Talebanken

Talebanken

Forskingsbase for talemålsgranskingar

Talebanken er utvikla for Talemålsprosjekta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Fagleg ansvarlege: Ragnhild Lie Anderson

Datautviklarar og teknisk ansvarlege: Paul Meurer og Øystein Reigem ved Uni Research Computing

Talebanken inneheld materiale frå desse kommunane:

Midsund, Molde, Vanylven, Årdal, Øygarden, Bergen, Odda, Sauda, Stavanger, Hå

Tilgang

Forskarar kan få tilgang til materiale i Talebanken etter avtale med dei fagleg ansvarlege (Ragnhild.Anderson AT uib.no).

Når du er godkjent som brukar kan du logge deg på via en av lenkane øvst på sida, og du vil bli tildelt tilgång til korpuset. Dette er ein manuell prosedyre og kan ta ein dag eller meir.


Design & implementation: Paul Meurer, Uni Computing, CLU, 2012