Talebanken

Talebanken

Forskingsbase for talemålsgranskingar

Talebanken er utvikla for Talemålsprosjekta ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Fagleg ansvarlege: Helge Sandøy

Datautviklarar og teknisk ansvarlege: Paul Meurer og Øystein Reigem ved Uni Research Computing

Talebanken inneheld materiale frå desse kommunane:

Midsund, Molde, Vanylven, Årdal, Øygarden, Bergen, Odda, Sauda, Stavanger, Hå

Forskarar kan få tilgang til materiale i Talebanken etter avtale med dei fagleg ansvarlege (helge.sandoy@lle.uib.no)


Design & implementation: Paul Meurer, Uni Computing, CLU, 2012