–  Norsk andrespråkskorpus

ASK – Norsk andrespråkskorpus

Norsk andrespråkskorpus (ASK) er et elektronisk, søkbart tekstkorpus for norsk som andrespråk med mulighet for kobling mellom språkdata og persondata. Dataene hentes fra Norsk språktests arkiv over innvandrere som har tatt Språkprøven i norsk for voksne innvandrere og Test i norsk – høyere nivå. Utvalget av tekster er i første rekke gjort på grunnlag av testtakernes morsmål, og de ulike morsmålene har en typologisk spredning. I tillegg har vi hentet inn tekster av samme type skrevet av språkbrukere med norsk som morsmål. Kodingen av tekstene genererer et parallellkorpus av de originale tekstene i samsvar med norsk skriftnorm. Søkesystemet er fleksibelt og gjør det mulig å søke etter for eksempel feilkategorier, ord, lemma, strenger av ord, strenger av ord og ordklasser og ulike kombinasjoner av disse. Et elektronisk andrespråkskorpus gir grunnlag for kvantitative metoder i andrespråksforskningen, for eksplorative undersøkelser, og det kan gi grunnlag for pedagogisk utviklingsarbeid.

Se Kodebok for ASK for en oversikt over de feilkategorier som finnes i korpuset, samt de prinsipper som er fulgt for kodingen av feilene.

Søk i korpuset

Gå direkte til søkesiden:

Søknad om tilgang til ASK-korpuset

Tilgang til ASK krever opplæringskurs. For mer informasjon om tilgang og kurs, og eventuelle andre henvendelser vedrørende ASK, kontakt Ann-Kristin Helland Gujord.

Login

Hvis du er student eller ansatt ved et norsk universitet eller høyskole kan du logge inn via Feide (velg CLARIN SPF øverst på siden, og så Feide). Etter å ha logget deg på i ASK for første gang og Ann Kristin har godkjent deg som bruker vil du bli tildelt tilgang til korpuset. Dette er en manuell prosedyre og kan ta en dag eller mer.

Publikasjoner


Design & implementation: Paul Meurer, Uni Computing, CLU, 2012