til verbet (en deltager i verbhandlingen), men bare til infinitivskomplementet. Et alternativ til Leken later til å være slutt er ekstraponeringskonstruksjonen Det later til at leken er slutt, der ‘late til’ har et tomt, ekspletivt det som subjekt, og leken er subjekt bare for er slutt. I eldre transformasjonsgrammatikk ble setninger som Leken later til å være slutt analysert som avledet av en struktur lik den sistnevnte ved at subjektet ble løftet ut av infinitivskomplementet og plassert som subjekt for hovedverbet. Dette motiverer navnet ‘subjektsløftning’, selv om vi ikke bruker transformasjoner i analysen. I vår analyse representeres konstruksjonen ved at SUBJ (leken) ikke er et argument til predikatet 'late*til'. I setningens PRED-verdi ser vi at ‘lek’, med indeks 3, står utenfor argumentlisten som er omsluttet av <...>. Dette subjektet er unifisert med SUBJ i infinitivsfrasen (XCOMP), der det er et argument til 'være'. Det er mulig å referere til argumentposisjoner i søkeuttrykk, så denne egenskapen kan være grunnlag for å finne eksempler på konstruksjonen. Andre sider ved analysen som kan kommenteres, er at den selekterte preposisjonen til som vanlig analyseres som ikke-semantisk – den bidrar ikke med noen egen PRED-verdi, men analyseres som inkorporert i verbets predikat (‘late*til’). Det er verd å merke seg at ekspletive subjekter også kan ‘løftes’ på denne måten: Det later til å regne. Dette viser at det er infinitivsverbet som styrer subjektvalget i slike konstruksjoner, og at det bare er rent syntaktisk at det fungerer som subjekt for hovedverbet – ikke semantisk.

Søkeuttrykk: Finn setninger med ‘subjektsløftning’, det vil si setninger med et ikke-tematisk subjekt som er identisk med subjektet i et infinitivskomplement.

#x_ >PRED #p & #x_ >(SUBJ & ARG-ATH1 & XCOMP SUBJ) & !(#x_ >VTYPE 'aux')

Parafrase

En f-struktur #x_ har en PRED-verdi #p som skal listes ut. #x_ har samme verdi for attributtet SUBJ, attributtet ARG-ATH1 og attributtstien <XCOMP SUBJ>. Det er ikke slik at #x_ har et attributt VTYPE med verdien 'aux'.

Forklaring

Første setning i uttrykket sørger for at PRED-verdien til verbet blir listet ut ved søk på Query-siden (det skjer fordi variabelnavnet ikke inneholder noen understrekning), slik at treffene kan sorteres etter dette. Det neste uttrykket benytter notasjonen >(X & Y & Z ...), som betyr at f-struktur-attributtene (eller stiene) X, Y og Z skal ha samme verdi. Ekvivalent, men mer omstendelig, kunne vi ha skrevet #x_ >SUBJ #y_ & #x_ >ARG-ATH1 #y_ & #x_ >(XCOMP SUBJ) #y_. Attributtet ARG-ATH1 krever en særlig kommentar. Dette attributtet er ikke synlig i f-strukturen, men er ett av et sett attributter som gjør det mulig å referere til deler av den semantiske formen som er verdi til PRED. I en semantisk form omslutter <...> tematiske argumenter, mens argumenter som står etter disse parentesene, er atematiske. Tematiske argumenter er deltagere i den situasjonen predikatet beskriver, mens atematiske argumenter bare er syntaktiske argumenter – de er syntaktisk subkategorisert av verbet eller konstruksjonen uten å være semantisk relatert til dem. Ekspletive subjekter (som det i det sitter en katt på trappen) er eksempler på atematiske argumenter. I eksempelet ovenfor, 'late*til<[10:være]>[3:lek]', er være, altså infinitivsfrasen, et tematisk argument til late til, mens lek er atematisk – det er tematisk argument i infinitivsfrasen, men ‘syntaktisk løftet’ opp som subjekt for late til, der det er atematisk. I søkeuttrykk kan disse elementene refereres til som attributter: >ARG1, >ARG2, >ARG3, >ARG4, >ARG-ATH1, >ARG-ATH2, >ARG-ATH3. De fire første betegner da tematiske argumenter fra venstre mot høyre i den semantiske formen, mens de tre siste betegner atematiske argumenter fra venstre mot høyre. Søkeuttrykket ovenfor spesifiserer dermed at subjektet skal være atematisk (og dessuten at det skal kontrollere subjektet i XCOMP). Endelig har også mange hjelpeverbkonstruksjoner den egenskap at subjektet ikke analyseres som argument til hjelpeverbet (f.eks. perfektum i Hun har lest boken, der bare XCOMP lest boken analyseres som semantisk argument til hjelpeverbet). Hjelpeverbkonstruksjoner er høyfrekvente, så for ikke å få for mange treff utelukker derfor siste setning hjelpeverbkonstruksjoner ved å spesifisere at VTYPE ikke skal ha verdien 'aux'.

Noen søkeresultater

Ulven kjem ikkje til å gjere det.
– Hvordan tror du det kommer til å bli med Ivar Køhn i sjefsstolen her?
Nå begynte det å snø også.
Det var kanskje da det begynte å klikke for faren til Pipen.
Og ingen i San Antonio pleide å få besøk av folk i digre sølvbiler.
– Det pleier å være mange, sa mamma.
Ullmann synes å ha et godt forhold til de fleste av sine ekskjærester.
Det er et sted der som sies å være bunnløst.
Ikke minst synes Archers små oversikter over kritikernes skjellsord, å ha vært effektive.
Det er det at eg ikkje er så sjuk, som ser ut til å bekymre dei mest.
Det så ut til å være en helt alminnelig morgen.
Termen «fleirkulturell» viser seg å vere ganske mangetydig.
Det viser seg helt umulig å få ut informasjon om selskaper i Dubais mange frisoner.
Slangen virket like tung som et batteri, og like vanskelig å manøvrere også.
– Det virket så naturlig å mistenke deg.
Det har sluttet å snø.

Objektsløftning (verb med subjekt som tilsvarer objekt m.m. for infinitiv) (NRG s. 1029 ff.)

Teksten er umogleg å forstå.

Kommentar til analysen

Konstruksjonen Teksten er umogleg å forstå omtales i NRG som ‘objektslyfting’. Dette er en misvisende betegnelse, noe også NRG selv sier (s. 1030). Konstruksjonen er fundamentalt forskjellig fra ‘subjektsløftning’, som omtales i forrige eksempel (Leken later til å være slutt). Der var det en kontrollrelasjon, uttrykt ved unifikasjon, mellom subjektet for later til og subjektet for infinitiven være, og infinitiven var et komplement (XCOMP) til predikatet ‘late*til’. I Teksten er umogleg å forstå er infinitiven å forstå ikke knyttet til verbet, men til det predikative adjektivet umogleg, og den er knyttet til som et ADJUNCT, en relativ i infinitiv, ikke som et komplement. At det er en slags relativkonstruksjon, ser vi av at vi kan ha en langdistanseavhengighet inn i den: Teksten er umulig å få Petter til å innse at Kari ikke forstår. Det er dessuten ikke bare objektet som kan bli relativisert på denne måten. Analysen ovenfor reflekterer dette gjennom at infinitivsfrasens f-struktur har et attributt TOPIC-REL, i likhet med relativsetninger. TOPIC-REL er unifisert med OBJ (indeks: 7), og refererer anaforisk til setningens subjekt teksten. Dette er markert i f-strukturen ved at PRED-verdien 'tekst' deles med subjektet. Vår grammatikk dekker ikke denne konstruksjonen (på engelsk kalt ‘tough-movement’) i dens fulle bredde; f.eks. åpner den ikke for langdistanseavhengigheter i den. Grunnen er at dette viste seg å gå for mye ut over effektiviteten ved parsing. Eksempler på konstruksjonen kan man søke etter ved å bygge på at et predikativt adjektiv har et ADJUNCT i infinitiv og med et trekk TOPIC-REL, som viser at det fungerer som en relativkonstruksjon.

Søkeuttrykk: Finn setninger med predikativt adjektiv som har et tilknyttet infinitivsuttrykk med relativ funksjon, der det er setningens subjekt som binder det relativiserte leddet.

#x_ >PREDLINK #y_ >ATYPE & #y_ >(ADJUNCT $) #z_ >TOPIC-REL & #z_ >VFORM 'inf' & #y_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt PREDLINK med verdi #y_, som i sin tur har en verdi til attributtet ATYPE (det vil si, det er et adjektiv). #y_ har også et attributt ADJUNCT, der verdien er et sett (‘$’ står for ‘∈’), og ett av medlemmene er #z_, som har et attributt TOPIC-REL. Videre har #z_ et attributt VFORM med verdi 'inf'. Strukturen #y_ (verdien av PREDLINK, altså predikativet) har PRED med verdi #p, og verdien av #p skal listes ut (det fremgår av at variabelnavnet ikke inneholder understrekning).

Forklaring

Første setning, med PREDLINK, begrenser søket til tilfeller der adjektivet fungerer som predikativ (PREDLINK) til et subjekt. Annen setning, med ATYPE, sikrer at predikativet er et adjektiv, og tredje setning sørger for at dette adjektivet har et ADJUNCT. Fjerde setning, med TOPIC-REL, sørger for at dette ADJUNCT fungerer som en relativkonstruksjon, mens femte setning, med VFORM, sikrer at det er en infinitiv. Endelig er siste setning, med PRED, med for å sørge for at adjektivenes PRED-verdier listes opp på Query-siden, slik at treffene kan sorteres etter dem. Dette gir en liste på 425 ulike adjektiver ved søk i NorGramBank; toppen av listen vises nedenfor:

Noen søkeresultater

Vaksne forstod så seint, endå det galdt ting som var mykje lettare å forklåra.
Isbjørner lever spredt over et stort, ugjestmildt område og er ikke lette å studere.
Har fått lov å lede laget ut sesongen, men hva som skjer de neste ukene er vanskelig å si.
At ein prest elskar Gud, menneske og språk, er ikkje vanskelig å forstå.
– Men dei er gode å eta.
Ho var god å halda kring.
– Du er veldig god å ha.
– Lovteksten er nesten umulig å forstå.
Mannens ansiktstrekk var umulige å se i mørket, men det glimtet hvitt i tenner som ble blottet i et slags grin.
Tekst er verdt å betale for
Det er en annen ting i stykket Maryon synes er viktig å reflektere over.
– Det var tungt å lese.
«Han blir virkelig morsom å erte.»
«Det er deilig å se på.

NRG 11.2.2 Adverbiale eksplikativsetninger

Enkelt eksempel (NRG s. 1034)

Ho vart rik fordi ho myrda tanta si.

Kommentar til analysen

Adverbiale leddsetninger med subjunksjon har kategorien CPadv i c-strukturen, mens subjunksjonen (her: fordi) har kategorien Cadv. CPadv kan opptre i ulike posisjoner, og f.eks. domineres av IP (når leddsetningen står initalt), og av VP* (VPmain, VPfin osv.), m.fl. CPadv projiserer et medlem av verdien til ADJUNCT (som er et sett) i f-strukturen. Leddsetningens f-struktur har et attributt COMP-FORM med subjunksjonens form som verdi. Utover det markeres ikke leddsetningens undertype på noen måte; CLAUSE-TYPE er 'adv' for alle adverbiale leddsetninger. Et enkelt søk etter adverbiale leddsetninger kan finne alle f-struktur-projeksjoner av CPadv og sortere dem etter verdien til COMP-FORM. Det må understrekes at avgrensningen av denne kategorien leddsetninger i NorGram avviker noe fra avgrensningen i NRG. NRG skiller ut tidssetninger som en undergruppe av adverbiale implikativsetninger (nedenfor), altså adverbiale leddsetninger med gap, der gap i dette tilfellet tilsvarer et adverbialt ledd. Dette gjelder f.eks. setninger innledet av da, når og mens. Disse formene behandles i NorGram som subjunksjoner (Cadv), og setningene analyseres ikke med noe gap.

Søkeuttrykk: Finn setninger som inneholdet adverbiale leddsetninger og sorter eksemplene etter subjunksjonen.

CPadv >> #f_ >COMP-FORM #c

Parafrase

En c-strukturnode CPadv projiserer en f-struktur #f_ som har et attributt COMP-FORM med verdi #c, som skal skrives ut (det fremgår av at variabelnavnet #c ikke innholder noen understrekning).

Forklaring

Adverbial leddsetning med subjunksjon domineres alltid av en node CPadv. Sorteringen etter subjunksjonens form skjer her på grunnlag av verdien til COMP-FORM, men kunne også ha skjedd på grunnlag av datteren til Cadv i c-strukturen. Da kunne uttrykket være slik: Cadv > #c , der ‘>’ uttrykker direkte dominans i c-strukturen og #c tar den dominerte ordformen som verdi. Dette fungerer fordi Cadv alltid opptrer som datter av CPadv. Hvis man vil begrense søket til leddsetninger i visse posisjoner, f.eks. initial posisjon under toppnoden IP, kan man tilføye dette begynnelsen av søkeuttrykket: IP > CPadv >> #f_ >COMP-FORM #c . Ved søk på Query-siden blir de ulike subjunksjonsformene listet opp; i NorGramBank finnes 81 av dem til sammen i bokmål og nynorsk. Toppen av listen, frekvenssortert, blir slik:

Hvis man ønsker å begrense søket til visse undertyper av adverbiale leddsetninger, kan man spesifisere hvilke subjunksjoner (COMP-FORM) setningene skal ha i en disjunksjon (enten-eller-forbindelse), for eksempel betingelsessetninger innledet av hvis, viss, dersom, medmindre eller bare:

Søkeuttrykk: Finn setninger med adverbiale leddsetninger innledet med hvis, viss, dersom, medmindre eller bare.

(#f_ >COMP-FORM #c:'hvis' |#f_ >COMP-FORM #c:'viss' |#f_ >COMP-FORM #c:'dersom' |#f_ >COMP-FORM #c:'medmindre' |#f_ >COMP-FORM #c:'bare')

Parafrase

En f-struktur #f_ har et attributt COMP-FORM med en av verdiene ‘hvis’, ‘viss’, ‘dersom’, ‘medmindre’ eller ‘bare’.

Forklaring

Disjunksjon (enten-eller-forbindelse) uttrykkes med ( ... | ... ).

Ved søk i bokmålsdelen av NorGramBank gir dette følgende liste på Query-siden:

Det finnes ingen eksempler med viss i bokmålsdelen av trebanken.

Noen søkeresultater (fra første søkeuttrykk ovenfor)

Eg stupte ned i eit svart mørker, og da eg opna augene att, var det natt.
Jeg hadde det godt da livet gikk i reprise.
Men det blir stilt når Rikka kjem i dusjen.
Når vi får databladet fortsetter vi dialogen med Byåsen, sier Sjøhaug.
Hvor blir det av vårt sinne hvis vi ikke kan vise det i det offentlige rom?
Hun tørker tårene mens hun forteller.
Det kjennest som eg skal svime av før eg får ei av kassene fram på golvet.
Med eitt var eg og tung og kraftlaus, som om eg bar på ei tung bør.
Om ho skyndar seg å gjøre lekser og pakke ranselen, kan ho sove litt, og så kan ho stikke tidlig, tidlig før faren kjem .
– Da tenkte jeg at operasjonen var en fiasko fordi bygningen ikke eksploderte, fordi bygningen eller søyleradene ikke kollapset.
Men det var det ikke noe å gjøre med, når hun nå hadde fått en bror, ville hun være sammen med ham også, selv om hun måtte lure seg til det.
Finn set seg på ein stein og ventar til Inga har sprunge frå seg.
Etter hvert som årene gikk, ble det klart at han ikke kunne overleve uten en ny nyre.

Betingelsessetning med spørresetningform (NRG s. 1046)

Hadde eg visst det, så skulle eg sagt deg det.


Kommentar til analysen

Betingelsessetninger kan også stå uten subjunksjon og ha form av en spørresetning (ja/nei-spørsmål) med det finitte verbet først (Hadde eg visst det ...). Slike betingelsessetninger har kategorien IPcond i c-strukturen. (NorGram gjenkjenner slike betingelsessetninger bare i setningsinitial posisjon.) IPcond projiserer et ADJUNCT i f-strukturen, markert med CLAUSE-TYPE = 'adv'. Slike betingelsessetninger kan søkes etter på grunnlag av kategorien IPcond.

Søkeuttrykk: Finn setninger med betingelsessetninger med interrogativ form, og sorter treffene etter predikatet i betingelsessetningen.

IPcond >> #f_ >PRED #p

Parafrase

En c-strukturnode IPcond projiserer en f-struktur #f_, der attributtet PRED har verdien #p, som skal listes ut (markert ved at variabelnavnet ikke inneholder noen understrekning).

Forklaring

Betingelsessetninger med interrogativ form identifiseres unikt gjennom c-strukturkategorien IPcond. Treffene kunne sorteres etter ulike kriterier; her er det valgt å sortere dem på grunnlag av predikatet i betingelsessetningen. Dette gir en utlistning av predikatene på Query-siden; i NorGramBank finnes 1432 ulike predikater i slike setninger. Nedenfor vises toppen av den frekvenssorterte listen:

Noen søkeresultater

Har du kjøpt boka, kan du jo lage basar og leige deg ein skikkeleg videofilm for pengane.
Hadde ikke det vært for behandlingen, regner Bjarte med at han ville vært skallet nå.
Var jeg på Blitz, var jeg blitzer.
Er det vanskelig å snakke om huden din med en hudpleier, anbefaler fagsjefen at du kontakter legen din.
Men skulle det koma ei, så hadde han jo det svære holet på lur.
– Skal du ha tak i meg får du hente meg, lo eg mot han og kjente meg frykteleg modig att .
Og kan jeg ikke finne kaptein Grant, kan jeg ihvertfall føre dere dit forliset skjedde.
Men har du anledning til det, bør du bruke omluft.
Veit vi ikkje kvar vi står, veit vi heller ikkje kvar vi skal gå.
Beskriver vi leger som overser pasientene, er det for å vise at selv de mest velmenende og «snille» legene gjennom sin utdanning er trent opp til å se organet fremfor personen.

NRG 11.3: Implikative setninger (leddsetninger med gap)

NRG 11.3.2: Relativsetninger

Relativsetninger med subjunksjon (NRG s. 1054 ff.)

Har du sett den lampa som eg kjøpte i går?

Kommentar til analysen

Relativsetninger med som har kategorien CPrel i c-strukturen. CPrel er datter av den frasen hvis hode blir modifisert av relativsetningen, i eksempelet NP. CPrel dominerer subjunksjonen (‘complementizer’) Crel: som. Relativsetninger fungerer som ADJUNCT til hodet (korrelatet) – CPrel projiserer en verdi til ADJUNCT i den f-strukturen aom NP projiserer. En relativsetnings f-struktur har attributtet CLAUSE-TYPE med verdien 'rel', og attributtet TOPIC-REL – relativt topic. Det siste reflekterer at korrelatet informasjonsstrukturelt fungerer som et topic internt i relativsetningen. Verdien av TOPIC-REL korresponderer ikke med noen node i c-strukturen. TOPIC-REL er unifisert med det relativiserte leddet i relativsetningen – dens ‘gap’. I eksempelet er det OBJ som er relativisert, og unifikasjonen fremgår av at verdien til OBJ og verdien til TOPIC-REL har samme indeks (34). Relasjonen mellom TOPIC-REL og korrelatet utenfor relativsetningen er ikke uttrykt ved unifikasjon; den analyseres som en anaforisk relasjon – TOPIC-REL har ‘pro’ som PRED og er slik markert som et (abstrakt) pronominalt element. Likevel er verdiene av trekkene PERS, NUM, GEND (kjønn) og NTYPE delt mellom TOPIC-REL og korrelatet lampe; dette er gjort for å sikre at eventuell kongruens i relativsetningen blir riktig (lampen som er grønn, ikke *lampen som er grønne). Søk etter relativsetninger med subjunksjon kan nøye seg med å referere til c-strukturnoden CPrel. Søket kan avgrenses på ulike måter; vi kan for eksempel begrense oss til relativsetninger der det relativiserte leddet er direkte objekt (senere eksempler viser andre relativiserte ledd, også i innføyde setninger):

Søkeuttrykk: Finn setninger med relativsetninger med subjunksjon der relativsetningens direkte objekt er relativisert.

CPrel >> #f_ >TOPIC-REL #g_ & #f_ >OBJ #g_

Parafrase

En c-strukturnode CPrel projiserer en f-struktur #f_ som har et attributt TOPIC-REL med verdi #g_. Den samme f-struktur #f_ har et attributt OBJ med samme verdi #g_ som TOPIC-REL har.

Forklaring

Noden CPrel identifiserer entydig relativsetninger med subjunksjon Crel. At det er objektet som skal være relativisert, uttrykkes ved at TOPIC-REL og OBJ i relativsetningens f-struktur får den samme verdi #g_, og dermed må være unifisert.

Noen søkeresultater

Så gjekk dei i lag oppover det fjellet som dei kallar Oljeberget.
At heller ikkje ho klarte noko som ikkje han klarte.
– Ein omn, det er slikt som menneska har.
– Eg går ut frå at det er den svære bunken med papir som du dreg med deg på preikestolen?
Eg skreiv på hotellets papir, som eg hadde fått i resepsjonen.
En ny stemme som Geir kjente, kom inn:
Han festet garnet til snora, drog det under isen og bandt endene til kvister som han satte godt fast i snøen.
– Komikeren beskriver situasjoner som vi deretter forestiller oss – en mental repetisjon, i stedet for en visuell repetisjon.
Barna merker lidenskapen som Hanne utstråler.
Han fyren som dere drepte, hadde massevis av venner, og i hele byen står Sosser mot Greaser.
Han har et bilde av navlen hennes som han tar frem før han sovner.
Han ville jeg skulle gå med en sånn kjole som de andre damene i selskapet hadde.

Relativsetninger uten subjunksjon (NRG s. 1055)

Har du sett den lampa eg kjøpte i går?

Kommentar til analysen

Forrige eksempel (Relativsetninger med subjunksjon ) illustrerer analysen av relativsetninger med som. Subjunksjonen som kan utelates når det ikke er subjektet i relativsetningen som er relativisert. Kategorien i c-strukturen er da ikke CPrel, men bare Ssub2 direkte. (Forskjellen mellom Ssub i forrige eksempel og Ssub2 er bare at Ssub2 obligatorisk dominerer et subjekt, mens det kan være ekstrahert (et gap) i Ssub; denne distinksjonen er innført av hensyn til parsingeffektivitet.) F-strukturen er som f-strukturen i relativsetninger med subjunksjon (se forrige eksempel) bortsett fra at den ikke har noe trekk COMP-FORM (‘complementizer form’). Fraværet av dette trekket kan brukes ved søk etter relativsetninger uten subjunksjon. Som ved forrige eksempel kan vi her begrense søket til relativsetninger med relativisert direkte objekt. Dessuten vil vi avgrense søket fra ‘ubundne’ relativsetninger, det vil si frie relativer av typen Han tar hva han finner. De har også de egenskapene som er nevnt her, og må derfor utelukkes eksplisitt hvis man ikke vil inkludere dem (de omtales nedenfor).

Søkeuttrykk: Finn setninger med relativsetninger uten subjunksjon der relativsetningens direkte objekt er relativisert, og uten å inkludere frie relativer.

#x_ >(ADJUNCT $) #f_ >TOPIC-REL #g_ & #f_ >OBJ #g_ & #f_ >CLAUSE-TYPE 'rel' & !(#f_ >COMP-FORM) & !(#x_ >PRON-TYPE 'free')

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt ADJUNCT med en verdi som inkluderer en f-struktur #f_ (ADJUNCT har et sett som verdi, og ‘$’ står for medlemskapssymbolet ‘∈’), #f_ har et attributt TOPIC-REL med verdi #g_, og et attributt OBJ med den samme verdi #g_, #f_ har videre et attributt CLAUSE-TYPE med verdi 'rel', og #f_ har ikke et attributt COMP-FORM (‘!’ uttrykker negasjon). Strukturen #x_ (som har relativsetningen som ADJUNCT) har ikke et attributt PRON-TYPE med verdien 'free'.

Forklaring

Relativsetninger identifiseres ved trekket CLAUSE-TYPE = 'rel'. Dette søkeuttrykket (i motsetning til søkeuttrykket ovenfor, for relativsetninger med som), innledes med et uttrykk som spesifiserer at relativsetningen #f_ skal være ADJUNCT til en struktur #x_. Det er fordi vi trenger å referere til den overordnede strukturen #x_ til slutt i søkeuttrykket, der det spesifiseres at denne strukturen ikke skal ha trekket PRON-FORM = ‘free’. Dette er for å utelukke frie relativer fra treffene (Han tar hva han finner). At det er objektet som skal være relativisert, uttrykkes ved at TOPIC-REL og OBJ i relativsetningens f-struktur får den samme verdi #g_, og dermed må være unifisert. Dette uttrykket gir mange treff i trebanken. Treffene kan sorteres f.eks. gjennom tilføyelse av setningen & #x_ >PRED #p , som lister ut verdien av PRED for den strukturen #x_ som har relativsetningen som ADJUNCT, altså korrelatet for relativsetningen. Verdien av variabler som skrives uten understrekning, blir listet ut på Query-siden.

Noen søkeresultater

Han stoppar henne ikkje, enda han veit at ikkje eit ord av det ho seier er sant.
Den fisken jeg fikk den gangen, var like gjev som den jeg får i dag.
– No kjem han hit for å fullføra det han ikkje greidde den gongen!
De jeg valgte, var kjent for å være ekstremt vanskelige å lage, men komponentene var lette å få tak i.
Alle orda eg aldri sa.
En følelse hun deler med svært mange andre pårørende.
Eva seier at ho berre treng å tenke på eit bestemt bilde ho såg ein gong.
Det var et språk han ikke helt skjønte, men han visste at hun fortalte ham noe viktig.
Den sannheten vi søker.
De hadde bestrebet seg på å gi salongen det mykt kvinnelige preget de likte så godt, men forgjeves.
Med vilje ignorerte hun skyldfølelsen hun alltid fikk når hun tok disse tidlige musikktimene.
– Det er viktig at den første sommerfuglen du ser om våren er lys.

Relativsetninger med ‘spørreord’: 'hvis' (NRG s. 1057.)

Dette er en kvinne hvis bedrifter lenge bør huskes

Kommentar til analysen

I sjeldne tilfeller brukes relativt pronomen på norsk. Det mest aktuelle eksempelet er den possessive relativ hvis, som opptrer som bestemmer i en innledende nominal frase i hv-relativen. hv-relativen har kategorien WhPrel i c-strukturen, og ikke CPrel, ettersom hvis ikke er en subjunksjon (Crel). Hodet i WhPrel er frasen POSSrel (hvis bedrifter). Possessiven hvis refererer tilbake til korrelatet (kvinne), og er representert som verdien til TOPIC-REL i relativsetningen. hvis bedrift opptrer som subjekt for bør og huskes (indeksen 12 viser at de to er unifisert), og vi ser at verdien av TOPIC-REL hvis (med indeks 32) gjenfinnes som verdien av <SPEC POSS> innenfor subjektet bedrift. hvis er representert med PRED = ‘pro’ og PRON-TYPE = ‘int’ (interrogative). Forekomsten av POSSrel alene er nok til å identifisere slike relativsetninger unikt.

Søkeuttrykk: Finn relativsetninger med relativ possessiv hvis.

POSSrel

Parafrase

C-strukturen inneholder en node POSSrel.

Forklaring

hvis som POSSrel opptrer bare i relativsetninger av denne typen, så dette søkeuttrykket er tilstrekkelig til å finne dem.

Noen søkeresultater

Den offisielle distriktsguvernøren Mohammed Saleh, hvis kontor er bare fem kilometer herfra, har ikke vært i landsbyen på tre måneder, ikke siden forrige operasjon.
– Heldigvis fant jeg en flott dame etterpå, og ble sammen med en jente hvis familie har hytte her.
Bruddet med NRK førte likevel til noe godt, ettersom makker Øystein Karlsen fikk med seg Schau som manusforfatter på tv-serien Dag, som handler om samlivsterapeuten Dag Refsnes, hvis filosofi er at alle egentlig burde leve alene.
En slags kollektiv versjon av Voldemort: skurken hvis navn vi ikke nevner.
I internasjonale medier blir kvinner ofte fremstilt som ofre, hvis liv avgjøres av omstendigheter og andres beslutninger, sjelden av deres egen vilje, styrke og mot.
I tillegg kan databasen finne rekkefølgen av aminosyrer i proteiner hvis genetiske kode ennå ikke er kjent, noe som har vært vanskelig tidligere.
I menneskekroppen finnes det flere ringliknende muskler hvis oppgave er å hindre fri flyt mellom passasjer
Pest bryter ut som følge av Yersinia pestis, en bakterie hvis navn muligens ikke vekker spesielle assosiasjoner, annet enn hos fagfolk og spesielt interesserte.
Gerhardt var ekspeditør i et stormagasin, og hans eneste visdom besto i følgende setning, hvis patos steg med graden av hans fullskap:
Men den vilje hvis redskap hun var, hadde makt over ham.
«Denne sivilisasjons ånd, hvis uttrykk er vår tids industri, arkitektur, musikk, fascisme og sosialisme, forekommer forfatteren å være fremmed og usympatisk.»
og Rosie Scott, en australsk romanforfatter hvis bøker har gjort sterkt inntrykk på meg med sin bredde og menneskelighet.
Inspirert bl.a. av den gjenoppdagede hellenistiske forfatter Sextus Empiricus, hvis verk Hypotyposeon ble en hovedkilde til kunnskap om oldtidens skeptisisme, går han veier som ender i den totale uvisshet..
Du gir ikke husrom til en mann hvis erklærte hensikt er å myrde deg.
Mannen sender også to parallelle signaler: han er på samme tid akademiker med analytisk perspektiv, og et menneske hvis følelsesmessige plattform er sterkt preget av hans folks skjebne.
Hun var en de mange franske elevene hvis lærer ba deg flytte ræva di.
Malaria er likevel bare en av de tropesykdommene hvis behandling har blitt nedprioritert.

Relativsetninger med ‘spørreord’: 'hvorav' m.fl. (NRG s. 1057.)

Det var fem hoteller i byen, hvorav han eide tre

Kommentar til analysen

Formene hvorav, hvoretter og hvorfra m.fl. kan også innlede relativsetninger. NorGram analyserer disse som relative subjunksjoner (Crel); det kunne også argumenteres for å analysere dem som relative pronominale adverb. Analysen av hvorav skiller mellom to elementer i f-strukturen: predikatet ‘av’, og dets objekt anaforen hvor-. Det anaforiske elementet opptrer som verdi til TOPIC-REL og refererer tilbake til korrelatet hoteller (merk delt verdi av kjønn, GEND). TOPIC-REL er unifisert med objektet til 'av' i leddsetningens f-struktur, og utgjør der et ADJUNCT sammen med 'av'. Søk etter slike eksempler kan basere seg på at Crel i c-strukturen dominerer en ordform som begynner på hvor-.

Søkeuttrykk: Finn relativsetninger med relative spørreord på hvor-

Crel > #w:"hvor.*"

Parafrase

En c-strukturnode Crel dominerer direkte en ordform som begynner på "hvor-". Denne formen tildeles en variabel #w, slik at verdien listes ut (verdier til variabler uten understrekning listes ut på Quesry-siden).

Forklaring

Crel er kategorien for relativ subjunksjon. Dette uttrykket finner da alle eksempler der den relative subjunksjonen begynner på "hvor-". På Query-siden blir formene listet ut:

Noen søkeresultater

Obama viste til at mange lærere har mistet jobben og at en lærer i Las Vegas hadde 42 elever, hvorav noen måtte sitte på gulvet.
Det var i alt elleve mann, hvorav tre var ubevæpnet, og for meg så det ut som de var bundet.
Han lærte opp assistenter, hvorav den mest kjente naturligvis er Kepler.
32 kvinner, hvorav halvparten var overvektige med en kroppsmasseindeks på over 30, deltok i studien.
Pascal avslutter med å gjennomgå en mengde hydrostatiske observasjoner hvorav alle kan forklares ved hjelp av hans grunnprinsipper.
Tre unger har de også, hvorav den eldste gutten på åtte ikke får lov til å gå på skolen.
I Norge er Bjorns fokus på sør-øst Norge, hvorfra han for tiden samler inn data og derfor venter med konklusjonene.
Dette bryter med Aristotelesʼ oppfatning om et begrenset univers hvor det finnes en fast referanseramme hvorfra alle plasseringer og bevegelser utvetydig kan defineres.
Gjennom skogen, mellom åser som hadde fått et svakt grønnskjær, kjørte han opp til utsiktshøyden, hvorfra man hadde utsyn over byen.
Det høljet ned så de grønne rutene i kalesjen lignet fossefall, hvorfra det plasket rikelig inn på oss alle sammen.
Frem til omkring 2017 vil et gradvis temperaturfall dominere, en ny varmetopp vil kulminere omkring 2025, hvoretter temperaturen igjen vil minske.
Der inntok jeg frokosten, hvoretter jeg ryddet og stelte litt før jeg beveget meg innover mot midten, der jeg har mitt tegnebrett og min datamaskin, som De ser.

Ubundne relativsetninger (frie relativer) (NRG s. 1058 ff.)

Hva som kjøpes, må spises.

Kommentar til analysen

Ubundne (frie) relativer er relativsetninger uten eksternt korrelat, altså relativsetninger som ikke er innordnet i en nominalfrase. De innledes med pronomenene hva eller hvem og fungerer alene som et nominalt ledd i setningen (subjekt, objekt osv.). hva og hvem i denne funksjonen klassifiseres som PRONfree, og hele frasen får kategorien WhPfree i c-strukturen. Med denne analysen er det ikke helt presist å si at slike setninger ikke har korrelat, ettersom hv-ordet faktisk er analysert analogt med et korrelat her. I f-strukturen analyseres slike fraser med PRED = 'pro', altså som et pronominalt element, med relativsetningen tilknyttet som ADJUNCT og med samme analyse (TOPIC-REL osv.) som relativsetningene diskutert ovenfor. I eksempelet her er TOPIC-REL unifisert med SUBJ (indeks 20), som uttrykker at det er subjektet som er relativisert. Frasen fungerer også som SUBJ (og TOPIC) i den overordnede setningen. Kategorien WhPfree kan brukes ved søk etter denne konstruksjonen.

Dessverre vil treffene inneholde noe støy, ettersom det kan være vanskelig å skille mellom tilfeller av fritt relativ (WhPfree) og avhengig spørresetning (WhP) ved parsing. Avhengig spørresetning er knyttet til visse verb som tar dem som komplement, f.eks. spørre, vite, forstå: Jeg spør hva han liker; Jeg vet hva han liker. I slike tilfeller kunne man bruke utbrytning: Jeg vet hva det er han liker. Da er det avhengig spørresetning (WhP). Ved verb som ikke tar avhengig spørresetning, som ta, må det derimot dreie seg om en fri relativ: Han tar hva han liker = Han tar det han liker. Her er ikke omskrivning med utbrytning mulig: *Han tar hva det er han liker er ikke et alternativ. Problemet oppstår ved verb som kan ta enten avhengig spørresetning eller objekt, som f.eks. forstå (forstå forklaringen; forstå hva som skjer). Da kan man få en tvetydighet: Han forstår hva han vil kan både bety Han innser hva det er han vil (avhengig spørresetning) og Han forstår det han vil forstå (tilsvarende fritt relativ). I slike tilfeller kan den ikke-intenderte tolkningen ha blitt valgt. Et annet problem er at ikke alle verb og uttrykk som kan opptre med avhengig spørresetning, har dette registrert i vårt leksikon. Da vil analysen i trebanken ofte bli fritt relativ (WhPfree) der den skulle ha vært avhengig spørresetning (WhP). Et tredje problem er at grenseoppgangen mellom de to i enkelte tilfeller kan være vanskelig også for en grammatiker.

Søkeuttrykk: Finn setninger med frie relativer.

WhPfree

Parafrase

C-strukturen inneholder en node WhPfree.

Forklaring

Alle frie relativer er av kategori WhPfree i c-strukturen, så dette uttrykket er tilstrekkelig. Hvis man f.eks. vil begrense søket til frie relativer i visse syntaktiske funksjoner, som subjekt, kan man utvide uttrykket: WhPfree >> #f_ & #g_ >SUBJ #f_ . Dette betyr at frasen WhPfree projiserer en f-struktur #f_ og at det finnes en f-struktur #g_ som har et attributt SUBJ med #f_ som verdi. Noen søkeresultater av det ubegrensede søkeuttrykket:

Noen søkeresultater

Dette vil kreve høyere inflasjon enn hva Bundesbank vil godta.
– Egentlig er ikke dette noe annet enn hva jeg som vanlig arbeidstaker forholder meg til:
Thomas er på randen av hva han klarer.
Det er bare vi som bærer dem, som har gjennomlevd hva den virkelig betyr.
– Hva regjeringen gjør, spiller ingen rolle for hvor mye vi satser.
Bellona hevder dette kun er en tredel av hva som trengs for å være et godt incitament.
Arvematerialet, eller cellens DNA, består av gener som hver og en inneholder en kode eller instruks for hva cellen skal gjøre.
– Hva Mary så i den gutten, har jeg aldri forstått.
Er han deprimert nå igjen, herregud, ja, hva han har å slåss med!
Han hadde fått stadsfysikus Büchners velsignelse til å gå dit og se på hva han ville, og snakke med hvem han ville, så lenge han ikke gjorde noe for å ødelegge for Büchners egne forsøk.

Relativsetninger som modifiserer predikatet: 'noe (som)' (NRG s. 1061)

Tiltalte hadde vært tiltalt for ran, noe som var skandaløst.

Kommentar til analysen

F-strukturen i dette eksempelet er vist i ‘PREDs-only'-modus for å redusere størrelsen. Relativsetninger kan modifisere hele predikatet i setningen ved å bli knyttet til korrelatet noe og plassert etter komma til slutt i setningen. I dette eksempelet refererer korrelatet noe anaforisk tilbake til predikatet hadde vært tiltalt for ran. Slike fraser har kategorien QuantPprpstn (en kvantorfrase som refererer til en proposisjon) i c-strukturen, og projiserer et ADJUNCT til setningen. Dette ADJUNCT har 'pro' som PRED og relativsetningen som var skandaløst som relativt ADJUNCT. Den interne analysen av relativsetninger er forklart ovenfor under Relativsetninger med subjunksjon . Eksempler på denne konstruksjonen kan søkes etter på grunnlag av c-strukturkategorien QuantPprpstn.

Søkeuttrykk: Finn setninger med noe (som) -relativ som modifiserer predikatet i setningen

QuantPprpstn

Parafrase

C-strukturen inneholder en node QuantPprpstn.

Forklaring

noe (som)-relativer er alltid av kategorien QuantPprpstn, så dette uttrykket er tilstrekkelig.

Noen søkeresultater

135 personer var involvert, noe som tilsvarte 1 prosent av alle asylsøkere.
Fischer insisterte på en rekke krav for å spille kampen, noe det internasjonale sjakkforbundet nektet å godta.
Han påpeker at i den dype søvnen får vi økt blodtilførsel til musklene, noe som gjør at tilførsel av næringsstoffene til musklene går raskere.
De aller fleste kjøkkenviftefiltre kan i dag vaskes i oppvaskmaskinen, noe som gjør jobben lettere.
Han skal senere forlate den stadig mer paranoide og tyranniske Macbeth, noe kona og barna skal komme til å betale for.
Snøen faller nesten loddrett, noe den ellers aldri gjør her oppe.
Jeg drikker ikke, spiser ikke sjokolade, og jeg trener, noe jeg tenker at er sunt, sier hun.
– Jeg gikk latinlinjen, noe jeg aldri skulle ha gjort.
Du tok igjen noe av den tapte ungdommen din, noe du aldri hadde opplevd da du var tenåring.
Det må jeg si, sa jeg forsonlig, og da så hun glad ut, noe som forbauset meg.
– Hvis Celia er gravid, noe jeg tviler på, kan det ikke være mitt.
De aller fleste av dem er opplagte bortvisningssaker, noe de vel vet selv.

Infinitvsrelativ (NRG s. 1062 f.)

Eg ser etter ein knagg å hengje jakka på.

Kommentar til analysen

Infinitivsfraser med ‘å’ kan knyttes til nominale ledd, som datter av NP, DP, QuantP osv., og der fungere som relativer. Det vil si, i likhet med finitte relativsetninger har de et gap som korresponderer med korrelatet, og dette gap kan fylle ulike funksjoner og også være arbitrært dypt innføyet i ytterligere leddsetninger (langdistanseavhengighet): Eg ser etter ein knagg å be Per om å hengje jakka på. Infinitivsfrasen har kategorien CPinf, som er infinitiv med subjunksjon (Cinf) ‘å’. I eksempelet står den som datter av NP-en med knagg som hode. CPinf projiserer en verdi til ADJUNCT i f-strukturen, knyttet til predikatet 'knagg'. Den interne analysen av infinitivsrelativen, med TOPIC-REL osv., er som analysen av relativsetninger ellers; se Relativsetninger med subjunksjon , bortsett fra VFORM = 'inf’ og COMP-FORM = 'å'. Vi ser at verdien av TOPIC-REL, med indeks 18, er unifisert med verdien til OBJ for 'på' i ADJUNCT; det er altså objektet for preposisjonen som er relativisert. Infinitivsrelativer kan søkes etter ved å referere til CPinf i c-strukturen, sammen med trekket TOPIC-REL i f-stukturen. I tillegg er det nødvendig å avgrense søket fra andre infinitivsuttrykk med slik relativ-struktur, som også kan være knyttet til adjektiver, som beskrevet ovenfor under Objektsløftning .

Søkeuttrykk: Finn infinitivsrelativer som modifiserer nominale ledd.

#c_ > #d_:CPinf & #c_ >> #f_ & !(#f_ >ATYPE) & #d_ >> #g_ >TOPIC-REL

Parafrase

En c-strukturnode #c_ dominerer direkte en c-strukturnode #d_ med etikett CPinf, og noden #c_ projiserer en f-struktur #f_ som ikke har et attributt ATYPE, og #d_ (CPinf) projiserer en f-struktur #g_ med et attributt TOPIC-REL.

Forklaring

Siden det er nødvendig å utelukke tilfeller der infinitivsfrasen modifiserer et adjektiv, spesifiserer første setning at infinitivsfrasen (CPinf) domineres i c-strukturen av en node #c_. Det gjør det mulig dernest å kreve at denne noden #c_ ikke er en adjektivfrase: Annen setning sier at #c_ projiserer en f-struktur #f_ som ikke har et attributt ATYPE (‘!’ uttrykker negasjon). Siste setning spesifiserer at f-strukturen til CPinf skal ha et attributt TOPIC-REL, og dermed at den skal være en relativkonstruksjon.

Noen søkeresultater

Dette har funket godt for mine foreldre, og er en flott og enkel måte å lære seg litt av språket på.
Hun fant sikkert en måte å gi Adam skylden på.
Ytterst på Nakenodden der det knapt fins et strå å gjemme seg bak.
Skoene under senga til Isabel har ingen steder å gå.
«Jeg klarer ikke å utføre jobben min, jeg har ingen å snakke med, venner som fullt ut forstår.
Skytterne har mest å vinne, men også mest å tape.
De hadde alle så mye å snakke om.
Fire tidligere studenter oppsøkte tre professorer og spurte dem om de hadde noe å kommersialisere.
Hun løp opp trappen til badet, glad over å få noe praktisk å gjøre.
Tre skilt sammenlagt ga syv kilometer å sykle.
De hadde ikke mange søkere å velge mellom, innrømmet han trett for seg selv.
– Har ikke du et hjem å gå til? undret Matthew.

NRG 11.3.3: Adverbiale implikativsetninger

Adverbiale implikativsetninger er adverbiale leddsetninger med gap, der gap tilsvarer et adverbialt ledd. De kan modifisere et adverb, et substantiv eller en annen kategori i oversetningen. Denne kategorien er noe mindre omfattende i NorGram enn i NRG. NRG inkluderer også tidssetninger innledet med da, når, mens og før; disse analyserer NorGram uten gap og med alle de nevnte formene som subjunksjoner. De hører derfor hjemme under adverbiale eksplikativsetninger ovenfor. Stedssetninger analyserer imidlertid også NorGram som implikative.

Stedssetninger med subjunksjon ('hvor') (NRG s. 1064)

Han falt uti der hvor elva var stridest.

Kommentar til analysen

Leddsetningen hvor elva var stridest modifiserer stedsadverbet der, som står i oversetningen. Leddsetningen har kategorien CPloc – lokativ leddsetning – og hvor analyseres som en lokativ subjunksjon Cloc. Setningen CPloc står i eksempelet som datter av en lokativ adverbfrase ADVPloc, med der (ADVloc) som hode. F-strukturene til de to lokativene uti og der ... er medlemmer av verdien til ADJUNCT i f-strukturen. Strukturen for der ... har hvor-setningen som ADJUNCT. At denne setningen er en type relativsetning, fremgår av at den har trekket TOPIC-REL; se Relativsetninger med subjunksjon for nærmere forklaring av dette trekket. Verdien av TOPIC-REL her har ADV-TYPE = 'loc’ og er unifisert med en verdi av ADJUNCT i leddsetningen (indeks 20); det er altså et lokativt adverbial som er relativisert. Lokativsetninger kan søkes etter på grunnlag av c-strukturkategorien CPloc. Treffene kan eventuelt sorteres på grunnlag av den frasen som CPloc er datter av – ADVPloc i eksempelet.

Søkeuttrykk: Finn lokative leddsetninger (stedssetninger) innledet med hvor, og sorter treffene etter den frasetypen de er datter av i c-strukturen.

#c:[cat] > CPloc

Parafrase

En c-strukturnode #c, hvis verdi til trekket ‘cat’ skal listes ut, dominerer en node CPloc.

Forklaring

Kategorien CPloc identifiserer unikt stedssetninger innledet av hvor, som er eneste medlem av kategorien Cloc. Kategorien til den noden som dominerer CPloc blir listet ut ved at noden betegnes med en variabel (#c) uten understrekning i variabelnavnet, og med ‘[cat]’ etter kolon, som spesifiserer nodens kategori-trekk. Dette gjør det mlig å sortere treffene etter denne kategorien. Output på Query-siden blir da slik:

Noen søkeresultater

Det nøyaktige stedet hvor det ble skutt fra er atskilt med glassvegger.
Vi bruker et lite hjørne hvor vi monterer papirmapper.
Nå begynner en fase hvor mye skal ta form og utvikles.
For det første er det parkering under bakken der hvor bombebilen sto.
Politikernes oppmerksomhet er der hvor larmen er størst og de økonomiske interessene finnes.
Hun svømte innover mot grunna og reiste seg der hvor vannet rakk henne til livet;
Inn dit hvor alt er mørkt og kaldt.
Deretter setter de kursen for Bodø hvor nye eventyr venter:
Kom heller til Moskva, hvor du kan jobbe hardt og føle deg hjemme!
Jeg vil ikke at den dagen skal komme hvor jeg sitter og ikke tør å satse fordi jeg er redd.
Hun kikket langs den stille gata, hvor det ikke stod noen biler parkert og hvor alle husene var like og hadde like lukkede og tomme ansikter.

Stedssetninger uten subjunksjon (NRG s. 1064 f.)

Det huset der vi bur , vart bygt i førre hundreåret.

Kommentar til analysen

Stedssetninger kan også stå uten subjunksjon når de modifiserer et stedsadverb, vanligvis der, men også her, hit og dit er mulige. Kategorien er da Ssub2, det vil si underordnet S (forskjellen mellom Ssub og Ssub2 er bare at sistnevnte har obligatorisk uttrykt subjekt – subjektet kan ikke være ekstrahert. Grunnen til å skille dette ut som en egen kategori har sammenheng med effektivitet i parsingen). Ssub2 er her datter til en lokativ adverbfrase ADVPloc med der som hode (ADVloc). ADVPloc modifiserer i sin tur en NP med huset som hode. F-strukturanalysen er som analysen av forrige eksempel, Stedssetninger med subjunksjon , der hvor elva var stridest. Eksempler på slike stedssetninger uten subjunksjon kan finnes på grunnlag av dominansforholdet mellom ADVPloc og Ssub2.

Søkeuttrykk: Finn lokative leddsetninger (stedssetninger) uten subjunksjon.

ADVPloc > Ssub2

Parafrase

En c-strukturnode ADVPloc dominerer direkte en node Ssub2.

Forklaring

Leddsetninger uten subjunksjon er alltid av kategorien Ssub2. Når denne domineres av ADVPloc, må det være et ADVloc som blir modifisert.

Noen søkeresultater

Å, eg kjende meg uovervinneleg der eg sat høgt på den sterkaste hesten i verda, og eg lo høgt i overmot.
Stormvind stod der han skulle stå.
Det siste brevet er på mange måtar ein sluttsum, der han samanfattar det som i opphavleg form er meisla ut i dei tidlegare breva.
På flyet tilbake til Hawaii der han var gjesteforsker, leste han kjennelsen fra Høyesterett.
Han var klissvåt der han lå i senga.
Dermed kan den slå seg ned i slimhinnen i magesekken, der den kan forårsake infeksjon og eventuelt mavesår.
Du har et lite rom, der du bor.
Selv vesken hennes sto åpen på benken, akkurat der hun hadde etterlatt den.
Han så veldig alvorlig ut der han satt, nesten som en prest i den strenge parykken.
Derfor har vi lenge arbeidet for flere mobile politiposter, som kan flyttes dit det er størst behov for dem.
Alt skal vekk, alt skal tilbake dit det kom fra, ingenting skal bli igjen;
For nær bilene må det stå, helt nær, sa han og slang en pinne ned dit han mente.
Her eg bur finst det mange.

Tidssetninger

NRG og NorGram analyserer tidssetninger forskjellig. NRG behandler tidssetninger med da, når, mens og før som adverbiale implikativsetninger, altså som leddsetninger med gap, der det innledende ordet analyseres som et adverbial i oversetningen. NorGram analyserer dem uten gap og med alle de nevnte formene som subjunksjoner. De hører derfor hjemme under adverbiale eksplikativsetninger ovenfor.

NRG 11.3.4 Sammenligningssetninger

Sammenligningssetninger, som innledes med konjunksjonene som eller enn eller står uten konjunksjon, kan modifisere gradsadverb, visse determinativer eller adjektiver i komparativ.

Sammenligningssetninger under AP med gradsadverb som korrelat (NRG s. 1071 ff.)

Han er like rask som du er.

Kommentar til analysen

Sammenligningssetninger som modifiserer gradsadverb, innledes med som eller enn eller står uten konjunksjon (ved visse gradsadverb). De har kategorien CONJPcomp (konjunksjonsfraser for ‘comparison’); denne kategorien omfatter ikke bare sammenligningssetninger, men også andre sammenligningsledd (f.eks. også som du, hvis det erstatter som du er i eksempelet). I dette eksempelet er CONJPcomp datter av en adjektivfrase (AP) med rask som hode. Sammenligningssetningen analyseres likevel ikke som modifiserende adjektivet, men som modifiserende gradsadverbet (AVdeg) like. Dette fremgår av f-strukturen, som derfor har en hierarkisk struktur som avviker fra c-strukturens. Adjektivfrasen fungerer som predikativ (PREDLINK) til 'være', med PRED = 'rask'. ‘rask' har et ADJUNCT med PRED = 'like' – gradsadverbet. Dette gradsadverbet tar et argument med funksjonen OBL-COMPAR – et sammenlignende oblikt argument – og her finner vi f-strukturen til leddsetningen (CONJPcomp), som altså er underordnet 'like' i f-strukturen. som er analysert med sitt eget PRED, i likhet med en preposisjon – dette er fordi frasen ikke behøver å ha setningsform (like rask som du). Selve leddsetningen står som OBJ til 'som’. Den har trekket CLAUSE-TYPE = rel, altså en relativsetning. C-strukturnoden CONJPcomp og trekket OBL-COMPAR kan brukes til å finne sammenligningsledd. Avgensningen til sammenligningssetninger kan f.eks. benytte noden Ssub2 (underordnet setning), dominert av CONJPcomp.

Først og fremst ved gradsadverbet kan konjunksjonen som sløyfes (Så fin (som) han var!). F-strukturen er den samme, bortsett fra at verdien av OBL-COMPAR da har 'pro' som PRED (istedenfor 'som'). I c-strukturen er kategorien CONJPcompnullc istedenfor CONJPcomp. Slike eksempler kan inkluderes i søket ved å bruke asterisk (CONJPcomp*), som betyr at nodeetiketten begynner på ‘CONJPcomp’, men kan være lengre.

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger som modifiserer gradsadverb og er knyttet til adjektivfraser

AP* > #c_:CONJPcomp* > Ssub2 & #c_ >> #f_ & #g_ >OBL-COMPAR #f_ & #g_ >PRED #p & #g_ >ADV-TYPE 'degree'

Parafrase

En c-strukturnode med etikett som begynner på AP, dominerer direkte en node med etikett som begynner på CONJPcomp, som vi tilordner variabelen #c_, og den dominerer i sin tur en node Ssub2. Den samme noden #c_ (CONJPcomp*) projiserer en f-struktur #f_, og det finnes en f-struktur #g_ som har #f_ som verdi til trekket OBL-COMPAR. #g_ har trekket PRED med verdi #p, som skal listes ut (variabelnavnet inneholder ikke understrekning, som signaliserer at verdien skal listes), og #g_ har også et attributt ADV-TYPE med verdi 'degree'.

Forklaring

Første setning avgrenser søket til sammenligningssetninger dominert av en adjektivfrase. Annen setning finner #f_ som f-strukturen til frasen CONJPcomp*, og tredje setning spesifiserer at denne f-strukturen skal være verdi til trekket OBL-COMPAR i en f-struktur #g_ (gradsadverbets struktur). Med utgangspunkt i #g_ kan det nå spesifiseres at #g_s PRED-verdi skal listes ut, slik at treffene kan sorteres etter det predikatet som uttrykkes av gradsadverbet (fjerde setning), og videre at det faktisk må være et gradsadverb (femte setning). Ved søk på Query-siden får vi først listet ut predikatene til de gradsadverbene som opptrer i denne konstruksjonen, med frekvenser:

Noen søkeresultater

For eg kom sikkert dit, så slem som eg hadde vore.
Jeg kom bare for å fortelle deg at du ikke er så smart som du tror, og jeg er syk og lei av knepene dine.
Det var ikke så varmt og lummert som det ville bli senere på sommeren i det fuktige deltaområdet, men likevel ganske varmt.
Nei, så vidt eg kan sjå er ho heilt åleine.
Så tung du har blitt.
– Uff, så varmt det er i dag, seier pappa som både har skinnjakke og langbukse på seg, endå det er midt på sommaren.
– Å, så søt ho er! sa andungen.
Ja, mykje må forandrast, tenkjer eg der eg sit bak ryggen til Idun, verda må bli like fin som den var til å begynne med, for alle!
Men like fort som han sette seg opp, slutta levenet.
Men hun liker det like dårlig som de gjør det.
Thomas bukket lett for å takke for friheten sin, men tok imot den egentlig like følelsesløst som han ville tatt imot en kjøttbit han ble servert.
Vi har store geografiske avstander, og er mye mer avhengige av bil enn man er i resten av landet.
Hvis jeg ikke klarer det, vil han en dag bli ensom og enda mer ulykkelig enn han er nå.
Paradokset med Oslo-avtala er at nybygginga aldri har vore meir omfattande enn dei sju åra fredsprosessen har vart.
Et stalltips er at middagen blir mindre tradisjonell enn den var i kronprinsesse Victorias bryllup.
Luften var kjøligere og mindre fuktig enn den pleide å være i sørstatene.
Vi var bedre forberedt enn vi hadde vært til noen annen engelskprøve dette året.

Sammenligningssetninger under NP med gradsadverb som korrelat (NRG s. 1071 ff.)

Per fekk ein like god karakter som Lise gjorde.

Kommentar til analysen

Forskjellen mellom dette eksempelet og det forrige, under Sammenligningssetninger under AP med gradsadverb som korrelat , er bare at sammenligningssetningen (CONJPcomp) her er datter av NP og står etter hodet N, mens adjektivfrasen AP med gradsadverbet står foran, slik at ulikheten i hierarkisk struktur mellom c- og f-struktur her er større enn i det forrige eksempelet. Nominalfrasen (NP) projiserer en f-struktur med 'karakter' som PRED, den har et ADJUNCT 'god' som igjen har et ADJUNCT 'like', og så er f-strukturen til sammenligningssetningen (CONJPcomp) OBL-COMPAR til 'like' igjen (sml. forrige eksempel om analysen). TOPIC-REL (relativsetningens topic) i leddsetningen er unifisert med dens objekt (indeks 53), som slik er markert som det relativiserte leddet. Søk etter slike eksempler kan gjøres på samme måte som søk etter forrige type eksempler, bare med AP skiftet ut med NP.

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger som modifiserer gradsadverb og er knyttet til nominalfraser

NP -> .* N .* #c_:CONJPcomp & #c_ > Ssub2 & #c_ >> #f_ & #g_ >OBL-COMPAR #f_ & #g_ >PRED #p & #g_ >ADV-TYPE 'degree'

Parafrase

En c-strukturnode NP dominerer en sekvens av noder: null eller flere (.*) fulgt av N fulgt av null eller flere fulgt av CONJPcomp, som vi tilordner variabelen #c_. Noden #c_ (CONJPcomp) dominerer i sin tur en node Ssub2. Den samme noden #c_ (CONJPcomp) projiserer en f-struktur #f_, og det finnes en f-struktur #g_ som har #f_ som verdi til trekket OBL-COMPAR. #g_ har trekket PRED med verdi #p, som skal listes ut (variabelnavnet inneholder ikke understrekning, som signaliserer at verdien skal listes), og #g_ har også et attributt ADV-TYPE med verdi 'degree'.

Forklaring

Første setning avgrenser søket til sammenligningssetninger dominert av en substantivfrase. Symbolet ‘->’ (som i en frasestrukturregel) spesifiserer sekvensen av noder dominert av NP, slik det står under Parafrase. Annen setning spesifiserer så at datteren CONJPcomp i sin tur dominerer Ssub2, og dermed er en leddsetning (CONJPcom kan gså være andre slags fraser). Tredje setning finner #f_ som f-strukturen til frasen CONJPcomp, og fjerde setning spesifiserer at denne f-strukturen skal være verdi til trekket OBL-COMPAR i en f-struktur #g_ (gradsadverbets struktur). Med utgangspunkt i #g_ kan det nå spesifiseres at #g_s PRED-verdi skal listes ut, slik at treffene kan sorteres etter det predikatet som uttrykkes av gradsadverbet (femte setning), og videre at det faktisk må være et gradsadverb (sjette setning). Ved søk på Query-siden får vi først listet ut predikatene til de gradsadverbene som opptrer i denne konstruksjonen.

Noen søkeresultater

Eg har aldri opplevd så nær vennskap som det var mellom dei.
Ting tar to-tre ganger så lang tid som vi tror.
Men, frøken Shirley, sannelig kunne dere fortelle noe, så gode busser som vi er.»
I Norge vil ikke ha så søte bær som de vil ha lenger sør.
Jeg kom tidlig i opposisjon, men jeg var en like dårlig opponent da som jeg har vært siden.
Vil du være en like god elsker som du er jurist?
Det er en like stor glede som det er kjedelig.
– En sånn fin film som du og jeg var og så, vet du...

Sammenligningssetninger med determinativ som korrelat (NRG s. 1071 ff.)

Han kjøpte eit anna slips enn kona hans ville ha valt.

Kommentar til analysen

Sammenligningssetninger kan modifisere visse determinativer (bestemmere i nominale fraser), som f.eks. annen (+ enn) og samme (+ som). Disse bestemmerne har kategorien DA, som står for ‘adjektivlignende determinativ’ – de opptrer etter andre determinativer og nær substantivet, og de kan ha sammenligningssetninger tilknyttet. Oppbyggingen av nominale fraser i NorGram beskrives i kapittel 3, Substantivfraser [ennå ikke skrevet]. Determinativene analyseres som hoder i sine fraser – D i DP, POSS i POSSP, ART eller QP i QuantP, osv. I en frase som DP-en denne teksten er da denne (D) hode i c-strukturen, men komplementet, NP-en teksten, er også hode i relasjon til f-strukturen (også den unifiseres med DP-ens struktur), og bidrar med hele frasens PRED-verdi 'tekst'. I f-strukturen er determinativene plassert under attributtet SPEC (‘specifier’). Slik uttrykker c-strukturen determinativenes syntaktiske hodeegenskaper, mens f-strukturen uttrykker substantivets funksjonelle og semantiske hodeegenskaper. I eksempelet har frasen eit anna slips enn kona hans ville ha valt kategorien QuantP, med artikkelen eit som syntaktisk hode og en ny determinativfrase DAP som komplement. anna (DA) er syntaktisk hode i DAP, som tar NP slips som komplement, og dessuten sammenligningssetningen CONJPcomp. I f-strukturen er hele QyuantP-frasens projeksjon verdi til attributtet OBJ til predikatert 'kjøpe', og har 'slips' som øverste PRED. Determinativenes f-strukturer finnes under attributtet SPEC, og har ett attributt DET med artikkelens struktur, og ett attributt ADET (‘adjektivlignende determinativ’) med f-strukturen til anna. Predikatet 'annan' tar et argument , lenket til funksjonen OBL-COMPAR (se eksemplene foran om dette attributtet), og i verdien til OBL-COMPAR er den preposisjonslignende konjunksjonen enn predikat og tar selve leddsetnmingens struktur som OBJ. Slik uttrykkes det at sammenligningssetningen modifiserer determinativen anna, selv om de er ulike konstituenter under DAP. Eksempler på sammenligningssetninger som modifiserer determinativer kan finnes på grunnlag av stien <ADET OBL-COMPAR> i f-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger som modifiserer determinativer (samme og annen )

>(ADET OBL-COMPAR OBJ VFORM) 'fin'

Parafrase

F-strukturen har en attributtsti <ADET OBL-COMPAR OBJ VFORM> med verdi 'fin'.

Forklaring

Determinativer som kan ta sammenligningssetninger, er verdi til attributtet ADET (‘adjektivlignende determinativ’) i f-strukturen, og har selv et attributt OBL-COMPAR når de tar sammenligningsledd. Sammenligningsledd behøver ikkeå være leddsetninger (et annet slips enn dette), så for å avgrense til leddsetninger spesifiserer stien videre at verdien av OBL-COMPAR skal ha et OBJ med VFORM = 'fin', altså et finitt verb.

Noen søkeresultater

Jeg er livredd for ikke å bli den samme jenta som jeg var før jeg ble syk.
Jeg trodde lenge at jeg kom til å være en annen person ved 40 år enn jeg var ved 16.
Men vi følger de samme kriteriene som idretten gjør, vi utestenger slik de gjør.
Breivik forteller at han ønsket å være så åpen som mulig, og at han fortalte det samme som han gjorde i de mange timene i politiavhør.
Blant annet fordi de mangler erfaring, forstår barn voksen seksualitet på en annen måte enn voksne selv gjør, påpeker Rysst.
– Betyr dette at de nye gruppene har andre motivasjoner og medlemmer enn IRA hadde på 1970-tallet?
«Det kan i prinsippet være andre detaljer knyttet til armbåndet enn jeg har oppdaget», skriver Vistnes.
Personlig strafforfølgning er vanskelig og svært ressurskrevende i og med at lovbryterne ofte opererer i et annet land enn de bor i.
No krangla Lasse og Jørn att, og det om det same som dei hadde krangla om ein million gonger før: om kven som var smartast.
Den same ideen som du har, og det er at vi ser til å få levert den kakeboksen.
«Kom igjen, så skal du få smake en annen medisin enn du tidligere har kjent!»
Koser du mye med hunden din, betyr det noe annet for den enn det gjør for deg.
Så hvis du synes hunden din oppfører seg på en annen måte enn den pleier, skal du la den være i fred .
Noen mennesker trykker på knapper som setter i sving andre følelser hos deg enn du har hatt før.
Samtalen dreier seg i stor grad om andre temaer enn Silje er vant med, og diskusjonen er gjerne livlig.
Det har nesten samme preg som det hadde i min barndom.

Sammenligningssetninger med adjektiv i komparativ som korrelat (NRG s. 1085 ff.)

Eva løper enda fortere i år enn hun løp i fjor.

Kommentar til analysen

Sammenligningssetninger med enn kan modifisere adjektiver i komparativ, som kan stå i ulike syntaktiske posisjoner. I eksempelet fungerer komparativen fortere som adverbial (ADJUNCT) i setningen, og sammenligningssetningen (CONJPcomp) er ikke knyttet til den konstituenten, men står som en egen datter under VPmain. I f-strukturen er komparativer analysert ved at et predikat 'mer' er utskilt (fortere analyseres altså som 'mer fort' – analysen skiller seg likevel fra analysen av sekvensen mer fort gjennom at den sistnevnte vil ha trekket ADV-TYPE = 'degree' i f-strukturen til mer), og sammenligningssetningen knytter seg igjen til dette predikatet 'mer' under attributtet OBL-COMPAR (se eksemplene foran for nærmere forklaring av OBL-COMPAR). Søk etter sammenligningssetninger som modifiserer komparativ kan basere seg på f-strukturen for predikatet 'mer’, og der spesifisere trekket DEGREE = 'comparative', trekket OBL-COMPAR med en finitt setning som objekt, og eventuelt fravær av trekket ADV-TYPE = 'degree' hvis man vil utelukke den perifrastiske komparativen med uttrykt mer.

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger som modifiserer morfologisk komparativ.

#x_ >(OBL-COMPAR OBJ VFORM) 'fin' & #x_ >DEGREE 'comparative' & !(#x_ >ADV-TYPE)

Parafrase

En f-struktur #x_ har en attributtsti <OBL-COMPAR OBJ VFORM> med verdi 'fin', og den samme #x_ har et attributt DEGREE med verdi 'comparative’, mens #x_ ikke har noe attributt ADV-TYPE (‘!’ uttrykker negasjon).

Forklaring

Første setning avgrenser søket til en sammenligningssetning, ettersom OBL-COMPAR er funksjonen til sammenligningsledd, og VFORM = 'fin' i dens objekt avgrenser dette ytterligere til leddsetninger. Annen setning avgrenser søket til tilfeller der setningen modifiserer en komparativ, og siste setning utelukker at det modifiserte elementet er et gradsadverb (eller overhodet et adverb). Dette er nødvendig hvis man vil utelukke perifrastiske komparativer med mer, ettersom morfologiske komparativer også analyseres med et predikat 'mer' i f-strukturen.

Noen søkeresultater

Det er nok betre at Samuel er her enn at han ikkje er her.
Han var i mye bedre humør enn hun hadde sett ham på lenge.
Sveitten gjer oss større enn vi er, vi trotnar, sårbare for ordas snitt.
De er også samtlige foreldede og utgjør antagelig en større fare for dem som er om bord enn de gjør for en potensiell fiende.
Det tjafsete håret så enda verre ut enn da jeg kom.
Det er mange måter å vise sorg på, skjønner du, og det tar lengre tid å arbeide seg gjennom en sorg enn omgivelsene våre tror.
Det er berre eitt rom, og det er liksom mindre enn ho har sett det for seg.
Det viste seg at atomkjernene kvitter seg med energi saktere, og i mindre porsjoner enn man har trodd tidligere.
Jeg kjørte fortere enn noe menneske har gjort, og jeg tutet så det låt som en sykebil.
Du er sterkere enn du tror.
Og for å slippe å gå lenger på isen enn de måtte.
Det er vanskeligere enn en skulle tro.
Jeg hadde bestemt meg for ikke å gråte når de dro, og det var lettere enn jeg hadde trodd.

Sammenligningssetninger med hv-ord ('enn hva') (NRG s. 1077)

Denne middagen ble mye dyrere enn hva jeg trodde.

Kommentar til analysen

En sammenligningssetning etter enn kan også ha form av en fri relativ (se Ubundne relativsetninger ovenfor). Analysen er som analysene av andre sammenligningssetninger med enn beskrevet ovenfor, bortsett fra at kategorien i c-strukturen er WhPfree der de tidligere har Ssub2, og at f-strukturen til denne noden har trekkene PRON-TYPE = 'free' og PRON-FORM = 'hva'. Eksempler kan søkes etter på grunnlag av trekkene OBL-COMPAR og PRON-TYPE.

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger med form av frie relativer (innledet av hv-ord).

>(OBL-COMPAR OBJ PRON-TYPE) 'free'

Parafrase

F-strukturen har en attributtsti <OBL-COMPAR OBJ PRON-TYPE) med verdien 'free'.

Forklaring

F-strukturattributtet OBL-COMPAR avgrenser søker til sammenligningsledd, og verdien 'free' til attributtet PRON-TYPE i sammenligningsleddets objekt avgrenser søket ytterligere til sammenligningsledd med form av frie relativer.

Noen søkeresultater

Vi har blitt betydelig bedre enn hva vi var.
Ifølge forskerne vil dette bety at rystelsenes intensitet i et kommende storskjelv vil bli langt kraftigere enn hva man har trodd.
Partiet bak henne fremstår mer samlet enn hva som har vært vanlig der i gården.
KrF lekker derfor trolig mindre til Miljøpartiet De Grønne enn hva Venstre og SV gjør.
– Egentlig er ikke dette noe annet enn hva jeg som vanlig arbeidstaker forholder meg til:
Et par slike og jeg ville finne angsten langt mindre påtrengende enn hva tilfellet var akkurat nå.
Alle spiller noe helt annet enn hva de er.
Det var flere enn hva Ante hadde ventet.
– Det er mer ved denne saken enn hva du har fortalt meg, Sam.
Skjønt dere jenter vet vel mer om hverandre enn hva vi menn tror?»
Mannen fra Tusen og én natt solgte fersk fisk, og han bukket og smilte naturlig chevaleresk, langt mer spennende enn hva hun trodde Simon noensinne ville være i stand til.
Noko som faldar seg ut på større lerret enn kva du først trudde.
Plagget var virkelig mer slitt enn hva godt var.
Samtalen hadde tatt en helt annen retning enn hva han hadde planlagt.
Hun ble oppdratt helt annerledes enn hva jeg ble.
Hun må slutte å tro at andre vil ha mer av henne enn hva hun faktisk gir.

Sammenligningssetninger med 'slik', 'sånn' og 'annerledes' som korrelat (NRG s. 1081 ff.)

Han er slik som faren var.

Kommentar til analysen

Adjektivene slik (+ som), sånn (+ som) og annerledes (+ enn) har et innhold som gjør at de kan knytte sammenligningssetninger til seg. (slik og sånn kan også stå uten som.) De analyseres da med et argument lenket til funksjonen OBL-COMPAR i f-strukturen (kfr. index 11 i f-strukturen). Se eksemplene foran om analysen av OBL-COMPAR. Eksempler på sammenligningssetninger knyttet til slike adjektiver kan finnes ved at man søker etter adjektiver (A i c-strukturen) som projiserer en f-struktur med attributtet OBL-COMPAR. Dette kommer ikke til å inkludere adjektiver i komparativ (større enn du aner) fordi OBL-COMPAR der ikke knytter seg til adjektivets f-struktur, men til et komparativt ADJUNCT ('mer') knyttet til adjektivet; se Sammenligningssetninger med adjektiv i komparativ som korrelat .

Søkeuttrykk: Finn sammenligningssetninger som modifiserer adjektiver i positiv ( slik osv.)

A >> #f_ >(OBL-COMPAR OBJ VFORM) 'fin' & #f_ >PRED #p

Parafrase

En c-strukturnode A (adjektiv) projiserer en f-struktur #f_ som inneholder en attributtsti <OBL-COMPAR OBJ VFORM> med verdien 'fin'. Strukturen #f_ har et attributt PRED med verdi #p, som skal listes ut (markert ved at variabelnavnet ikke inneholder understrekning).

Forklaring

Sammenligningsledd som modifiserer adjektiver (i positiv), kan avgrenses ved å spesifisere at A har trekket OBL-COMPAR i f-strukturen. Som nevnt ovenfor er OBL-COMPAR ikke tilknyttet adjektivet direkte når sammenligningsleddet modifiserer komparativ, så slike eksempler utelukkes her. Ytterligere avgrensning til sammenligningssetninger skjer ved spesifikasjonen at OBJ i verdien til OBL-COMPAR skal ha et finitt verb. Endelig sorterer vi treffene etter det predikatet som adjektivet uttrykker. Det gir dette resultatet på Query-siden:

Noen søkeresultater

Eigentleg var eg ganske roleg og glad, eg ville bare at alt skulle vere slik det var.
Hadde Frans vore slik som han drøymde om før han sovna, ville han vore tvillingbroren til Josef.
Kanskje bør den heller ikke, slik det gjøres på høyere utdanning, velge side i vanskelige spørsmål og argumentere for disse.
Ser du fremdeles ut slik som du gjorde før?
Slik som han hadde savnet henne!
Han sier slike ting som at Mozart og Beethoven virkelig er sønner av Gud.
Ein slik dal som det var så mange av i det landet.
Naturen oppfører seg uventa, bortsett frå naturlover og slike tilhøve som at graset vert grønt osv.
Sånn som de gjorde i Libyakrigen.
Hun smilte så underlig - så vemodig, så trist - sånn som et gammelt menneske kan smile til et fjernt ungdomsminne.
Jeg må skrive sånn som det er, sier Garm, ikke sånn som alle ønsker at det skulle være.
Sånn alt var og sånn vi tenkte før 22. juli.
Vi må være åpne for at ting kanskje er annerledes enn vi tror.
Han var uhøytidelig kledd i jeans og T-skjorte, og derfor tok han seg helt annerledes ut enn han pleide på søndag formiddag.
For hvorfor skal jeg oppføre meg annerledes overfor pasientene enn når jeg møter andre personer? spør hun.
Stemmen hans virker annerledes enn den pleier.
Dalen var forandret, allting var forandret, selv lukten av rug var annerledes enn han kunne huske.
– Du er aldri annleis enn du er, du, sa han arg.
Dessutan meinte eg at årene oppi båten låg litt annleis enn eg brukar å leggje dei.
Eg kom litt annleis ut enn eg hadde tenkt, og slo hovudet mot ein stein like ved land.

NRG 11.3.5 Setningskløving: utbrytning og presentering

Utbrytning og presentering er sentrale konstruksjoner med eksplikativt det som subjekt. I NRG behandles presenteringssetninger først og fremst i kapittel 8.7, og der vil hovedpresentasjonen komme i denne dokumentasjonen også [ennå ikke skrevet pr. september 2016]. Nedenfor gis bare et illustrerende eksempel etter eksemplene på utbrytning. En tredje type, som ligger nær utbrytningssetninger i struktur, er ekstraponeringer (Det er hyggelig at du kommer). Denne typen er omtalt ovenfor under At-setning, interrogativsetning og infinitiv med ekspletivt ‘det’: ekstraposisjon .

Utbrytning med nominalt ledd som fokus (NRG s. 1088 f.)

Det var Nils som fann pengane.

Kommentar til analysen

Utbrytningssetninger har ekspletivt det (PRONexpl, uten eget PRED) som subjekt og analyseres som ‘upersonlige’ konstruksjoner (IPimprs) med et ‘upersonlig’ verb som kjerne. Utbrytningssetninger er fokuseringskonstruksjoner der predikativet (PREDLINK) i setningen (her: Nils) er fokusert. I f-strukturen fremgår dette av at f-strukturen til Nils er verdi både til PREDLINK og til FOCUS: De er unifisert (indeks 44). som-setningen CPrel (som fann pengane) i en utbrytning er en relativsetning i sin indre struktur – den har CLAUSE-TYPE = 'rel', og et attributt TOPIC-REL (relativ-topic) med en verdi som er unifisert med det relativiserte leddet – her SUBJ (indeks 40). (Se ovenfor under Relativsetninger med subjunksjon om analysen av relativsetninger.) Relativsetningen i en utbrytning adskiller seg likevel fra vanlige relativsetninger i sin eksterne tilknytning. Den er ikke tilknyttet predikativleddet (her: Nils), men står direkte under VP (VPcopmain) som et eget setningsledd. Der fyller det funksjonen COMP (komplement), og dessuten funksjonen GVN-TOP (‘given-topic’) i f-strukturen (indeks 38): Konstruksjonen uttrykker den forutsetning at innholdet i relativsetningen er kjent informasjon, og utgangspunkt for utsagnet. Den nye informasjonen i en utbrytning er at det fokuserte leddet fyller den relativiserte rollen i relativsetningen. Relativsetningen beskriver – slik relativsetninger typisk gjør – en egenskap; det spesielle med utbrytninger er at de ikke predikerer en egenskap til en person eller ting, men tvert imot kan sies å predikere en person eller ting til en gitt egenskap. Det er en spesifikk deltagers identitet som er den nye informasjonen. Dette indikeres av argumentstrukturen: Det øverste predikatet 'vere' i f-strukturen, har 'finne', altså GVN-TOP, som første argument, og 'Nils', altså verdien til PREDLINK og FOCUS, som annet argument. Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og kan brukes i søk etter eksempler. Søkeuttrykket >FOCUS alene ville finne alle utbrytningssetninger. Utbrytningssetninger får også trekket VCONSTR = 'cleft', som også kan brukes ved søk.

Søkeuttrykk: Finn utbrytningssetninger med nominalt fokus.

>(FOCUS PERS)

Parafrase

F-strukturen inneholder en attributtsti <FOCUS PERS>.

Forklaring

Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og avgrenser søket til dem. Nominale ledd, altså ledd med substantiver, egennavn eller pronomen som kjerne, eller uten kjerne, men med determinativer og/eller adjektiver (de gamle, denne) har en verdi til attributtet PERS (person). Attributtet PERS i verdien til FOCUS avgrenser derfor søket til utbrytningssetninger med nominalt fokus.

Noen søkeresultater

Det er han som er den livstruende skadde.
Men det er Thomas som er tilbake, smiler Caroline.
Det er rovdyrene som skaper de voldsomme svingningene, heter det i en artikkel i vitenskapsbladet Science.
Det er dette som trengs for å gjøre euroen om til en fullt utviklet valuta med en reell siste låneinstans.
– Så det var denne du gjemte?
Då han snudde litt på seg, fekk han meir lys på seg, så Nana kunne sjå kva det var han hadde i hendene: ein sprayboks med måling.
Det var berre den siste spurten nedover Firkløvervegen som Jørn vann.
Jeg lurer alltid på hva det er hun tenker på.
Det er Flossi som først klatrer opp i et tre i nærheten.
Og nå ser det ut til at det er Freud som synes det er fint å ha broren i nærheten.
Det er denne forenklinga av livssystemet som er den eigentlege økokrisa.
Det er den praktiske sida som er så vanskeleg.
Bare for å oppdage at det ikke var alle som mente det.
Men nå var det hun som hadde overtaket.
Men var det virkelig selve fødselen som bestemte hvordan man så ut?
Litt senere var hun tilbake i stuen igjen, og nå var det hun som skjøv Sofie ned i en stol.
Det ble Empedokles (ca. 494-434 f.Kr.) fra Sicilia som klarte å vise vei ut av de flokene som filosofien hadde viklet seg inn i.

Utbrytning med adverb som fokus (NRG s. 1090)

Det er her ho bur.

Kommentar til analysen

Utbrytningssetninger kan ha typer av adverb som predikativ og fokus. Den generelle analysen er som beskrevet ovenfor under Utbrytning med nominalt ledd som fokus , bortsett fra at COMP-setningen (GVN-TOP) i dette tilfellet ikke er en relativsetning (CLAUSE-TYPE = 'rel'), men en nominal setning (CLAUSE-TYPE = 'nominal’). Hvis en subjunksjon tilføyes, er det ikke som, men at – f.eks. Det var derfor at hun ombestemte seg. Utbrytningssetninger med fokusert adverb kan søkes etter på grunnlag av trekket ADV-TYPE i verdien av FOCUS.

Søkeuttrykk: Finn utbrytningssetninger med et adverb som fokus.

>(FOCUS ADV-TYPE)

Parafrase

F-strukturen inneholder en attributtsti <FOCUS ADV-TYPE>.

Forklaring

Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og avgrenser søket til dem. Adverb har en verdi til attributtet ADV-TYPE. Attributtet ADV-TYPE i verdien til FOCUS avgrenser derfor søket til utbrytningssetninger med adverb som fokus.

Noen søkeresultater

Det var nok her ho hadde lagt frå seg brillene.
Og det er her det for alvor blir interessant.
Det er der minnene sitter i veggene.
det tok mye lenger tid for Hitler å flytte seg fra München til Berlin, men det var dit han også reiste.
– Det er ikke ofte vi ser vietnamesiske navn på listene våre i dag.
Det var der inne han fann dei fleste av motiva sine.
Det var vel difor dei ikkje oppdaga bestefar og dei to andre.
Det var derfor Barbara jublet da jeg sa at Clinton var president.
Det er sjelden at menn og kvinner konkurrerer om en jobb på dette nivået, ettersom begge kjønn i liten grad foretrekker «hverandres» jobber.
Det var da også bare unntaksvis at gårdene hadde flere hus enn det var bruk for.
– Det er da jeg innser at dette vil endre byen for alltid, sier 43-åringen.
Men det er jo nå det begynner.
Og med eitt veit eg at det er i kveld det gjeld, det er no eg må komme meg ut!

Utbrytning med preposisjonsfrase som fokus (NRG s. 1090)

Det var i Oslo at hun studerte jus.

Kommentar til analysen

Utbrytningssetninger kan ha preposisjonsfraser som predikativ og fokus. Den generelle analysen er som beskrevet ovenfor under Utbrytning med nominalt ledd som fokus , bortsett fra at COMP-setningen (GVN-TOP) i dette tilfellet ikke er en relativsetning (CLAUSE-TYPE = 'rel'), men en nominal setning (CLAUSE-TYPE = 'nominal’). Hvis en subjunksjon tilføyes (som i eksempelet her), er det ikke som, men at. Utbrytningssetninger med fokusert preposisjonsfrase kan søkes etter på grunnlag av trekket PTYPE i verdien av FOCUS. PTYPE kan ha verdiene 'sem' eller 'nosem’, der 'sem' betyr 'semantisk', altså at preposisjonen uttrykker sitt eger predikat og tar objekt, mens 'nosem' er ‘ikke-semantisk', og er kategorien for selekterte preposisjoner.

Søkeuttrykk: Finn utbrytningssetninger med en preposisjonsfrase som fokus.

>(FOCUS PTYPE)

Parafrase

F-strukturen inneholder en attributtsti <FOCUS PTYPE>.

Forklaring

Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og avgrenser søket til dem. Preposisjonsfraser har en verdi til attributtet PTYPE. Attributtet PTYPE i verdien til FOCUS avgrenser derfor søket til utbrytningssetninger med preposisjonsfraser som fokus.

Noen søkeresultater

Det var i hagen han var.
Det er i denne skjæringsflata mellom problem og ny opning at dei store utfordringane ligg.
Det var i dette området geriljasoldatene var konger.
Det er i velstandstider, når man ikke lenger trengs, at man begynner å lure på hensikten.
Det var for svikten som justisminister hun ble felt»
Det er for dem jeg sitter her, for at de skal få penger til bøker og skolemateriell, sier Emilia.
Det er på veg opp igjen det skjer.
Det var på ein pub der han heldt eit lite kåseri om statsbudsjettet for 1993.
Årsaken er kanskje at det er på dette området at den nevenyttige boligeieren først gir tapt.
Det var med pinlige tanker jeg våknet om morgenen, og jeg kjente en dyp uro i meg;
Det var med blandede følelser Ellisiv gikk om bord.
Men det er ikkje av godheit Isabella seier det, det ser både Maria og Simonetta.
Det er til dette rommet, om natten, at den kommer tilbake, stemmen fra Rue des Petits Enfants.
– Du vil da vel ikke si at det er på grunn av det der at jeg har risikert stillingen min? sa han og så på Napoleon...
– Det var fra da jeg begynte å kjempe.
Tror du det er uten grunn at herren av Magnus er blitt sittende etter at han tok det?

Utbrytning med adjektiv som fokus (NRG s. 1090)

Det er ondskapsfull han er.

Kommentar til analysen

Utbrytningssetninger kan ha adjektiv som predikativ og fokus. Den generelle analysen av utbrytning er som beskrevet ovenfor under Utbrytning med nominalt ledd som fokus . Utbrytning med adjektiv som fokus har også en COMP (identisk med GVN-TOP) med form av en relativsetning – den har et gap og kan innledes med som. Men i tillegg har denne typen utbrytning noen spesielle egenskaper. Det predikative adjektivet er ikke kongruensbøyet med sitt subjekt det, men med subjektet han i leddsetningen (GVN-TOP) – de deler trekkene GEND og NUM. Disse trekkene deles også med leddsetningens TOPIC-REL (relativsetningens topic), som binder dens PREDLINK (predikativ) – de to er unifisert. Kongruensforholdene viser at ‘utbrytning’ er en treffende betegnelse: Predikativet i konstruksjonen (FOCUS) er ‘brutt ut’ av leddsetningen med bøyningsform intakt. Andre eksempler som viser det samme, er utbrutte refleksiver, som er bundet fra inne i leddsetningen: Det var seg selv han foreslo. Man kan søke etter eksempler på grunnlag av trekket ATYPE (adjektivtype) i konstruksjonens FOCUS.

Søkeuttrykk: Finn utbrytningssetninger med et adjektiv som fokus.

>(FOCUS ATYPE)

Parafrase

F-strukturen inneholder en attributtsti <FOCUS ATYPE>.

Forklaring

Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og avgrenser søket til dem. Adjektiver har en verdi til attributtet ATYPE. Attributtet ATYPE i verdien til FOCUS avgrenser derfor søket til utbrytningssetninger med adjektiver som fokus.

Noen Søkeresultater

Det er sånn det er nå.
Men det var altså sånn hun ble.
For mange ligger det som en skam gjennom hele livet, de tror innerst inne at det ikke er sånn du skal være, familien signaliserer at det liksom ikke er greit.
Det er ikke skremt han kommer til å bli.
Det er sånn det pleier å være med Lillebror.
Det var ikke slik hun hadde tenkt seg det ville bli, men det ville nok ikke ta lang tid nå.
Det er sånn det virker.
Det var slik det hadde begynt, og det var slik det skulle fortsette å være.
Det var slik han ville snakke med en kvinne - eller en mann som var mindre oppvakt enn Jaspers advokat.

Utbrytning med adverbial leddsetning som fokus (NRG: ikke omtalt)

Det er når du må kjempe for noe at spennende ting oppstår.

Kommentar til analysen

Utbrytningssetninger kan ha en adverbial leddsetning (CPadv) som predikativ (PREDLINK) og fokus. Den generelle analysen er som beskrevet ovenfor under Utbrytning med nominalt ledd som fokus , bortsett fra at COMP-setningen (GVN-TOP) i dette tilfellet ikke er en relativsetning (CLAUSE-TYPE = 'rel'), men en nominal setning (CLAUSE-TYPE = 'nominal’). Hvis en subjunksjon tilføyes (som i eksempelet her), er det ikke som, men at. Utbrytningssetninger med fokusert adverbial leddsetning kan søkes etter på grunnlag av trekket CLAUSE-TYPE i verdien av FOCUS.

Søkeuttrykk: Finn utbrytningssetninger med en adverbial leddsetning som fokus.

>(FOCUS CLAUSE-TYPE)

Parafrase

F-strukturen inneholder en attributtsti <FOCUS CLAUSE-TYPE>.

Forklaring

Attributtet FOCUS er unikt for utbrytningssetninger og avgrenser søket til dem. Leddsetninger har en verdi til attributtet CLAUSE-TYPE. Attributtet CLAUSE-TYPE i verdien til FOCUS avgrenser derfor søket til utbrytningssetninger med leddsetninger som fokus.

Noen søkeresultater

Kanskje er det fordi Ole Paus forlot barndommen under vingene til Jens Bjørneboe, André Bjerke og Henny Moan at det kjennes riktig og greit.
– Det er fordi han er redd at han gjør ekstreme ting.
Det var da hverdagen kom, at de begynte å kjenne på tomheten.
Det var da han la en fuktig klut over ansiktet hennes, det var da hun pustet inn den ekle, søtaktige lukten, at hun skjønte hun var slått.
Det var først da jeg var ute på flyplassen at jeg så flyet, flombelyst som en severdig bygning.
Det er når han kan ta regi, være gud, at han har sine beste øyeblikk.
Det er bare når jeg er her, jeg skjelver.
Det var ikke før vi i Sør-Afrika satte oss eksplisitte mål for endringer at svarte kom inn i styre og stell.
Og det var mens hun lå plaget av dette at hun igjen så gjenferdet til bestefaren.
Det er først idet en flokk unge gutter kommer gående gjennom gaten, midt i veien, at en kjenner seg igjen.
Det var stort sett hvis daggryet avbrøt et slikt måltid utenfor trestammen at gavmildheten gjorde seg gjeldende.

Presentering (NRG s. 1093 ff.)

Som nevnt ovenfor: I NRG behandles presenteringssetninger først og fremst i kapittel 8.7, og der vil hovedpresentasjonen komme i denne dokumentasjonen også [ennå ikke skrevet pr. september 2016]. Her gis bare et illustrerende eksempel.

Det står noen gutter ved kiosken.

Kommentar til analysen

Presenteringssetninger beskriver typisk noe som en lokalisert hendelse eller situasjon snarere enn som en handling. Sammenlignet med alternativet Noen gutter står ved kiosken har subjektet noen gutter her blitt til et syntaktisk objekt (OBJ), mens det ekspletive det fungerer som syntaktisk subjekt (SUBJ). Alternativt kan det ekspletive subjektet ha formen der i presenteringssetninger, til forskjell fra f.eks. i utbrytninger og ekstraponeringer. De aller fleste intransitive verb kan brukes i denne konstruksjonen, som ofte også har et stedsledd (her: ved kiosken); informasjonsstrukturelt har stedsleddet i en presenteringssetning typisk topic-egenskaper og logisk rekkevidde over subjektet og andre ledd (sml. Noen gutter står alltid ved kiosken, som kan ha spesifikk referanse for noen gutter og bety at det finnes en viss gruppe gutter som alltid står der, med Det står alltid noen gutter ved kiosken, som ikke kan ha spesifikk referanse for noen gutter). Det vanligste verbet i presenteringer er være. Det analyseres med PRED = 'exist' når det brukes i denne konstruksjonen. Presenteringssetninger har trekket PRESENTATIVE = '+', som kan benyttes ved søk etter eksempler.

Søkeuttrykk: Finn presenteringssetninger og sorter treffene etter verbet.

#x_ >PRESENTATIVE '\+' & #x_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt PRESENTATIVE med verdi '+' (tegnet ‘\’ er et escape-tegn som forhindrer at ‘+’ tolkes som en operator i søkeuttrykket), og den samme struktur #x_ har et attributt PRED med verdi #p, som skal skrives ut.

Forklaring

Trekket PRESENTATIVE = '+' identifiserer presenteringssetninger unikt. Det finnes så mange av dem (NorGramBank har over 150 000) at det er nødvendig å sortere treffene; her sorteres de etter predikatet uttrykt av setningens hovedverb ved at verdien av PRED blir listet ut – det er en følge av at variabelnavnet #p ikke inneholder noen understrekning. På Query-siden gir det da en liste på 1549 verbpredikater. Frekvenstoppen av listen vises nedenfor:

Noen søkeresultater

Men det var i alle fall éin ting som det ikkje var meining i å fortelja han, tenkte ho;
Det har vore nokon her!
Det var ingen som eide dem.
Det er noen som sager ved i skogen!
Dessuten er det ingen ting som er så fint som å gå om natten.
Fra veien kan du bare skimte at det finnes hus der inne.
Men når jeg sier persisk gir det en fortidsfølelse, det finnes jo ikke noe Persia lenger.
– Det var flere flyktninger med toget, og vi måtte vente på stasjonen til det kom en mann med lykt i mørket.
Det var kommet en egen glød i øynene.
I 1983 kom der en rekke demonstrasjoner fra miljøvernorganisasjonene.
Det einaste eg frykta litt, var om det kom vaktfolk med schæferhund.
No blir det fart i sakene.
I dag, hvor studiet har få studenter, blir det derfor en del begrensninger.
Idet dei skal køyra opp ein liten bratt bakke, står det brått ein mann midt i vegen.
Inne i hallen stod det store, antikke eikemøbler, og en bred trapp førte oppover i etasjene.
Langs åkeren gjekk det ein veg.
Det er gått flere år siden bruddet, og Linda er igjen den sprudlende og impulsive personen hun alltid var – før hun giftet seg.
Det hadde skjedd noe som ikke burde skje.

NRG 11.4 Setningsknute (langdistanseavhengighet)

‘Setningsknute’ betegner utsagnssetninger med fremflyttet topic, og spørresetninger med hv-ord, der topic eller hv-ordet hører hjemme i («er flyttet frem fra») en leddsetning eller infinitivsfrase innføyet i hovedsetningen.

Topikalisering ut av leddsetning (NRG s. 1095 ff.)

Denne skjorta trur eg at han vil like.

Kommentar til analysen

Frasen denne skjorta er topikalisert og står som datter av IP, mens subjektet eg står som datter av S etter det finitte verbet. denne skjorta fungerer også som objekt i den innføyde setningen at han vil like. Dette fremgår i f-strukturen ved at verdien av TOPIC og verdien av OBJ til predikatet 'like' er unifisert: De har samme indeks 12, som indikerer at det er samme struktur. Denne avhengigheten krysser en setningsgrense, siden verbet like står inne i en nominal leddsetning (CPnom). Denne leddsetningen projiserer verdien til attributtet COMP i f-strukturen, et argument til predikatet 'tru' (indeks 3). Man kan søke etter topikaliserte innføyde ledd ved å spesifisere at den samme strukturen skal være verdi til TOPIC og til et attributt som befinner seg innenfor en COMP. (COMP kan være såvel en nominal leddsetning som en infinitivsfrase der subjektet ikke er kontrollert, et anaforisk ‘pro’.) Søket kan avgrenses f.eks. ved å spesifisere at det innføyde leddets funksjon skal være OBJ.

Søkeuttrykk: Finn setninger der objektet i en innføyd setning er topikalisert.

#x_ >TOPIC #t_ & #x_ >* #y_ >COMP #z_ >* #u_ >OBJ #t_

Parafrase

En f-struktur #x_ har et attributt TOPIC med verdi #t_, og strukturen #x_ dominerer direkte eller indirekte (det vil si, har innføyet i seg) en struktur #y_ som har et attributt COMP med verdi #z_; strukturen #z_ dominerer i sin tur, direkte eller indirekte, en struktur #u_ med et attributt OBJ, som har som verdi den samme struktur #t_ som er verdien til TOPIC.

Forklaring

Symbolet ‘>’ betyr direkte dominans både i c-strukturen og f-strukturen, mens ‘>*’ også omfatter indirekte dominans, altså med mellomliggende strukturer. Vi ønsker å spesifisere at strukturen med TOPIC, #x_, inneholder (dominerer) en COMP, men vi vi vil holde det åpent hvor dypt denne COMP er innføyet. Annen setning sier derfor at strukturen med attributtet COMP, #y_, er innføyet i #x_ med uspesifisert dybde (‘>*’). Verdien av COMP er #z_, og igjen ønsker vi ikke å spesifisere hvor dypt under COMP objektet OBJ må være innføyet. Derfor spesifiserer vi at strukturen med OBJ, nemlig #u_, domineres direkte eller indirekte av #z_. Endelig spesifiserer vi at verdien av dette OBJ skal være identisk med verdien av TOPIC: #t_. Langdistanseavhengigheter er vanskelige å identifisere entydig ved parsing – det vil ofte være alternative analysemuligheter – så derfor vil treffene inneholde noe støy. Det er en fordel å bare søke i ikke-fragmenterte analyser (sett ‘fragments’ til ‘none’).

Noen søkeresultater

Dette skulle man tro toppledelsen i idretten er opptatt av.
Noen spøker hadde det i alle fall vært umulig å bygge karrieren på, sier Sporsem.
Det kunne hun liksom ikke tro noe på, satt bare og fniste.
Og det synes jeg det er helt utrolig at jeg har gjort.
Resultatene Stensvåg beskriver, har det tatt lang tid å finne frem til.
Nettopp slike nye metaforer hadde jeg trodd jeg skulle finne i de norske studentenes tekster.
Det skulle de jammen si til mamma at hun skulle si neste gang hun ba dem legge seg.
Ulltepper, regnfrakk og myggnett er det ikke så vanskelig å forstå at en engelskmann i Norge kunne trenge.
– Det trodde jeg du skjønte at du ikke ville få.
– Og det har eg tenkt dei skal halda fram med.
– Det kan jeg ikke huske at jeg har sagt.
Det hadde jeg ikke trodd hun kunne få til.
– Det må Anne selv avgjøre om hun vil betro deg.
Og det er det stor fare for at jeg skal gjøre, det skal Gud vite.
Skogen hadde eg tenkt at Vigdis og Tore skulle få kvar sitt stykke av.
Det hadde eg aldri tenkt at tante Harma skulle seie.
«Det der har jeg hele tiden visst at du gikk og tenkte!
Veven har hun spurt om hun får skyve inn i hjørnet på vaskerommet.
Disse bildene kan jeg ikke huske jeg har sett, sa Mardon.
To av dem var jeg overbevist om at jeg hadde levert.
Akkurat det bildet skulle jeg ønske du ville gi til ham.
Den klebersteinspeisen skulle eg gjerne visst korleis dei fekk drege heilt opp dit og over elveheisen!
Noe slikt hadde jeg nesten ikke trodd at jeg skulle få oppleve i løpet av et enkelt liv her på jorden.

hv-spørsmål der spørreordet har funksjon inne i en leddsetning (NRG s. 1095 ff.)

Dette fenomenet er behandlet ovenfor under Leddspørsmål (hv-spørsmål) der spørreordet har funksjon inne i en leddsetning ; se der for analyseeksempel og kommentar. Et alternativ til søkeuttrykket diskutert der er å ta utgangspunkt i søkeuttrykket for topikalisering ut av leddsetning eller infinitiv i forrige eksempel, og der bare erstatte TOPIC med FOCUS-INT:

Søkeuttrykk: Finn hv-interrogativer der objektet i en innføyd setning eller infinitiv bindes av hv-ordet.

#x_ >FOCUS-INT #t_ & #x_ >* #y_ >COMP #z_ >* #u_ >OBJ #t_

Parafrase og forklaring

Se forrige eksempel, Topikalisering ut av leddsetning

Noen søkeresultater

Men hva kunne det tenkes at han ville bli glad for?
– Aner du hvor mange enkeltsider det har vært nødvendig å gå inn i i denne saken?
– Hva er du mest stolt over å ha fått til?
Hvilket aspekt med vitenskapen skulle du ønske folk flest skjønte mer av?
Hva slags systemer ønsker vi at det skal være mulig for fedre å velge innenfor?
– Hva skal vi si at han skal si nå? spurte Støy.
Jeg stirret på Julia, og plutselig visste jeg hva pappa hadde villet at jeg skulle gjøre.
– Jada, pappa, vi vet hva du har tenkt at vi skal gjøre.
– Og hvor har du tenkt at vi skal ta pengene fra?
Hva er morderen - eller andre - redd jeg vil avdekke?
Kor mykje kunne nokon venta ho skulle greia?
Hva kunne en ikke forestille seg at de var fylt med?
– Vi vil se hvor mye han er villig til å gi avkall på, sa Joshua.
Jeg har ikke hørt hva hun har sagt at hun jobber med.
Hva ville min sionistiske oppdragelse sagt at jeg skulle gjøre?

NRG 12: Koordinering

NRG 12.2: Konjunktene

NRG 12.2.1 Ord og fraser

Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram (NRG s. 1107 ff.)

Hans og Grete bodde i skogen.

Kommentar til analysen

I c-strukturen har koordineringer en kategori med suffikset ‘-coord’ i kategorinavnet. NOMcoord er koordinasjoner av nominale ledd, som omfatter både egennavn (PROPP – egennavnsfrase – slik som her), nominale fraser (NP, DP, POSSP osv.) og pronomen (PRONP). Konjunksjonen (CONJ) gjelder som hode i denne frasen forsåvidt som det er den som projiserer koordinasjonens f-struktur, og der bidrar med trekket COORD-FORM, men ikke med noe eget predikat. Forøvrig er koordinasjonen et sett (en mengde) i f-strukturen, der de ulike konjunktenes f-strukturer er medlemmer. Dette er markert i f-strukturen med klammeparentesene {...} rundt konjunktene. Dette settet tillates også å ha egne trekk, som i eksempelet: REF-COORD, NUM, COORD-FORM og CASE. En koordinering fungerer som en flertallsfrase syntaktisk selv om konjunktene skulle ha NUM = 'sg', og derfor må settet ha sitt eget trekk NUM. Trekket REF betegner referensialitet (bestemt form eller en bestemmer, en forutsetning for å opptre som subjekt), og en koordinering er referensiell hvis minst ett av konjunktene er det. Den trenger derfor sitt eget trekk, her kalt REF-COORD. Når trekk tilordnes et sett, foreligger to muligheter. Hvis trekket er klassifisert som distributivt, tilordnes det hvert av settets medlemmer. Hvis det er klassifisert som ikke-distributivt, tilordnes det settet som sådan. Det er først og fremst to fenomener som analyseres som sett i NorGram: koordineringer og adverbiale ledd. Verdien av ADJUNCT (adverbialer og andre modifiserende ledd) er normalt et sett. Ved søking etter egenskaper ved medlemmer i sett, kan det være nødvendig å spesifisere settmedlemskap i søkeuttrykket. Til dette benyttes symbolet ‘$’, som står for settmedlemskap og altså tilsvarer ‘∈’. Eksempel: Hvis man vil finne subjekter som består av koordineringer der ett av konjunktene uttrykker predikatet 'Hans', kan man skrive: #x_ >(SUBJ $ PRED) 'Hans' . Det betyr da at attributtet SUBJ har et sett som verdi, og ett av medlemmene har PRED = 'Hans'. Ved koordineringer med mer enn to konjunkter normaliseres analysen til en høyreforgrenet binær struktur; parseren gjør ingen forsøk på å skille mellom ulike grupperinger av konjunktene i en koordinering.
Søking etter koordineringer generelt kan benytte trekket COORD-FORM i f-strukturen, som alle koordineringer vil ha – med ulike verdier som 'og', 'eller', 'men', 'comma' osv. Et mer avgrenset søk kunne f.eks. gjelde koordinering av egennavn, som i eksempelet. Da kan man begrense seg til å referere til c-strukturen.

Søkeuttrykk: Finn koordineringer med egennavn som konjunkter.

NOMcoord -> PROPP CONJ PROPP

Parafrase

En c-strukturnode NOMcoord dominerer et subtre med døtrene PROPP CONJ PROPP

Forklaring

Symbolet ‘->’ uttrykker en frasestrukturregel der kategorien til venstre omskrives med kategorisekvensen til høyre, altså at en node med kategorien til venstre dominerer en nodesekvens som den til høyre i treet (og ingen andre noder). Søkeuttrykket finner dermed alle setninger der c-strukturen har et subtre som ser slik ut.

Noen søkeresultater

Noen minutter senere er det klart at Høyre og Arbeiderpartiet heller vil ha gasskraft enn Bondeviks sentrumsregjering.
I går åpnet den 33. kongressen, og mandag blir det kampvotering om hvem som skal erstatte Roar Flåthen som leder, Gerd Kristiansen eller Tor-Arne Solbakken.
Storesøstrene Vilde (29) og Hildur (24) har flyttet hjemmefra for lengst.
Det er viktig når vi vet at 70 prosent av all fisk i Norskehavet og Barentshavet er innom dette området i løpet av livet.
Frankrike og Tyskland pleide å lede denne innsatsen.
Men Stefan og Rickard nikket og smilte, og syntes visst det var helt fantastisk hva den der lille derten hadde å varte opp med.
Karen , Lasse og Jørn trekte seg litt lenger unna.
– Spør herr Arne og herr Eirik, spør alle de herrene som står her, om hvem som bad dem sverge troskap til kong Håkons sønn!
Han – barnetimens onkel Einar – tok også med seg Kallemann, Amandus og tante Amalie frå Bergensprogrammet til riksnettet.
Er ikkje våre førestellingar om Russland prega litt for mykje av VG og Dagbladet?
Til og med Bridget Jones og Ally McBeal, Kvammes ultimate døme på sjølvopptekne moderne kvinner, viser rørande omsorg for vener og kollegaer.
På studentkroer i Bø, Sogndal og Ås, der herskar de Lillos.
At Nietzsche og Zarathustra òg søker einsemda si i fjellet, på ei høgslette, kan vera tilfeldig.
Så henter han Glenn, Karsten og Bjørnar, heiser dem opp og ned før han bestemmer seg for å slippe alle tre i samme skål på skoledassen.
Jeg har tenkt å ta vare på ham, og jeg har jo Charity og Ima og Mercy til å hjelpe meg.
Harry, Carl-Otto og Garm.
«Legene Jarvis, Farmer, Williams og Wilson», sto det på en skinnende messingplate.
De andre tre het Fønix, Serafim og Alexander, og han hadde gått lenge og grublet for hvert av disse navnene.

Koordinering: nominale fraser (NRG s. 1109)

Både du, jeg og de andre partnerne må jenke oss litt.

Kommentar til analysen

Den grunnleggende analysen av koordinering i NorGram er beskrevet under forrige eksempel, under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram . I dette eksempelet er det tre konjunkter, og c-strukturen viser at koordineringer med mer enn to konjunkter analyseres som binære høyreforgrenede strukturer. Dette er da en normalisering; analysen inneholder ingen informasjon om tilsiktet indre struktur i slike koordinasjoner. I f-strukturen får vi en tilsvarende binær subsett-struktur. Dette eksempelet bruker også den ‘korrelative koordinatoren’ både, som har kategorien CONJcorr og bidrar med trekket PRECOORD-FORM i f-strukturen. Hvis man vil søke etter koordinasjoner med mange konjunkter, kan man benytte seg av den høyreforgrenede strukturen og søke etter tilfeller der NOMcoordcoord dominerer NOMcoord et gitt antall ganger.

Søkeuttrykk: Finn koordineringer av nominale ledd med minst seks konjunkter.

NOMcoord > NOMcoord > NOMcoord > NOMcoord > NOMcoord

Parafrase

En c-strukturnode NOMcoord dominerer en annen node NOMcoord, som igjen dominerer en tredje, osv.

Forklaring

Siden koordineringer med mer enn to konjunkter analyseres rekursivt med NOMcoord dominerende en ny NOMcoord, kan vi spesifisere antallet konjunkter n ved å angi et slikt dominanshierarki med n-1 noder.

Noen søkeresultater

Livet ble satt på vent, gang på gang, i påvente av nye merkedatoer – fengslingsmøter, rettssak, ettårsdagen, dommen, kommisjonsrapporten, stortingshøringene.
Hun har utlevert seg til så mange: psykologer, leger, kommuneteam, politi, Kripos-avhørere, advokater, journalister.
De er foreldre med jobber som lærer, sykepleier, jurist, økonom, barnevernspedagog, frisør, førskolelærer og samfunnsviter.
I skrivende stund består den av Valon, King Gyan, Schulze, Danielsen, Landu og Nisja.
Eksempler på dette er aronia (svartsurbær), ildkvede, tindved, nyperoser, rogn, svarthyll og hageblåbær.
I en lang og tidkrevende prosess ble en komposisjon skapt, for sangstemmer, trommer, strykere, gitarer, bass og trompet – samt lydene.
– Dessuten tyder mye på at stoffet kan gi type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, nerveskader, hørselstap, hudforandringer, koldbrann og flere andre lidelser, sier Centeno.
Det spelar inga rolle om eg er heime i Kungshamn eller Stockholm, Bonn eller New York, Singapore eller Manila, Jakarta eller Trivandrum.
– I dag skal vi ha fest, seier mora og tar fram reker og brød, kvitvin og jus, sitron og tomat;
Hele «Dr. Petersons» behandling av Lilian består i å drive genanse, skamfølelse, skyldfølelse, løgn, maktsyke, forstillelse og angst ut av henne.
Epletrær og kirsebærtrær, hegg og rogn og hyll, alle skal blomstre og sette frukt og frø i noen hektiske uker.
Dessuten trengte de salt og kaffe, sirup og gryn, tråd og tøy, og mye, mye annet.
Elisabeth, den eldste datteren, var en travel yrkeskvinne med familie, hus, to hytter, to biler, venner, sydenturer osv.
Når han kan være her, tilbake på gulvet, litt moro, litt rutine, et fellesskap, ja, fellesskap, overenskomster, innforståtte blikk, fnising, grimaser.
Illusjonisten, flink Pike, svarteper, på venterommet, sparegrisen, tante Sofie, gullgraveren, tåkefyrsten, sytepaven, skapmakeren, bekymreren, roboten, skammekroken, krymperen og småspiseren:
Du får antakelig vite noe om skolen generelt, litt om antall elever, klasser og lærere, pedagogisk plattform og tradisjoner og rutiner ved skolen.
Ibsen og hans forsvarere ble møtt med sensur, satire, utskjelling, hatsk kritikk og en mengde parodier, karikaturer og vitsetegninger.
Det fantes utallige andre myter om Tor og Odin, Frøy og Frøya, Hod og Balder – og mange, mange andre guder.
«Gud er dag og natt, vinter og sommer, krig og fred, sult og metthet,» sa han.

Koordinering: verbfraser i helsetning (I') (NRG s. 1109)

Han tok bilen og kjørte vekk.

Kommentar til analysen

Koordinasjon av finitte verb med komplementer i en helsetning, slik som her, blir ikke koordinasjon av VP-er fordi det finitte verbet i helsetninger er hode i IP (se Enkelt eksempel på analysen av helsetninger ovenfor). Isteden blir det en koordinasjon av kategorien I', I'coord. (I' tar S som komplement fordi subjektet kan opptre etter det finitte verbet, og da under S). Når et subjekt forholder seg til koordinerte verb, som her, blir det tilordnet hvert enkelt verb-predikat i f-strukuren, slik at han opptrer som subjekt i begge konjunktene i settet av konjunkter (her markert med indeks 25 som vi gjenfinner ved verdien til TOPIC, der strukturen til han står), og dermed også som argument til begge PRED-verdiene. I f-strukturen blir altså slik verbkoordinasjon analysert som en koordinasjon av to setninger (proposisjoner). Søk etter koordinasjon av finitt verbfrase (I'-frase) i helsetninger kan benytte kategorien I'coord.

Søkeuttrykk: Finn koordineringer mellom finitte verbfraser (I'-fraser) i helsetninger.

I'coord

Parafrase

C-strukturen har en node I'coord.

Forklaring

Alle og bare koordinasjoner av finitte verbfraser i helsetninger (og andre setninger med helsetnings struktur) har en node I'coord i c-strukturen.

Noen søkeresultater

– Vi så «Idol» og spiste kyllingvinger.
Hun orket ikke å gå ut, satt hjemme.
Han kjørte til Kabul og hentet den.
Han gråter og gråter.
Finansmyndighetene forsto ikke problemet, og hadde derfor ingen løsning.
– Kravene til overleving er forskjellige fra, og må balanseres mot, kravene til livsfunksjon.
De inneholder bare ca. 0,4 promille av det totale antallet gener, men forekommer i opptil flere tusen kopier i hver celle.
De var prestasjonsopptatt, og ville gjerne konkurrere i arbeid, sport og fritidssysler.
No sette ho seg godt til rette og byrja tømma skulderveska.
Ho opna boka, som ho hadde lånt på biblioteket, og gav seg til å lesa.
Eit par gonger bøygde han seg over arbeidet, og kjende med hendene kor langt ned han hadde fått løyst jorda.
Ho gjekk bort til trestammen og såg nærare på det blå merket som mannen hadde sett med sprayboksen.
Men Tommelise gråt og sa at hun ikke ville ha den kjedelige muldvarpen.
Han hopper opp og rister i bladverket.
Lille Galahad hilser også på ham og blir omfavnet.
Jeg tok kølla med opp på rommet og satte et gammelt skaft på, slo en ball og det sa «ping»!
Folk så på det og kunne ikke forstå at to og en kvart tomme kunne ha så stor betydning.
Jeg var her i all hemmelighet og tok del i det mitt folk gjennomgikk.
Det hadde norske frimerker og var stemplet «FN-bataljonen».
Sofie sprang over singelgangen og satte skolesekken fra seg på trappen.
Da hun var tilbake i Smuget, åpnet hun konvolutten og trakk fram flere nye maskinskrevne ark.
Hun har hørt hva Thomas sa og snur seg resolutt.

Koordinering: verbfraser i leddsetning, og ikke-finitte verbfraser (VPfin og VP) (NRG: ikke omtalt)

Da jeg hadde sovet og spist og var opplagt.

Kommentar til analysen

Mens det finitte verbet er «flyttet ut» av VP (VPmain) i helsetninger og står som hode i IP (såkalt V2-struktur – verbet på annen plass), er det finitte verbet i vanlige leddsetninger datter av VP (her kalt VPfin). (Se ovenfor under Setninger innledet med at, leddsetnings-leddfølge om forskjellen på leddsetnings og helsetnings leddfølge.) Det samme gjelder verb i infinitiv og supinum i ikke-finitte verbfraser (VP). Koordinering i slike tilfeller blir da koordinering av VP-er, og eksempelet her illustrerer begge typene, både koordinering av finitte verbfraser (VPfincoord) og koordinering av ikke-finitte verbfraser (VPcoord). Eksempelet er en adverbal leddsetning (CPadv) med koordinerte verbfraser med verbene hadde og var. Dessuten er hadde i første konjunkt et hjelpeverb (Vauxfin) som tar komplement i supinum, og i dette tilfellet er komplementet en koordinering av de to supinumsformene sovet og spist. I begge disse koordineringene blir subjektet jeg distribuert over konjunktene, slik at 'jeg' opptrer som SUBJ og som argument i alle konjunktene i f-strukturen. sovet og spist fungerer som XCOMP (åpent komplement) til 'ha-perf' (perfektumshjelpeverbet) i f-strukturen, og et XCOMP har ikke-uttrykt subjekt som er kontrollert av subjektet for hjelpeverbet. Konjunksjonen har her fått kategorisymbolet CONJev, som er mnemonisk for konjunksjon for ‘events’, det vil si predikater av ulik art; skillet mellom CONJ og CONJev er begrunnet i parsingeffektivitet, og man kan søke på begge ved å skrive CONJ* . I f-strukturen beskrives koordinering som sett av konjunktenes f-strukturer, slik det er forklart ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram . Generelt søk etter koordinerte VP-er kan benytte c-strukturkategoriene VPfincoord og VPcoord. Her kan vi f.eks. avgrense søket til setninger som har eksempel på flere typer koordinering på én gang,

Søkeutrykk: Finn setninger som viser koordinering både av finitte og ikke-finitte verbfraser og av nominale ledd.

VPfincoord & VPcoord & NOMcoord

Parafrase

C-strukturen har en node VPfincoord og en node VPcoord og en node NOMcoord.

Forklaring

Å nevne en nodeetikett i søkeuttrykket avgrenser søket til alle setninger som har en slik node i c-strukturen.

Noen søkeresultater

Men Fyrsten og hans hær hatet og fryktet lysskinnet, det pinte dem og fortalte at de var beseiret og dømt.
Kanskje har de kommet fram til Abram og de andre og sagt at vi greier oss fint og følger programmet.
Også melstøv, sukkerstøv eller trestøv kan bli elektrisk ladet og gnistre slik at det antennes i industrianlegg og brenner eksplosjonsartet.
Når kroppen får skader eller blir infisert av bakterier og virus, trår immunforsvaret til for å reparere og rydde opp.
– Mange sier at de mister sin sykepleieridentitet, og forsøker å forstå og tilpasse seg sine nye roller som student og helsesøster.
Det er følgelig en hvisking jeg enten søker å overdøve med lyd og støy, eller anstrenger meg for å høre og skjelne.
Bortsett fra de gangene da hun ble rammet av lynet og sto svettende låst i et innbilt dilemma, ble tvunget til å hilse, smile, og ble grepet av hat eller intens kvalme.
Men for at piken skulle slippe å reise fra bygda og miste både skolekamerater, venner og et miljø hvor hun ellers trivdes og følte seg trygg, tilbød kvinnen seg å ta henne som fosterbarn.
Ettersom Bradford var stor og kraftig og veide nesten hundre kilo, mens Ezra var tynn og ikke veide sytti, hadde Marian Frazier Bradford og Phoebe Bradford sydd den inn og gjort visse nødvendige forandringer.

Koordinering: adjektivfraser og preposisjonsfraser (AP og PP) som predikativ (NRG s. 1110)

Han er gammal, men vital.

Kommentar til analysen

Koordinering av adjektiver i predikativ funksjon, som i eksempelet, analyseres ved hjelp av kategorien PPADJcoord. Det er en frase som åpner for koordinering av adjektivfraser (AP), adjektivfraser og preposisjonsfraser (AP og PP), og preposisjonsfraser alene (eksempel: Han var oppegående og i full jobb). Kategorien blir PPADJcoord også når bare AP eller bare PP forekommer som konjunkter, slik som her. Denne kategorien forekommer bare i predikativ funksjon; som adverbial (ADJUNCT) er det preposisjonsfrase og adverbfrase (ADVP) som kan koordineres; se nedenfor. Koordinerte attributive adjektiver analyseres også på en annen måte; se neste eksempel. I f-strukturen beskrives koordinering som sett av konjunktenes f-strukturer, slik det er forklart ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram . (Trekket MEASDIMS i strukturen for 'gamal' står for ‘measure dimensions’ og sørger for at en frase som to år gammel analyseres som velformet, mens *to meter gammel ikke gjør det når bare 'age' er inkludert i verdien.) Søk etter slike koordinasjoner kan benytte kategorien PPADJcoord; her kan vi f.eks. begrense søket til tilfeller der både AP og PP er med blant konjunktene.

Søkeuttrykk: Finn setninger som viser koordinering av adjektivfrase og preposisjonsfrase.

#x_:PPADJcoord > AP & #x_ > PP

Parafrase

En c-strukturnode PPADJcoord, som tilordnes variabelen #x_, dominerer en node AP, og den samme noden #x_ dominerer også en node PP.

Forklaring

Noden PPADJcoord begrenser søket til koordineringer av adjektivfraser og/eller preposisjonsfraser. Ved å spesifisere at noden skal dominere både AP og PP, begrenser vi søket ytterligere til eksempler der begge kategoriene er representert.

Noen søkeresultater

– Jeg var for feit og i dårlig form.
Leilighetene er ofte små, men med svært høy kvadratmeterpris.
Forskningssystemet er stort og komplisert, og i rask utvikling.
Behandlingen er enkel og helt uten bivirkninger.
Jakken var av svart skinn og altfor stor for henne.
Men gjeteren voktet sauene sine svært så godt, og ulven ble mer og mer sulten og fra seg.
Mine tankar er ikkje lenger verdslege, men av ånd.
I mellomtida hadde andre fritt spillerom, og spesielt ulike islamittiske ekstreme smågrupper som før kuppet hadde vore uviktige eller utan oppslutning.
Rikka er brennraud og utan eit ord.
De var sorte og spisse, med en smal rem over ankelen og svungne, halvhøye hæler.
Nå var hun utskrevet fra sykehuset og på vei hjem med barnet.
No er vi så stille at musa trur ho er aleine og utanfor fare, tenkte han.
Han var fri, han som hadde vært så sikker på at han skulle dø der nede i Emmerville, var fri og i Paris.
Og sammen med den alvorlige mørke jakken og de hvite knebuksene så han nesten ut som om han var adelig og ikke av kjøpmannstanden.

Koordinering: adjektivfraser (AP) som attributiv (NRG: ikke omtalt)

Dette er store og kompliserte spørsmål.

Kommentar til analysen

Koordinerte adjektivfraser som står attributivt i en NP, analyseres ikke som egne koordineringer av typen APcoord el.l., slik tilfellet er når de står predikativt (se forrige eksempel). Isteden analyseres de iterativt som døtre av NP, med mulighet for konjunksjon, komma eller ingenting imellom. Grunnen til å gjøre det slik er denne frie muligheten til å liste opp adjektivfraser i denne posisjonen uten skilletegn eller konjunksjon imellom. Det er da unødig kompliserende å analysere dem iterativt bare da, og så innføre en coord-fraseanalyse i andre tilfeller med komma og/eller konjunksjon. I f-strukturen er analysen som av adjunkter ellers: et sett av konjunktenes f-strukturer. Dette er også f-strukturanalysen av koordinering (se Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram ), slik at analysen i hovedtrekk blir som ved annen koordinasjon, men uten noe trekk for COORD-FORM., siden vi her kan ha både f.eks. komma og og på samme nivå. Dette settet er verdi til attributtet ADJUNCT i substantivets f-struktur, som er funksjonen til attributive adjektiver. Søk etter eksempler på koordinerte eller opplistede adjektiver i attributiv stilling kan bruke en frasestrukturregel som beskriver døtrene til NP.

Søkeuttrykk: Finn eksempler på koordinerte eller opplistede adjektiver i attributiv stilling i nominale fraser.

NP -> .* AP .* AP .*

Parafrase

En c-strukturnode NP dominerer en sekvens av døtre som består av null eller flere døtre, så en AP, så null eller flere døtre, så en AP, og så null eller flere døtre.

Forklaring

Symbolet ‘->’ er som i en frasestrukturregel og angir den sekvensen av kategorier som en morkategori dominerer direkte. ‘.’ står for en arbitrær kategori, og med Kleene star ‘*’ tilføyet betyr det null eller arbitrært mange kategorier etter hverandre (ikke nødvendigvis den samme; ‘.’ er ikke en variabel). Søkeuttrykket beskriver dermed en hvilken som helst NP som dominerer minst to døtre av typen AP, uansett hvilke andre kategorier den også dominerer.

Noen søkeresultater

Store og små hendelser.
Stadig dannes nye frie radikaler.
Det er ein fin, gammaldags kakeboks.
Den stakkars lille piken var så bedrøvet.
Det lange, kvite håret rakk henne til livet.
Vi har fine og interessante mennesker om bord.
Den omfatter 25 mål med frodig, plantebevokst og grunt vann.
Hun burde egentlig synes synd på den kjekke, irriterende, arrogante fyren.
I det daglige kostholdet gjelder det å satse på næringsrik og variert kost.
Sykkelen hennar hadde gått sund, så ho trakka av stad på den gamle svarte til mora.
Kjærligheten er et komplisert tema, men også et løfterikt, spennende og fascinerende tema.
For ti år sidan var det meste av kapitaloverføringane til dei tretti større og meir utvikla u-land statlege.
Det fuktige, bustete mørke håret fikk ham til å se så ung og guttaktig ut, faktisk litt mer menneskelig.
Han var husmannssønn og het Per, en stor og blond ung mann som tilhørte en annen verden enn hennes.
En bitteliten ubestemmelig lyd, kanskje bare en sko som skrapte over brostenene i gården, fikk henne til å styrte opp, springe inn på kjøkkenet og tenne lyset og slukke under potetene, i febrilsk, ubeskrivelig jubel:

Koordinering: preposisjonsfraser og adverbfraser (PP og ADVP) (NRG s. 1110)

De snakker tysk både i Tyskland og i Østerrike.

Kommentar til analysen

Koordinering av preposisjonsfraser (PP) analyseres som en kategori PPADVcoord. Det er en frase som åpner for koordinering av preposisjonsfraser (PP), preposisjonsfraser og adverbfraser (PP og ADVP; eksempel: Han går gjennom gangen og ut), og adverbfraser alene. I f-strukturen beskrives koordinering som sett av konjunktenes f-strukturer, slik det er forklart ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram . Her fungerer dette settet som verdi til ADJUNCT i f-strukturen til verbet snakke. både bidrar med verdi til trekket PRECOORD-FORM og og med verdi til COORD-FORM, som trekk ved settet av konjunkter. Kategorien PPADVcoord kan benyttes ved søk etter eksempler på slike koordineringer. Søket kan begrenses ytterligere på forskjellige måter; vi kan f.eks. begrense det til tilfeller der både PP og ADVP finnes blant konjunktene.

Søkeuttrykk: Finn setninger som viser koordinering av preposisjonsfrase og adverbfrase.

#x_:PPADVcoord > PP & #x_ > ADVP*

Parafrase

En c-strukturnode PPADVcoord, som tilordnes variabelen #x_, dominerer en node PP, og den samme noden #x_ dominerer også en node med en etikett som begynner på ADVP.

Forklaring

Noden PPADVcoord begrenser søket til koordineringer av preposisjonsfraser og/eller adverbfraser. Ved å spesifisere at noden skal dominere både PP og ADVP*, begrenser vi søket ytterligere til eksempler der begge kategoriene er representert. Grunnen til å skrive ADVP*, som betyr at nodeetiketten begynner på ADVP, er at ulike typer adverbfraser er adskilt med ulike ‘suffikser’ på nodeetiketten, f.eks. ADVPloc, ADVPs m.fl., og flere av disse kan opptre her.

Noen søkeresultater

Dei gjekk ned trappa og ut.
Den føk over vindfanget og ned på lesiden.
Hun løp nedover gangen og inn på soverommet.
Mere sa han ikke, og vi gikk videre i gatene og hjem til hotellet.
Og hun sier hun har det bra, både hjemme og i jobben som forsikringsselger.
Under seg så han en dypgrønn slette som strakte seg fra foten av fjellene og østover til en liten sjø.
I ti minutter løp han fullstendig uten kontroll på kryss og tvers i smågater lenger og lenger vekk fra restauranten.
Vladar satt med begge hendene på rattet og så fremover langs veien som skulle føre oss til vårt nye liv.
Og Bonden vinka Nestebonden etter seg, over gjerdet, ned traktorvegen, over brua og fram til slettemenneska.
Gunn var kjent for å være en balansert og reflektert dame både hjemme og på jobb.
Først da veggen hadde tatt fyr, reiste hun seg, gikk sakte over gulvet og bort til telefonen.
Hun lot fingeren gli langs nesen hans, over leppene og ned til brystet hans, hvor den begynte å leke med de lyse hårene.
Så kryper han inn i bilen, kikker under setene, bak baksetet og i hanskerommet og overalt.
Jeg fikk vridd meg løs, og raste ned trappene med ham etter meg, rundt kvartalet, og inn i parken.
Vi gjekk mot kyrkja, opp trappa, inn gangen og så inn i sjølve kyrkjerommet, fann oss plassar omlag midt i, på høgre side.

Koordinering: hoder i nominalfraser (N) (NRG s. 1113 ff.)

nye ski og støvler

Kommentar til analysen

En koordinasjon som nye ski og støvler er strukturelt flertydig. Konjunktene kan enten være nye ski og støvler eller bare ski og støvler, med nye knyttet til begge, slik analysen her viser. Da er de to forekomstene av N koordinert under en kategori Ncoord, og konjunksjonen har kategorien CONJnp. I f-strukturen (se ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram om f-strukturanalysen av koordinering generelt) er 'nye' knyttet som ADJUNCT både til ‘ski’ og til ‘støvel’; indeks 7 viser unifikasjonen. Den samme Ncoord-analysen opptrer ved etterstilte komplementer som f.eks. preposisjonsfraser som knytter seg til begge konjunktene, f.eks. videreføring og utvikling av helikopterberedskapen Denne typen tvetydighet lar seg vanskelig disambiguere på statistisk grunnlag, og følgen er at det kan være noe tilfeldig hvilken av de to analysene som er valgt i trebanken. Søk etter eksempler kan benytte kategorien Ncoord.

Søkeuttrykk: Finn koordineringer mellom to substantiver som har felles adjektiv eller felles komplement.

Ncoord

Parafrase

C-strukturen inneholder en node med etiketten Ncoord.

Forklaring

Ncoord dukker opp i analysen bare hvis den nominale frasen har et ledd som knytter seg til begge konjunktene. Grammatikken utelukker en Ncoord-analyse av f.eks. ski og støvler, der Nccord ville ha vært eneste datter av NP hvis dette er hele nominalfrasen; da blir den analysert som en koordinasjon av NP + NP.

Noen søkeresultater

Der, på 2300 meters dyp, fosser varmt vann fra fjellgrunnen opp igjennom piper og åpninger på bunnen.
– De som hadde definisjonsmakten kunne bruke beskyldninger eller hint om sladder til å ramme andre.
– Men det kan henda at den unge dame og herre veit kor pengane er! sa ein annan.
I skogen er det kjølig og halvmørkt etter heten og lyset på den åpne åssiden.
Den velståande skipsreiaren og politikaren bygde denne praktfulle villaen i 1900.
Lyder på hjartet og lungene hans.
Det var viktig for hans onkel, Ottar, om gutten hadde oppfattet hva som hadde foregått nede i første etasje i morens hjem, kvelden og natta da Raymond ble stengt inne.
Avdekket det som var kjernen og kilden til all synd.
Både fra doktor Büchner og fra venner og kolleger av den snille mannen som han hadde møtt i Tyskland.
– Takk og pris for det.
Selv om de har forskjellig størrelse og form, kan alle legoklosser settes sammen med andre.
Legoklossene har dessuten «haker» og «kroker» som gjør at de kan kneppes sammen til alle tenkelige figurer.

Koordinering: hoder i verbale fraser (V) (NRG: ikke omtalt)

Jeg liker og respekterer deg.

Kommentar til analysen

Hoder i verbale fraser kan koordineres, og deler da sine argumenter. Koordinasjonen har kategorien VRBfincoord, som her, eller VRBSUPcoord: Jeg har likt og respektert deg, eller VRBFINcoord: Jeg vil like og respektere deg, eller VRBfinimpcoord: Lik og respekter meg!. I f-strukturen (se ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram om f-strukturanalysen av koordinering generelt) er konjunktene to fulllstendige setningsstrukturer med de samme argumentene og syntaktiske funksjonene i hvert konjunkt. Eksempler kan søkes etter på grunnlag av VRB...coord-frasene.

Søkeuttrykk: Finn koordineringer mellom verb som hoder i verbale fraser.

(VRBfincoord | VRBINFcoord | VRBSUPcoord | VRBfinimpcoord)

Parafrase

C-strukturen inneholder enten en node VRBfincoord eller en node VRBINFcoord eller en node VRBSUPcoord eller en node VRBfinimpcoord.

Forklaring

De nevnte frasekategoriene uttømmer grammatikkens kategorier for koordinerte verbalkjerner. Ved å søke disjunktivt etter dem finnes alle eksempler på slik koordinasjon. (...|...) uttrykker disjunksjon (enten-eller-forbindelse).

Noen søkeresultater

Oppdraget har vart siden 22. april og har til nå bestått i å rydde og nøytralisere bomber.
På grunn av dette er det mange som ikke har brydd seg så mye om å bevare og beskytte haien, mener hun.
– Det finnes for eksempel tekster der menn lurer på om kvinner er utro, og hvordan de kan få bekreftet eller avkreftet det.
Ho og Jørn kom først opp, dei halte og drog i Karen.
Han griper fatt i ryggen hennes og småbiter og kiler henne på skuldrene.
– Kom og et kveldsmat!
Han snakkar og snakkar for å koma seg unna alle spørsmål om garden som kan føre mot den døde hesten.
men da det led på dagen, og de kom opp i skogen, tok de til å skjene og fly over alle åsene.
Trikken berre går og går gjennom byen som i spinn.
Dei dyrkar maten dei treng og sel resten gjennom eigne samvirkelag som foredlar og marknadsfører produkta i næraste by – og jamvel på verdsmarknaden.
Kom, så skal vi vege og måle deg.
Han hadde ikke skjønt at Carl Eisenthal mishandlet og terroriserte søsteren hans.
Hadde dødd i begynnelsen av september, kroppen hans var gjennomsyret og ødelagt av sykdommen.
Kvinnen han hadde elsket og ektet, og drept.
Matthew klarte til hennes ergrelse å lokalisere og fjerne den med tang ved andre forsøk, og hun skar tenner, smilte søtt og takket ham.
Sorry, uansett hvor mye dere måtte vri og vende på billetten min, er den fortsatt gyldig.

NRG 12.2.2 Setninger

Koordinering: helsetninger (IP) (NRG s. 1112 f.)

Vi kjørte, og de gikk.

Kommentar til analysen

Helsetninger har kategorien IP i c-strukturen, og koordinerte helsetninger har kategorien IPcoord. Konjunksjonen i slike tilfeller har kategorien CONJev, der ‘ev’ er mnemonisk for ‘event’; skillet mellom CONJ og CONJev er motivert av parsinghensyn. I f-strukturen (se ovenfor under Koordinering: grunnleggende analyse i NorGram om f-strukturanalysen av koordinering generelt) representeres koordinasjonen som et sett av to setningsstrukturer, der settet har et trekk COORD-FORM med konjunksjonens form som verdi. Eksempler på koordinerte helsetninger kan søkes etter på grunnlag av kategorien IPcoord. Resultatene kan f.eks. sorteres etter konjunksjon, som vist nedenfor.

Søkeuttrykk: Finn koordinerte helsetninger (IP) , og sorter treffene etter konjunksjonens form.

IPcoord >> #f_ >COORD-FORM #c

Parafrase

C-strukturen inneholder en node IPcoord som projiserer en f-struktur #f_ med et trekk COORD-FORM med verdi #c, som skal skrives ut.

Forklaring

Nodeetiketten IPcoord er tilstrekkelig til å finne alle eksempler på koordinerte IP-er. Operatoren ‘>>’ uttrykker at noden projiserer en f-struktur #f_. Variabelen for verdien til COORD-FORM, #c, inneholder ingen understrekning, og dette innebærer at dens verdi skrives ut på Query-siden. Dette gir en sortering etter COORD-FORM som vist nedenfor, sortert etter frekvens:

Noen søkeresultater

Hvis de klarte det, ville ingenting gro på marken, og kvinnene ville ikke føde barn.
Egon var mekaniker, og ut over det interesserte han seg for fotball, tipping, biljard og jenter.
Fugl kan være utrolig tilpasningsdyktig, og noen er særlig raske til å erobre helt spesielle deler av bylandskapet.
Dei som køyrde bil kasta ut småpengar, og guten, som hadde ei syltetøyrand rundt munnen, sprang berrbeint og plukka toøringane opp.
Det må iallfall være noe grønt, hvis ikke kunne postmannen komme til å bli grådig skremt.
– Du vet disse ungguttene i dag, de er virkelig noe for seg selv.
Og slamredøra er erstatta av automatiske dører, eg trur det er dører av den same typen som dei har på det største handlesenteret i byen.
Hun var ikke lenger noe barn men hun var ikke riktig voksen heller.
– I dag designes de fleste generatorer med en vedlikeholdssyklus på ett år, men i praksis må de etter sees oftere.
Derfor bestemte han seg for bare å fortsette akkurat som før, så fikk han heller holde øye med de ville og se hva som skjedde.
Det fikk klare seg, for mer enn dette klarte ikke Kristian å be.
Stine nikket spakt, og hun så mer ulykkelig ut enn noen gang før - det var nesten så Jendor ble svak igjen.
Men tok han feil, eller var broren mindre avvisende enn han pleide?
Hun så ned da datteren begynte å sutre: jentungen hadde tak i skjørtet til moren.
Men de fleste av disse har Tc ned mot det absolutte nullpunkt og/eller de må utsettes for et høyt atmosfærisk trykk, forteller Harold Weinstock fra US Air Force – en viktig bidragsyter til forskningen.

Koordinering: helsetninger (IP), koordinering med setningen foran (NRG s. 1112 f.)

(De la seg ned for å hvile.) Og etterpå gikk de videre.

Kommentar til analysen

Konjunksjoner som innleder helsetninger har kategorien CONJdisc, der ‘disc’ står for ‘discourse’: De knytter setningen sammen med den foregående diskursen. De analyseres som første ledd under IP og bidrar til setningens f-struktur med trekket DISCCOORD-FORM, som har konjunksjonens form som verdi. Kategorien CONJdisc kan være grunnlag for søk.

Søkeuttrykk: Finn setninger innledet av konjunksjon og sorter treffene etter konjunksjonens form.

CONJdisc > #w

Parafrase

En c-strukturnode CONJdisc dominerer en node #w, hvis verdi skal skrives ut (variabelnavnet ‘#w’ inneholder ingen understrekning).

Forklaring

C-strukturnoden CONJdisc er tilstrekkelig til å finne eksemplene på setningsinnledende konjunksjoner. For å sortere treffene etter konjunksjonens form hadde det vært mulig å gå til f-strukturen og sortere etter verdien til trekket DISCCOORD-FORM, slik det ble vist under forrige eksempel for COORD-FORM, men det er også mulig å sortere etter den terminale noden i c-strukturen, altså selve ordformen. Det gjøres her. Siden CONJdisc er en leksikalsk kategori og dermed en preterminal node i treet, må den dominerte #w være en ordform. Det er tilrådelig å krysse av for ‘none’ ved ‘fragments’ før søk, ettersom fragmenterte analyser ofte finner CONJdisc som innleder til fragmenter. Dette gir da følgende resultat på Query-siden (ved søk i 10 % av NorGramBank):

Noen søkeresultater

Men hvordan kunne et stoff plutselig forandre seg og bli til noe helt annet?
Men så bestemte han seg og listet seg bort til sengen, ville vekke henne med et kyss.
«Nei, men jeg har stor aktelse for dem likevel.
Og nei, vi gjorde det ikke.
Og det bør heller ikke barna hennes gjøre, forkynte Matthew tilfreds.
Og så ble det morgen, og nå skulle hun til Birk.
Så jeg gjemte meg innerst i hagen, vi hadde et lite skjul der hvor vi oppbevarte ved om vinteren.
Så de foreslo at du skulle jobbe i barnehage?
For også grekerne hadde et mytisk verdensbilde da den første filosofien oppstod.
For arvestoffet vårt er nemlig så kjemisk ustabilt at det har en tendens til å gå i stykker til stadighet.
Eller jeg ble kvalm.
Eller burde hun ha noe annet innen rekkevidde som var bedre egnet?
Skjønt kanskje han ikke hadde vært så påpasselig som han burde, men hoppet over dager i mørket.

Koordinering: pseudokoordinering (NRG s. 1118 f.)

Han sitter og leser avisa.

Kommentar til analysen

Pseudokoordinering er en form for asymmetrisk koordinering av to verb der det første i noen grad fungerer analogt med et hjelpeverb i forhold til det siste. Et særtrekk er at koordinasjonen ikke kan reverseres uten stor betydningsendring: Han leser avisa og sitter. Det første verbet uttrykker aspektuelt innhold, som oftest av kontinuativ eller progressiv art, i tillegg til at det også har sitt leksikalske innhold og kan modifiseres av adverbiale ledd. I c-strukturen er dette verbet gitt kategorien Vasp, og konjunksjonen kategorien CONJasp. Ulikt vanlige koordinasjoner analyseres ikke disse som en egen coord-frase ved finitte konstruksjoner, men har det første verbet som det styrende verbet og det andre som innføyet i dets komplement. I f-strukturen er det første verbet setningens høyeste predikat, og tar frasen med det siste verbet som komplement (XCOMP). Under TNS-ASP har trekket ASP (aspekt) markeringen 'progressive'. I pseudokoordinasjoner har de to verbene med ett unntak alltid samme form: Han sitter og leser; Han satt og leste; Han vil sitte og lese; Han har sittet og lest; unntaket er når det første verbet har presens partisipp: Han ble sittende og lese. Kategorien Vasp kan danne grunnlag for søk etter eksempler, som f.eks. kan sorteres etter verbet eller verbformen.

Søkeuttrykk: Finn setninger med pseudokoordinasjon og sorter treffene etter det første verbets predikat.

Vasp >> #f_ >PRED #p

Parafrase

En c-strukturnode Vasp projiserer en f-struktur #f_ som har et attributt PRED med verdi #p, en variabel hvis verdi skal skrives ut (variabelnavnet inneholder ikke understrekning).

Forklaring

Kategorien Vasp finnes i alle setninger med pseudokoordinering og er derfor tilstrekkelig til å finne alle slike setninger. Når PRED til dette verbets f-struktur skrives ut, blir treffene sortert etter dette verbets predikatsverdi. Det gir denne utlistningen på Query-siden:

Man kunne også sortere treffene etter verbform, eller etter både verbets predikat og form. Da kan søkeuttrykket utvides slik:

Søkeuttrykk: Finn setninger med pseudokoordinasjon og sorter treffene etter det første verbets predikat og dets form.

Vasp >> #f_ >PRED #p & #f_ >VFORM #v

Parafrase

En c-strukturnode Vasp projiserer en f-struktur #f_ som har et attributt PRED med verdi #p og et attributt VFORM med verdi #v, og verdiene av variablene #p og #v skal skrives ut.

Forklaring

På Query-siden får vi nå både verbpredikater og verbformer listet ut, slik at man mer presist kan hente ut eksempler. Dette er toppen av utlistingen, sortert etter predikatene:

Noen søkeresultater

Han drev sikkert og plukket egg nå.
– Da slepp i alle fall eg å drive og sykle etter henne, sa eg.
«Har du drevet og risset inn ting om meg over hele huset?»
«Det er a Agnes du går og tenker på.
Hun burde gå og se hva han holdt på med.
Da mor og far var gått, ble jeg gående og gruble.
– Har du gått og vært redd for den kniven?
Først såg det ut som dei heldt på og slost.
Sidan har ho halde på og snufsa, forklarer kaptein Olsson.
Slik holdt de på og refset meg.
I Aftenbladet får selv de mest enfoldige av oss holde på og skrive i årevis, nesten alene.
Hun og Billy snakket sammen en liten stund, så kom en annen herre og ville snakke med henne.
Eiliv får heller komme og kjøpslå selv.
Så hadde ambulansen kommet og kjørt henne bort.

NRG 13: Binding

NRG 13.2: Anaforiske uttrykk

Refleksiv: refleksive verb (NRG s. 1160 ff.)

Han vasker seg.

Kommentar til analysen

Verb som vaske seg, skynde seg, hygge seg analyseres som refleksive verb. Det innebærer at det refleksive pronomenet seg (meg, deg, oss osv.) ikke analyseres som et semantisk argument til verbet, men som en markør av refleksivitet. Den syntaktiske funksjonen er direkte objekt (OBJ), og verbet er syntaktisk subkategorisert for et slikt objekt, men objektet er ikke ‘tematisk’. I f-strukturen er dette markert ved at ‘seg’ i verdien til PRED står utenfor argumentlisten, som er omsluttet av <...>. Predikatet tar altså bare ett argument her: ‘han’. Refleksiviteten er isteden markert i selve predikatnavnet ved at ‘*seg’ er tilføyet: ‘vaske*seg'. Verdien til OBJ i f-strukturen har trekket PRON-TYPE = ‘refl’ i tillegg til trekk for person og tall (PERS og NUM). I c-strukturen har denne typen ikke-refererende refleksivt pronomen kategorien PRONrfl. Den kan være utgangspunkt for søk etter refleksive verb, eller man kan ta utgangspunkt i trekket PRON-TYPE = 'refl' i f-strukturen. Treffene kan sorteres på ulike måter, f.eks. etter det refleksive verbets predikat og/eller etter subjektets og det refleksive objektets person og tall.

Søkeuttrykk: Finn setninger med refleksive verb og sorter dem etter verbenes predikat.

#x_ >(OBJ PRON-TYPE) 'refl' & #x_ >PRED #p

Parafrase

En f-struktur #x_ har attributtstien <OBJ PRON-TYPE> med verdien 'refl', og #x_ har attributtet PRED med verdien #p, som skal skrives ut (variabelnavnet inneholder ikke understrekning).

Forklaring

Ethvert verb som har et objekt (OBJ) med trekket PRON-TYPE = 'refl' er et refleksivt verb. Siste setning i uttrykket sørger for at predikatverdien til verbet skrives ut på Query-siden, slik at treffene kan sorteres etter den. Nedenfor vises toppen av den frekvenssorterte listen; det er funnet til sammen 1254 ulike refleksive verb.

I tillegg kunne man sortere treffene etter person og tall. Da kan søkeuttrykket utvides slik:

Søkeuttrykk: Finn setninger med refleksive verb og sorter dem etter verbenes predikat og etter subjektets og refleksivpronomenets person og tall.

#x_ >(OBJ PRON-TYPE) 'refl' & #x_ >PRED #p & #x_ >(OBJ PERS) #pers & #x_ >(OBJ NUM) #num

Parafrase

En f-struktur #x_ har attributtstien <OBJ PRON-TYPE> med verdien 'refl', og #x_ har attributtet PRED med verdien #p, som skal skrives ut. Videre har attributtstien <OBJ PERS> verdien #pers, som skrives ut, og attributtstien <OBJ NUM> har verdien #num, som også skrives ut.

Forklaring

Det er nå tre variabler hvis verdier blir skrevet ut på Query-siden og som treffene kan sorteres etter. Hvis det sorteres primært etter predikatnavn (alfabetisk), ser toppen av listen slik ut:

Noen søkeresultater

Kan vi atspre oss fra den?
Reis, underhold deg, kjøp noe nytt, puss opp – kort sagt: atspred deg bort fra deg selv, fra angsten og uroen, og fra det ordene ikke kan romme – fra stillheten.
Tom og jeg var mer enn halvt overbevist om at gatens beundrende publikum mente vi aktet oss til Grønland.
– Men han kan ikke ha visst at jeg aktet meg til Stenersens hus.
«Akt dere nå.
– Du skal akta deg, Andreas.
Eller han kunne prøve å se om han fant landsmenn som aktet seg på plyndringstokt.
Han akter seg ut på gata jo før jo heller, for å vitne om Jesus.
Vi har blitt skjermet og trenger ikke å anstrenge oss, sier Bjørnland.
Du trenger tid til å arbeide deg gjennom dette...
Det kunne jeg ha avfunnet meg med og tilgitt.
Vi har meldt oss inn i den nye båtforeningen, sier Øyvind.
Hun hadde bestemt seg for å gjøre det fredag ettermiddag.

Refleksiv: refererende refleksiv med selv (NRG s. 1168 ff.)

Han kritiserte seg selv.

Kommentar til analysen

Forrige eksempel (refleksive verb) illustrerte seg (osv.) analysert som et ikke-refererende pronomen som bare markerer refleksivitet ved et verb og er plassert utenfor verbets argumentliste. Tilføyelsen av selv gjør refleksiven til et refererende argument (seg alene kan også være refererende, det omtales nedenfor). seg selv analyseres som ett ordoppslag av kategorien PRON, og kan stå som et vanlig refererende objekt til transitive verb. I f-strukturen ser vi at ‘seg’ er ett av argumentene til ‘kritisere’: Det står innenfor argumentlisten mellom <...>, i motsetning til i forrige eksempel. seg selv projiserer verdien til OBJ, der trekket PRON-TYPE har verdien ‘refrefl’, altså ‘refererende refleksiv’. I motsetning til seg ved et refleksivt verb som hygge seg kan seg selv her erstattes av andre refererende uttrykk i samme relasjon til verbet. Noen verb kan være både refleksive (Han vasket seg) og vanlige transitive (Han vasket hunden, han vasket seg selv), og kan da opptre med begge typer objekt. Eksempler på refererende refleksiver med selv kan søkes på med grunnlag i noden PRON som projiserer en f-struktur med trekket PRON-TYPE = 'refrefl'. Som ved forrige eksempel kan eksemplene sorteres etter person (PERS) og tall (NUM).

Søkeuttrykk: Finn setninger med refererende refleksive pronomen med selv , og sorter treffene etter person og tall.

PRON >> #f_ >PRON-TYPE 'refrefl' & #f_ >PERS #pers & #f_ >NUM #num

Parafrase

En c-strukturnode PRON projiserer en f-struktur #f_ med et trekk PRON-TYPE med verdi 'refrefl', et trekk PERS med verdi #pers (som skal skrives ut), og et trekk NUM med verdi #num (som skal skrives ut; manglende understrekning i variabelnavnet innebærer at variabelverdien skrives ut).

Forklaring

Det er bare refleksive pronomener med selv som har kategorien PRON i c-strukturen; refererende refleksiver uten selv har kategorien PRONrfl2 (se neste eksempel). Derfor avgrenser PRON i uttrykket eksemplene til selv -eksempler når vi også spesifiserer trekket PRON-TYPE = 'refrefl'. De to siste setningene i søkeuttrykket sørger for at person og tall skrives ut slik at eksemplene kan sorteres etter det. Det gir utlistningen nedenfor på Query-siden:

Noen søkeresultater

Vi tror vi kjenner sannheten om oss selv.
Disse må kjennes for at vi skal forstå oss selv.
Dessuten kan jeg ta vare på meg selv.
Jeg snakker med meg selv, damen foran snur seg og ser forbauset på meg.
Kanskje dere overrasker dere selv.
«Hvis det interesserer dere, har dere nå sjansen til å skåne dere selv for en virkelig kjedelig historie.
Se på deg selv, for eksempel.
Du kommer ingen vei på denne måten, du bare lurer deg selv.»
Fyrer som ham ødelegger seg selv etter hvert.
I bunn og grunn hadde alle kvinnene som fantes bak henne, hatt bare seg selv.
Jeg visste ikke helt om det var meg han snakket til lenger, eller om det var til seg selv.
Hun hadde gjort seg selv så liten at hun nesten var usynlig både for seg selv og andre.

10-1-2-Marit.png (54.7 KB) Helge Dyvik, 02/18/2015 10:45 PM

10-1-2-kva.png (62.4 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 11:45 AM

10-1-2-Solstad.png (98 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 12:43 PM

10-1-2-lukk.png (66.2 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 01:15 PM

10-2-1-exclam.png (62.5 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 08:14 PM

10-2-1-vel.png (103 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 09:55 PM

10-2-1-ikkesant.png (79.2 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 10:12 PM

10-2-1-gjordetag.png (45.6 KB) Helge Dyvik, 02/19/2015 10:38 PM

10-2-2-Grete.png (79.3 KB) Helge Dyvik, 02/20/2015 02:49 PM

10-2-2-ikveld.png (53.7 KB) Helge Dyvik, 02/20/2015 03:37 PM

10-2-2-hvilken.png (54.8 KB) Helge Dyvik, 02/20/2015 08:27 PM

10-2-2-kvaknute.png (93.4 KB) Helge Dyvik, 02/20/2015 08:57 PM

10-2-2-forhvem.png (68.4 KB) Helge Dyvik, 02/21/2015 01:57 PM

10-2-2-omkva.png (31.8 KB) Helge Dyvik, 02/21/2015 05:18 PM

10-2-2-kvenellerkva.png (55.3 KB) Helge Dyvik, 02/21/2015 08:30 PM

10-2-2-hvcleft.png (84 KB) Helge Dyvik, 02/21/2015 09:03 PM

10-2-2-hvleftdisloc.png (106 KB) Helge Dyvik, 02/22/2015 12:15 AM

10-2-2-intinquit.png (77.8 KB) Helge Dyvik, 02/22/2015 03:48 PM

10-2-2-spørrepart.png (77.8 KB) Helge Dyvik, 02/22/2015 09:04 PM

10-2-3-neg+imp.png (35.9 KB) Helge Dyvik, 02/23/2015 08:23 PM

10-2-3-impneg.png (37.3 KB) Helge Dyvik, 02/23/2015 08:54 PM

10-3-1-kjemsnart.png (31 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 12:47 PM

10-3-1-ja.png (10.6 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 02:13 PM

10-3-5-pøh.png (103 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 02:39 PM

11-2-1-gåtilsides.png (66.3 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 07:53 PM

11-2-1-inquit.png (86.9 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 08:51 PM

11-2-1-atSsub.png (108 KB) Helge Dyvik, 02/24/2015 11:01 PM

11-2-1-CPnom-IP.png (121 KB) Helge Dyvik, 02/25/2015 01:10 PM

nom-uten-at.png (104 KB) Helge Dyvik, 03/16/2015 05:58 PM

11-2-1-nom-uten-at.png (104 KB) Helge Dyvik, 03/16/2015 06:00 PM

11-2-1-nom-koord.png (119 KB) Helge Dyvik, 06/30/2015 02:21 PM

11-2-1-indir-sprsml-janei.png (99.7 KB) Helge Dyvik, 06/30/2015 02:59 PM

11-2-1-indir-sprsml-hv.png (127 KB) Helge Dyvik, 09/29/2015 03:28 PM

11-2-1-indir-sprsml-negell.png (119 KB) Helge Dyvik, 09/29/2015 11:41 PM

11-2-1-indir-sprsml-predlink.png (103 KB) Helge Dyvik, 02/05/2016 02:42 PM

11-2-1-indir-sprsml-embedpredlink.png (121 KB) Helge Dyvik, 02/05/2016 04:08 PM

11-2-1-4-CPinf.png (96.3 KB) Helge Dyvik, 02/06/2016 01:32 PM

11-2-1-å+ADVs.png (104 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 05:20 PM

11-2-1-å+#x-Query.png (36.6 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 06:31 PM

11-2-1-å+#x-Query.png (36 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 07:18 PM

11-2-1-#x+å.png (116 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 09:10 PM

11-2-1-#x+å-Query.png (47.3 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 09:11 PM

11-2-1-#x+å.png (67.5 KB) Helge Dyvik, 02/07/2016 09:16 PM

11-2-1-subjkontroll.png (57.8 KB) Helge Dyvik, 02/08/2016 03:15 PM

11-2-1-subjkontroll-Query.png (56.1 KB) Helge Dyvik, 02/08/2016 04:28 PM

11-2-1-objkontroll.png (79.1 KB) Helge Dyvik, 02/08/2016 04:57 PM

11-2-1-objkontroll-Query.png (58.4 KB) Helge Dyvik, 02/08/2016 11:45 PM

11-2-1-ikkekontroll.png (100 KB) Helge Dyvik, 02/09/2016 04:07 PM

11-2-1-ikkekontroll-Query.png (51.7 KB) Helge Dyvik, 02/09/2016 08:56 PM

11-2-1-prep-ikkekontroll.png (163 KB) Helge Dyvik, 03/29/2016 04:43 PM

11-2-1-ikkeselprep-syntkontroll.png (109 KB) Helge Dyvik, 04/09/2016 06:44 PM

11-2-1-objbenkontroll.png (101 KB) Helge Dyvik, 04/20/2016 11:48 AM

11-2-1-objbenkontroll-query.png (24.1 KB) Helge Dyvik, 04/20/2016 01:38 PM

11-2-1-infsubj.png (116 KB) Helge Dyvik, 04/20/2016 03:12 PM

11-2-1-akkmedinf.png (70 KB) Helge Dyvik, 04/20/2016 03:35 PM

11-2-1-akkmedinf-query.png (28.1 KB) Helge Dyvik, 04/21/2016 02:00 PM

11-2-1-lapass.png (88.1 KB) Helge Dyvik, 04/21/2016 02:25 PM

11-2-1-atapp.png (157 KB) Helge Dyvik, 06/21/2016 03:57 PM

11-2-1-at-å-app.png (135 KB) Helge Dyvik, 06/24/2016 01:59 PM

11-2-1-setn-som-subj.png (98.1 KB) Helge Dyvik, 06/24/2016 02:16 PM

11-2-1-ekstrapos.png (125 KB) Helge Dyvik, 06/26/2016 05:27 PM

11-2-1-extraposoutput.png (22.1 KB) Helge Dyvik, 06/26/2016 06:31 PM

11-2-1-setn-som-COMP.png (112 KB) Helge Dyvik, 06/27/2016 01:38 PM

11-2-1-setn-som-COMP-query.png (28.6 KB) Helge Dyvik, 06/27/2016 04:50 PM

11-2-1-inf-som-COMP.png (92 KB) Helge Dyvik, 06/28/2016 06:30 PM

11-2-1-potobj.png (115 KB) Helge Dyvik, 08/31/2016 05:49 PM

11-2-1-potobj-query.png (51.5 KB) Helge Dyvik, 08/31/2016 09:08 PM

11-2-1-potobj-query2.png (34.9 KB) Helge Dyvik, 08/31/2016 11:17 PM

11-2-1-subjlift.png (68.7 KB) Helge Dyvik, 09/01/2016 02:12 PM

11-2-1-objlift.png (80.5 KB) Helge Dyvik, 09/01/2016 04:15 PM

11-2-1-objlift-query.png (42.9 KB) Helge Dyvik, 09/02/2016 04:03 PM

11-2-2-advsetn.png (114 KB) Helge Dyvik, 09/03/2016 12:45 PM

11-2-2-advsetn-query.png (53.3 KB) Helge Dyvik, 09/03/2016 01:19 PM

11-2-2-advsetnhvis-query.png (17.7 KB) Helge Dyvik, 09/03/2016 02:33 PM

11-2-2-betsetn2.png (52.3 KB) Helge Dyvik, 09/04/2016 04:19 PM

11-2-2-betsetn1.png (93.5 KB) Helge Dyvik, 09/04/2016 04:19 PM

11-2-2-betsetn-query.png (42.8 KB) Helge Dyvik, 09/04/2016 04:52 PM

11-3-2-relsetn-som.png (120 KB) Helge Dyvik, 09/04/2016 05:46 PM

11-2-2-relsetn-nosom.png (123 KB) Helge Dyvik, 09/05/2016 01:15 PM

11-2-2-relsetn-hvis.png (150 KB) Helge Dyvik, 09/06/2016 01:05 PM

11-2-2-relsetn-hvorav.png (154 KB) Helge Dyvik, 09/06/2016 02:25 PM

11-2-2-relsetn-hvorav-query.PNG (2.03 KB) Helge Dyvik, 09/07/2016 12:29 PM

11-3-2-relsetn-frirel.PNG (39.8 KB) Helge Dyvik, 09/07/2016 01:50 PM

11-3-2-relsetn-noesom.png (87.6 KB) Helge Dyvik, 09/09/2016 03:53 PM

11-3-2-infrel.png (117 KB) Helge Dyvik, 09/10/2016 12:54 PM

11-3-3-stedsetn-derhvor.png (109 KB) Helge Dyvik, 09/12/2016 02:34 PM

11-3-3-stedsetn-hvor-query.png (21.4 KB) Helge Dyvik, 09/12/2016 03:24 PM

11-3-3-stedsetn-ikkehvor.png (125 KB) Helge Dyvik, 09/12/2016 06:27 PM

11-3-4-sammenlsetn-advdeg.png (115 KB) Helge Dyvik, 09/14/2016 05:21 PM

11-3-4-sammenlsetn-advdeg-NP.png (130 KB) Helge Dyvik, 09/14/2016 09:33 PM

11-3-4-sammenlsetn-advdeg-NP-query.png (10.1 KB) Helge Dyvik, 09/14/2016 10:40 PM

11-3-4-sammenlsetn-advdeg-query.png (18.9 KB) Helge Dyvik, 09/14/2016 11:28 PM

11-3-4-sammenlsetn-determ.png (154 KB) Helge Dyvik, 09/15/2016 11:32 AM

11-3-4-sammenlsetn-komparativ.png (147 KB) Helge Dyvik, 09/15/2016 02:13 PM

11-3-4-sammenlsetn-hva.png (143 KB) Helge Dyvik, 09/15/2016 04:44 PM

11-3-4-sammenlsetn-slik.png (97.8 KB) Helge Dyvik, 09/15/2016 11:27 PM

11-3-4-sammenlsetn-slik-query.png (14 KB) Helge Dyvik, 09/16/2016 11:03 AM

11-3-5-utbrytn-nom.png (97.7 KB) Helge Dyvik, 09/16/2016 01:35 PM

11-3-5-utbrytn-adv.png (82.5 KB) Helge Dyvik, 09/19/2016 05:16 PM

11-3-5-utbrytn-pp.png (118 KB) Helge Dyvik, 09/19/2016 09:00 PM

11-3-5-utbrytn-adj.png (95.5 KB) Helge Dyvik, 09/19/2016 09:59 PM

11-3-5-utbrytn-setn.png (143 KB) Helge Dyvik, 09/20/2016 03:20 PM

11-3-5-present-enkel.png (79.5 KB) Helge Dyvik, 09/21/2016 11:29 AM

11-3-5-present-enkel-query.png (20 KB) Helge Dyvik, 09/21/2016 01:24 PM

11-4-1-topic-leddsetn.png (113 KB) Helge Dyvik, 09/21/2016 03:54 PM

12-2-1-koordprop.png (75.1 KB) Helge Dyvik, 09/26/2016 03:29 PM

12-2-1-koordnom.png (141 KB) Helge Dyvik, 09/27/2016 03:33 PM

12-2-1-koord-ibar.png (83.7 KB) Helge Dyvik, 09/28/2016 04:26 PM

12-2-1-koord-vp.png (110 KB) Helge Dyvik, 09/28/2016 11:26 PM

12-2-1-koord-ap.png (67 KB) Helge Dyvik, 09/29/2016 01:09 PM

12-2-1-koord-apattr.png (88.2 KB) Helge Dyvik, 09/29/2016 03:42 PM

12-2-1-koord-ppadv.png (84.9 KB) Helge Dyvik, 09/29/2016 05:34 PM

12-2-3-koord-n.png (48.2 KB) Helge Dyvik, 10/03/2016 02:08 PM

12-2-3-koord-VRB.png (84.2 KB) Helge Dyvik, 10/03/2016 03:49 PM

12-2-2-koordIP.png (67.1 KB) Helge Dyvik, 11/09/2016 02:18 PM

12-2-2-koordIP-query.png (21.1 KB) Helge Dyvik, 11/10/2016 06:31 PM

12-2-2-diskkoordIP.png (61.4 KB) Helge Dyvik, 11/10/2016 08:35 PM

12-2-2-diskkoordIP-query.png (19.4 KB) Helge Dyvik, 11/10/2016 09:05 PM

12-2-3-pseudokoord.png (81.4 KB) Helge Dyvik, 11/11/2016 04:28 PM

12-2-3-pseudokoord-query.png (29.7 KB) Helge Dyvik, 11/11/2016 05:08 PM

12-2-3-pseudokoord-query2.png (54.1 KB) Helge Dyvik, 11/11/2016 05:23 PM

13-2-2-reflverb.png (55 KB) Helge Dyvik, 11/14/2016 03:21 PM

13-2-2-reflverb-query2.png (71.1 KB) Helge Dyvik, 11/14/2016 04:17 PM

13-2-2-reflverb-query.png (73.2 KB) Helge Dyvik, 11/14/2016 04:30 PM

13-2-3-refreflverb.png (60.4 KB) Helge Dyvik, 11/14/2016 11:03 PM

13-2-3-refreflverb-query.png (20.2 KB) Helge Dyvik, 11/14/2016 11:41 PM