AM 305 fol – Landslǫg Magnúss Hákonarsonar | Magnus Lagabøtes landslov v. 0.9.8
Clarino-logo
| Go to: | Levels: Facs | Dipl | Clean text
[ Dipl ]
[ms: fol. 48r]
[ms: col. a]
1
vp ſot oc vm boð ꝼall til vpſatar ·

2
v þarꝼ ſkipp vp at ſætía
3
ſkere ſtyrimaðꝛ boð vpp
4
ſua viða at þæír værði ꝼull
5
aꝼla till vpp at ſætía oc vt þæt
6
ſkípp · sæckr huær halꝼum y·
7
ri
· sylfrs · er æighi kmr till þæſſ ſk·
8
ípdꝛattar
· ueruetna þær ſem menn
9
bꝛiota ſkipp ſín oc þíkkíaƶ æi·
10
ghí
ꝼa ſíalꝼr boꝛghet ser · þa
11
ſkere þæir boð bondom þæím er
12
neſter bua ſua mæghum sem
13
þæi þíkkíaƶ þurꝼa ínnan þæirꝛaꝛ
14
ſkípræiðu m yk⸌i⸍um ſínum
15
þæi er þuí koma við · skulu
16
þæir haꝼa · · aura ꝼirir leſt huer
17
a
er þæir na vpp ſkulu þæir þær
18
með bíargha ræiða oc ſkípí
19
n huær ſem æighi ꝼær æꝼtir
20
boðe ſæckr · · aurum · sylfrs · halꝼt
21
við konong en halꝼt víð ſkipp
22
bꝛotƶ men ·
eꝼ menn skill a vm
23
averka a akre eða eng holte · e ·

24
Alt þæt er menn ſkill a vm ⸌haga⸍
25
aværka a akre eng holte
26
eða hagha · þa ſkall logh ꝼæſta
27
ꝼirir · oc læggí ſa ꝼímtar ſtæꝼnu
28
er hældꝛ þikkiƶ þurꝼa · oc ſkall
[ms: col. b]
1
næꝼna · vi · ſkynſama menn j dom·
2
a
þessaꝛi ſtæꝼnu oc virða vithní
3
þæirra oc malæꝼni · n alt þæt er
4
maðꝛ vínnr j akr eða eng till
5
ꝼímtar ſtæꝼnu · oc ꝼꝛer æighí
6
vndan lagha dome · þa ſækkiƶ
7
han æighi · Sa ſkall ꝼyrri tía
8
vatta ſína irir doms monno;m en ꝼyr·
9
ri
lagðe logh oc dom irir · en værí·
10
ande
ſiðar · oc ſkall ſa lata suería
11
ſina vatta · er doms monno;m þik·
12
kír
at ſannare haꝼe oc þæir vi·
13
lia
ſuara irir guði at rettare
14
haꝼe · n æighi ſkulu baðer
15
ſuæría lata · semr þæím æígi
16
læggi tíll loghmanƶ ·
vm ꝼim·
17
tar
ſtæꝼnu till landſkylda

18
N um allar þær æignír
19
oc landſkyldír er menn
20
ſkulu ꝼimtar ſtæꝼnu til gera
21
þa ſkall ſakar abere logh ꝼæſ·
22
ta
till oc næꝼna vatta · ij · oc læg·
23
gia
ſtæꝼnu æꝼtír n þeſſare
24
ſtæꝼnu ſkall æighi ſpilla me·
25
gha
· n eꝼ ſpillír gialde · ·
26
aura · sylfrs · halꝼt kononge en halꝼt
27
ſakar abera · n vattar ſkulu
28
ſua bera · at ⸠þr⸡ halda a bok